DSC_0264

Konference o sociálním bydlení ve městě Ostrava

|

Ve čtvrtek 20. dubna se konala v zastupitelském sále statutárního města Ostravy konference s názvem „Statutární město Ostrava a sociální bydlení“. Konference byla členěna do tří tematických bloků, které byly doplňovány otázkami k jednotlivým příspěvkům.

Úvodní blok se věnoval sociálnímu bydlení ve městě Ostrava – ve spolupráci magistrátu s městskými obvody a společností Heimstaden již bylo vyčleněno 168 sociálních bytů a dalších min. 40 přibude. Domácnosti v sociálním bydlení spolupracují se sociálním pracovníkem a bydlení se daří udržet ve více než 85 % případů. Součástí aktivit Magistrátu města Ostravy je také organizace odborných platforem – Pracovní skupiny a kulatých stolů.  Další příspěvky se týkaly zkušeností městského obvodu Poruba se sociálním bydlením a aktivit společnosti Heimstaden v oblasti spolupráce s městy a neziskovými organizacemi.

Druhý blok se týkal sociálního bydlení v České republice, a to jak aktuálního stavu, tak plánovaného rozvoje. Příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj se zaměřoval na představení zákona o podpoře v bydlení, který má tři pilíře:

  1. Kontaktní místa pro bydlení
  2. Systém garancí pro soukromé majitele a kompenzací pro obce
  3. Asistence v bydlení

Aktivitám v oblasti sociálního bydlení realizovanými napříč ČR se věnoval příspěvek Ministerstva práce a sociálních věcí, na koordinovaný přístup k řešení sociálního vyloučení se zaměřovala Agentura pro sociální začleňování. Zástupce Moravskoslezského kraje představil realizovaný projekt zaměřený na návrh mechanismu zabezpečení koordinace aktivit poskytovatelů sociálních služeb v oblasti bydlení. Blok byl zakončen příspěvkem výzkumníků ASZ o životě v prostředí komerční ubytovny.

Třetí blok byl zaměřen na jeden z pilířů zákona o podpoře v bydlení, a to na Kontaktní místo pro bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj blok svým příspěvkem uvedlo, následovaly zkušenosti z Prahy, kde již byla KMB vytvořena jak na magistrátu, tak na městských částech. V Ostravě KMB funguje od listopadu 2022 a jeden z příspěvků se zaměřoval právě na naše zkušenosti s jeho činností. Představeny také byly zkušenosti se spoluprací s domácnostmi zabydlenými do sociálních bytů, a to na příkladu jedné kazuistiky. Závěrečný příspěvek se výzkumnickou perspektivou věnoval vnímání životní situace a potřeb klienty programu sociálního bydlení.

Příspěvky se zaměřovaly jak na konkrétní realizované aktivity, tak na činnosti systémových aktérů.

Město Ostrava děkuje všem účastníkům konference za přínosné přednášky a diskusi, které měly, věříme, pozitivní dopad na odbornou i laickou veřejnost. Informace o konferenci se objevily v médiích (Česká televize, Polar, Český rozhlas, Ostrava!!!) a pomohly tak zvýšit povědomí o této důležité problematice.

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní zapojení a těšíme se na další spolupráce v této důležité oblasti.

Příspěvky konference:

Sociální bydlení ve městě Ostrava

Systém sociálního bydlení statutárního města Ostravy (Zdeněk Živčák, MMO)

Reflexe agendy sociálního bydlení na území statutárního města Ostravy (Marek Mikulec, MMO)

Poruba – obecní bytový fond a sociální bydlení (Petra Lehká, ÚMOb Poruba)

Heimstaden – největší partner projektů sociálního bydlení v ČR (Kateřina Piechowicz, Heimstaden)

Sociální bydlení v ČR – aktuální stav a plánovaný rozvoj

Návrh zákona o podpoře v bydlení (Anna Hájková, MMR)

Projekty sociálního bydlení napříč ČR (Martina Lustyková, MPSV)

Agentura pro sociální začleňování jako koordinátor a partner obcím v sociálním začleňování (Martin Šimáček, ASZ)

Podpora návazných aktivit sociálních služeb v souvislosti s bydlením (Peter Hančin, MSK)

„Poslední štace?“ ​Mapování ubytovacích zařízení s koncentrací sociálně vyloučených nesoběstačných osob​ (Jana Mair a Luboš Sál, ASZ)

Kontaktní místo pro bydlení

Klíčová role KMB v návrhu zákona o podpoře v bydlení (Anna Hájková, MMR)

Kontaktní místa pro bydlení v Praze (Milan Greineder, MHMP)

Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě (Nikola Slížová, MMO)

Sociální bydlení jako pomoc v obtížné životní situaci – sociální práce s klientem (Petra Tkáčová, MMO)

Vnímání životní situace a potřeb klienty programu sociálního bydlení (Kristina Wilamová, MMO)

Projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus – Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu České republiky.

Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy