Newsletter a články

Pečujete o svou blízkou osobu? Nemusíte na to být sami!

|

Je přirozené, že každý člověk chce zůstat co nejdéle tam, kde se cítí nejlépe – doma. A to i v případě nemoci a v případě, kdy se mu zdravotní stav zhoršuje a potřebuje pomoc jiné osoby. Péče mezi blízkými osobami, tzv. neformální péče, plní nezastupitelnou roli. Všichni lidé, kteří takto pečují o jiné, často své blízké, příbuzné, […]

Žena, pracovnice, dítě_sociální práce_AdobeStock_420087949

Ostravské OSPOD v roce 2023: Podpora ohroženým dětem ve více než 6000 případech

|

V roce 2023 poskytly orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Ostravě pomoc a podporu ve 3 396 případech, a v dalších 3 345 případech pokračovaly v řešení z let předchozích. Za těmito čísly se skrývají příběhy dětí, které potřebovaly nebo potřebují pomoc a podporu sociálních pracovníků, aby mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Cílem OSPOD je dětem tato jejich […]

APK_Ostrava_beseda ve skole1

Ostravští asistenti prevence kriminality: spolupráce s dalšími organizacemi je klíčová

|

Autor: Dominik Plíhal, zdroj článku Program asistentů prevence kriminality patří k dlouholetým aktivitám Městské policie Ostrava, díky kterému se daří lépe navazovat vztahy s lidmi v lokalitách, která jsou z hlediska kriminality vnímána jako riziková. Vedle pravidelných pochůzek na frekventovaných místech se asistenti prevence kriminality věnují primární prevenci u dětí a mládeže, účastní se jednání multidisciplinárních týmů a spolupracují […]

rodiče_dítě_konflikt_násilí_autor_motortion_AdobeStock_245212669

Pracovníci OSPOD pomáhají rodinám mírnit dopady rozchodu rodičů

|

Agenda rozvodů a rozchodů rodičů a s tím související řešení výchovy, výživy dětí a kontaktů rodičů s dětmi patří mezi hlavní činnosti sociálních pracovníků OSPOD. Poskytují rodičům a jejich dětem pomoc a poradenství, vstupují do jednání. Každý příběh je individuální, v některých případech však jde o situace velice složité a profesně i časově náročné z důvodu konfliktu mezi rodiči […]

ZMĚNY VE FINANČNÍ VÝPOMOCI STÁTU OHROŽENÝM DOMÁCNOSTEM – rok 2024

|

Od ledna 2024 dochází ke změnám v poskytování některých dávek, které tvoří finanční výpomoc státu rodinám i jednotlivcům ohroženým narůstajícími životními náklady. V článku se dozvíte: Novinky v dávkách sociální ochrany K navýšení příjmů vaší domácnosti můžete požádat o finanční dávky na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádosti můžete vyplnit a podat také elektronicky na portálu úřadu […]

20231203_121628

Adventní setkání a poděkování ostravským pěstounům na přechodnou dobu

|

V Ostravě již několik let nejsou děti mladší tří let umisťovány do ústavů, ale v kritickém vývojovém období se jim dostává péče pěstounů na přechodnou dobu. V letošním roce se ostravští pěstouni na přechodnou dobu postarali o 37 dětí, o dalších 45 ostravských dětí letos pečovali pěstouni v dalších částech moravskoslezského regionu. Přes veškerá úskalí, spojená s péči o přijaté […]

pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

OSTRAVSKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ STAVÍ NA SPOLUPRÁCI A DATECH

|

V loňském roce město Ostrava schválilo plán sociálního začleňování vypracovaný ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Plán vychází z dlouhodobých potřeb občanů, městských obvodů i neziskových organizací. Již nyní se díky němu daří uskutečňovat devatenáct nových projektů, které přináší lepší kvalitu bydlení, předchází kriminalitě, zvyšují příležitosti […]

Ostravské kontaktní místo pro bydlení pomáhá už rok

|

Kontaktní místo pro bydlení, které otevřel Magistrát města Ostravy, funguje už jeden rok. Za tu dobu se ukázalo, že takové místo je potřebné a lidé jeho služby využívají. S vytvořením kontaktních míst počítá i návrh zákona o podpoře v bydlení, který připravila vláda. Statutární město Ostrava se problematice dostupného a sociálního bydlení věnuje dlouhodobě. V rámci vlastních […]

20230907_Kulaty stul OSPOD_ustavni vychova (3)

Hledání nových cest a možností v rámci realizace ústavní výchovy

|

Kritický nedostatek kapacit ústavní výchovy v etopedické síti na regionální i celostátní úrovni motivoval orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy svolat ve spolupráci s ostatními OSPOD úřadů městských obvodů pracovní setkání u „kulatého stolu“. Ke spolupráci vyzvali i další zainteresované odborníky a instituce. Do hledání cest se 7. září v reprezentativních prostorách Nové radnice […]

Případová konference – důležitá metoda sociální práce

|

Případová konference představuje metodu sociální práce, která je již dnes běžně využívána v praxi orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o důvěrné setkání mezi rodiči, sociálními pracovníky SPOD a dalšími profesionály v diskuzi k péči o dítě. Případová konference se svolává, když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte, pro získání informací nebo je potřeba sladit spolupráci v okolí […]