Dobrá praxe

Beseda-NRP_resize

Přijďte na besedu o náhradní rodinné péči

|

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy Vás zvou na besedu o tom, co potřebují děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, a jaké to je být jejich náhradním rodičem.  Očima pěstouna, dítěte, které v náhradní rodině vyrostlo, i sociální pracovnice zjistíte, jaká je cesta k pěstounství, podpora pěstounů i náhradní rodičovství samotné.  Dostanete také […]

20230907_Kulaty stul OSPOD_ustavni vychova (3)

Hledání nových cest a možností v rámci realizace ústavní výchovy

|

Kritický nedostatek kapacit ústavní výchovy v etopedické síti na regionální i celostátní úrovni motivoval orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy svolat ve spolupráci s ostatními OSPOD úřadů městských obvodů pracovní setkání u „kulatého stolu“. Ke spolupráci vyzvali i další zainteresované odborníky a instituce. Do hledání cest se 7. září v reprezentativních prostorách Nové radnice […]

handicap_vozík_AdobeStock_461097031

Nábytek pro seniory, cvičná kuchyň nebo automobil pro hospic – město podpoří sociální aktivity a služby výnosy z hazardních her

|

Výnosy daní z hazardních her poslouží k rozvoji sociálních služeb v Ostravě. Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili podporu 29 projektů v celkové částce 5,5 milionů korun. Finance budou užity k úhradě rekonstrukcí, oprav a udržování objektů, pořízení automobilů k zajištění sociálních služeb i kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované klienty a seniory. Dotační titul Loterie vyhlašuje město Ostrava už […]

Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

|

Inspirativní pohled na problematiku sociálního začleňování nabídne odborná konference na téma: Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů. Konferenci ve spolupráci s partnery pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a uskuteční se 15. června od 9 hodin v Ostravě. Město Ostrava je partnerem projektu Romští lídři – hybatelé změny. Na konferenci vystoupí zástupci vládních, vzdělávacích i samosprávních […]

2023_06_02_Tym pro mladez_DSC_0772

Tým pro mládež se věnoval dětem s rizikovým chováním i obětem trestných činů

|

Na červnovém pracovním setkání Týmu pro mládež odborníci představili aktuální programy sekundární prevence, řešili záškoláctví a postavení dítěte-oběti i dítěte-pachatele v trestním řízení. Zástupci organizací působících v Ostravě na poli sekundární prevence nabídli své aktivity členům Týmu pro mládež. Představené programy sekundární prevence pracují s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním. Pomáhají jim zvládat […]

Science and Technology Centre

Ostrava bude letos hostit Národní dny prevence

|

Největší akce v oblasti prevence kriminality Národní dny prevence se budou letos konat v Ostravě ve dnech 10. a 11. října. Statutární město Ostrava pořádá čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence, jejímž cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti na národní, regionální a místní úrovni. Rozsahem výjimečné Národní dny […]

porada_tým_dotazování_AdobeStock_101908752

Mladí dospělí získávají potřebnou podporu a pomoc

|

Od roku 2022 funguje v České republice nový institut v oblasti sociální ochrany, který je zaměřený na podporu a pomoc mladým dospělým. Tedy mladým lidem, kteří odcházejí z ústavní výchovy nebo pěstounské péče. Podpora a pomoc spočívá ve dvou základních oblastech – ve spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních pracovníků všeobecné sociální práce a ve finanční pomoci […]

APK Ostrava_Foto_2-768x432

Den s ostravskými asistenty prevence kriminality

|

Už deset let můžeme v ostravských rizikových lokalitách spatřit zaměstnance městské policie, kteří mají na oděvu nášivku s nápisem „Asistent prevence kriminality“. V únoru vzrostl jejich počet z šesti na třináct. Málokdo však ví, čím se skutečně zabývají a jaké jsou jejich pravomoci. Podle Ministerstva vnitra se přitom program asistentů prevence kriminality řadí k nejúspěšnějším […]

tým ruce píše na whiteboard AdobeStock_308202976

Setkání ostravských kurátorů pro děti a mládež

|

V polovině dubna se na ostravském magistrátu konalo každoroční setkání kurátorů pro děti a mládež z Ostravy a jejího širšího správního obvodu. Stěžejním tématem bylo záškoláctví i násilná kriminalita dětí a mladistvých. Kurátoři pro mládež jsou součástí systému sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to sociální pracovníci, kteří se věnují dětem a mladistvým s problémovým chováním. Pravidelné setkávání […]

MOaP_30. dubna_ZŠ (1)

Město v rámci programu prevence kriminality opět podpoří provoz bezpečných hřišť

|

Město Ostrava dlouhodobě podporuje síť otevřených hřišť, která nabízí zdarma bezpečné prostředí ke sportovnímu vyžití všech generací. Činí tak ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které hřiště vybírají a zajišťují jejich údržbu i správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality. Rada města schválila pro rok 2023 podporu fungování 62 otevřených hřišť 17 […]