Prevence kriminality

V oblasti prevence kriminality má město Ostrava strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 (prodloužena do roku 2022), který představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy preventivních opatření. Určuje priority, ke kterým bude město směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Využívá a kombinuje aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů a klade důraz na posilování systému prevence kriminality ve městě.

Zastupitelstvem města Ostravy byl dne 14. 9. 2022 schválen navazující strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027.

Bližší informace k tématu prevence kriminality a bezpečnosti na webových stránkách Bezpečnější Ostrava.