Prevence kriminality

V oblasti prevence kriminality má město Ostrava strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027 (schválen 14. 9. 2022 zastupitelstvem města Ostravy), který představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy preventivních opatření. Určuje priority, ke kterým bude město směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Využívá a kombinuje aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů a klade důraz na posilování systému prevence kriminality ve městě.

Bližší informace k tématu prevence kriminality a bezpečnosti na webových stránkách Bezpečnější Ostrava.