Milostivé léto se vrací. Komu pomůže tentokrát?

Akce Milostivé léto už dvakrát nabídla možnost zaplatit dlužníkům jistinu svého dluhu a zbavit se tak nutnosti platit penále a další náklady. Letošní Milostivé léto III se zaměřuje na dluhy…

Číst více

Ukrajina: informace města Ostravy (kontakty a informace, možnosti pomoci)

Aktualizováno 10. 7. 2023 (podmínky ubytování, uznávání zdr. postižení pro humanitární dávku). Statutární město Ostrava nezodpovídá za aktuálnost a úplnost informací na webových stránkách jiných institucí a organizací. Informace o…

Číst více

Hledáme nové asistenty prevence kriminality – přihlaste se do 31.10.2023

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality (APK). Příjem žádostí končí 31. 10. 2023 ve 12:00 hodin. Předpokládaný nástup 2. 1. 2024. Jak se do výběrového…

Číst více

Přijďte na besedu o náhradní rodinné péči

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy Vás zvou na besedu o tom, co potřebují děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, a jaké to je být jejich náhradním rodičem. …

Číst více

Pracovní skupina sociálního bydlení

Dne 7. září proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení. Účastníci se navzájem informovali o realizovaných aktivitách a tématech, kterými se aktuálně zabývají. Ze strany sociálních…

Číst více

Přijďte na Den rodin s otevřeným srdcem. Čeká vás i koncert Ewy Farné

Srdečně Vás zveme na benefiční akci ve prospěch pěstounských rodin a neformálních pečujících o člověka se zdravotním postižením. Proběhne v sobotu 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina. Akce začíná ve…

Číst více