Milostivé léto se vrací. Komu pomůže tentokrát?

Akce Milostivé léto už dvakrát nabídla možnost zaplatit dlužníkům jistinu svého dluhu a zbavit se tak nutnosti platit penále a další náklady. Letošní Milostivé léto III se zaměřuje na dluhy…

Číst více

Ukrajina: informace města Ostravy (kontakty a informace, možnosti pomoci)

Aktualizováno 10. 7. 2023 (podmínky ubytování, uznávání zdr. postižení pro humanitární dávku). Statutární město Ostrava nezodpovídá za aktuálnost a úplnost informací na webových stránkách jiných institucí a organizací. Informace o…

Číst více

Pracovní skupina sociálního bydlení

Dne 7. září proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení. Účastníci se navzájem informovali o realizovaných aktivitách a tématech, kterými se aktuálně zabývají. Ze strany sociálních…

Číst více

Přijďte na Den rodin s otevřeným srdcem. Čeká vás i koncert Ewy Farné

Srdečně Vás zveme na benefiční akci ve prospěch pěstounských rodin a neformálních pečujících o člověka se zdravotním postižením. Proběhne v sobotu 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina. Akce začíná ve…

Číst více

Hledání nových cest a možností v rámci realizace ústavní výchovy

Kritický nedostatek kapacit ústavní výchovy v etopedické síti na regionální i celostátní úrovni motivoval orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy svolat ve spolupráci s ostatními OSPOD úřadů městských obvodů…

Číst více

OSTRAVSKÉ SOCIÁLNÍ PODNIKY POLOŽILY ZÁKLAD PRO LOKÁLNÍ SÍŤ ZAMĚSTNANOSTI

Všichni lidé nemají stejné výchozí podmínky, aby se uplatnili na volném trhu práce. Překážkou pro ně může být zdravotní postižení, exekuce, péče o malé děti, trestní minulost, neznalost českého jazyka,…

Číst více