Akční plán koncepce sociálního bydlení

V Ostravě žije více než 4 200 domácností (resp. cca 7 100 osob, včetně dětí), které jsou v bytové nouzi (zdroj: Platforma pro sociální bydlení, Ostravská univerzita, 2021). Jedná se o druhý nejvyšší počet domácností v městech napříč Českou republikou (nejvíce ohrožených domácností žije v Praze). Je tak velmi důležité se oblasti bydlení a sociálního bydlení věnovat ve strategických dokumentech.

AKČNÍ PLÁN 2022–2024

Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy na roky 2022-2024 byl schválen Radou města Ostravy 19.10.2021.

Akční plán reaguje na důležitost systémového řešení situace domácností v bytové nouzi a důležitost existence sociálního bydlení jako pomoci ohroženým domácnostem, tedy jednotlivcům, samoživitelkám a samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům s problémy v oblasti bydlení, které by bez nástrojů pomoci ukotvených v Akčním plánu nebyli schopni sami vyřešit.

Akční plán na roky 2022–2024 nastavuje čtyři prioritní oblasti:

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na rozvoj systému prevence ztráty bydlení v obecních bytech města Ostravy, případně i v bytech soukromých vlastníků.
   Množství domácností nevyužívá stávajících nástrojů pomoci (např. příspěvek na bydlení) a mají tak kvůli nákladům na bydlení dlouhodobě napjatý rozpočet. V rámci prevence ztráty bydlení se zaměřujeme i na tuto oblast a chceme rozšířit možnosti spolupráce bydlících domácností se sociálním pracovníkem. Ať již by šlo o krátkodobou pomoc např. při vyřízení příspěvku na bydlení, tak i dlouhodobější spolupráci při řešení komplexnějších problémů.
   Jednotlivé aktivity mají za cíl včas identifikovat domácnosti, kde je riziko ztráty bydlení, a nabídnout jim odpovídající formu pomoci.
 • Sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na rozvoj systému sociálního bydlení statutárního města Ostravy v rovině systémové i aplikační. Jedná se o pokračování aktivní role Magistrátu města Ostravy v oblasti sociálního bydlení, nárůst kapacit bytů pro účely sociálního bydlení a mechanismy financování.
   Magistrát města Ostravy při řešení bytové nouze obyvatel města spolupracuje s úřady městských obvodů, soukromými vlastníky bytového fondu, neziskovými organizacemi, Úřadem práce ČR, akademickou sférou, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Platformou pro sociální bydlení a Agenturou pro sociální začleňování.
   Aktivity MMO se zaměřují také na koncepční a metodickou činnost, k níž jsou využíváni aktéři v rámci činnosti Pracovní skupiny sociálního bydlení a Kulatých stolů k sociálnímu bydlení.
 • Dostupné bydlení
  • Priorita se zaměřuje na bydlení specifických cílových skupin, kde není potřeba systematické spolupráce se sociálním pracovníkem, zároveň se ale jedná o cílové skupiny, které jsou na trhu bydlení ohroženy a je potřeba jim věnovat pozornost.
   V posledních letech dochází k výraznému růstu nákladů na bydlení a problémy s jeho nedostupností tak řeší zvyšující se množství domácností, které dříve takovéto problémy neřešily v této intenzitě a rozsahu.
   Opatření a aktivity se zaměřují na práci s daty a spolupráci s aktéry, kteří se danými tématy a jejich rozvoje zabývají. Záměrem je zdůrazňování důležitosti těchto témat ze sociálního hlediska a případné nastavení podpory.
 • Práce s daty a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na vytváření politik a nastavení systému sociálního bydlení na datech prostřednictvím vyhodnocování realizovaných aktivit a systematického sběru a vyhodnocování dat souvisejících s agendou sociálního bydlení a také díky spolupráci s dalšími aktéry.
   Důležitou oblastí je také vzdělávání, ať již interní v rámci zkvalitňování odborných dovedností realizačního týmu, tak organizace seminářů a workshopů se zapojením dalších aktérů.
   Souvisejícím cílem je také předávání informací o sociálním bydlení a jeho roli a dopadech politickým aktérům a veřejnosti. Informování o výstupech projektu, dopadech sociálního bydlení apod. povede k vyšší informovanosti o daném tématu.

AKČNÍ PLÁN 2019–2021

Členové Pracovní skupiny sociálního bydlení

Členy pracovní skupiny jsou zástupci:

 • Magistrát města Ostravy
 • Úřad městského obvodu Hrabová
 • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
 • Úřad městského obvodu Poruba
 • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
 • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
 • Úřad městského obvodu Vítkovice
 • Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování)
 • Heimstaden Czech s.r.o.
 • Armáda spásy v České republice, z. s.
 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • Charita Ostrava
 • RUBIKON Centrum, z.ú.
 • Spolek PORTAVITA

Kontakt

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – koordinátor programu sociálního bydlení
599 443 861
marek.mikulec@ostrava.cz