Aktuality

Dobré ráno_Živčák_2_10.05.2023

Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě

|

V rámci Magistrátu města Ostravy bylo v polovině listopadu loňského roku zřízeno Kontaktní místo pro bydlení, které se zaměřuje na řešení nepříznivé bytové situace obyvatel Ostravy. KMB poskytuje poradenství domácnostem v bytové nouzi a také přijímá žádosti o sociální byty, které jsou zajišťovány spoluprací Magistrátu města Ostravy s městskými obvody a společností Heismtaden, s.r.o. KMB již celkem využilo více […]

DSC_0264

Konference o sociálním bydlení ve městě Ostrava

|

Ve čtvrtek 20. dubna se konala v zastupitelském sále statutárního města Ostravy konference s názvem „Statutární město Ostrava a sociální bydlení“. Konference byla členěna do tří tematických bloků, které byly doplňovány otázkami k jednotlivým příspěvkům. Úvodní blok se věnoval sociálnímu bydlení ve městě Ostrava – ve spolupráci magistrátu s městskými obvody a společností Heimstaden již bylo vyčleněno […]

bez domova_kočka_bouda_zimni program 2023_foto MMO_20230202_083630

Zimní program pomohl lidem bez přístřeší překonat nejtěžší část roku

|

Ostravský Zimní program pomáhá lidem bez přístřeší přečkat zimu v příznivějších podmínkách – v teple pod střechou. Program realizují sociální pracovníci neziskových organizací, úřadů městských obvodů a magistrátu s finanční podporou města Ostravy. Zimní program začíná v době, kdy venkovní teploty klesnou k 0 °C, a končí s příchodem vyšších jarních teplot. Tento ročník proto […]

MicrosoftTeams-image

Pracovní skupina sociálního bydlení řešila nábytkové banky

|

V březnu proběhlo další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení, které se zaměřovalo na sdílení aktualit a novinek u jednotlivých aktérů, informování členů a hostů PS o zajímavostech v oblasti sociálního bydlení a informacích k připravované legislativě. Téma nábytkové banky a možností zřízení je součástí Akčního plánu. Klienti sociálních bytů často nedisponují finančními prostředky na vybavení domácnosti, přitom zajištění […]

2023-WSWD-PO-Final-CzechPaths1

Světový den sociální práce je poděkováním sociálním pracovníkům a připomenutím důležitosti zapojování celé komunity pro úspěch sociálních změn

|

Respekt k rozmanitosti díky společným sociálním aktivitám – to je téma Světového dne sociální práce v roce 2023. Téma každého ročníku odráží aktuální směr a potřeby sociální práce. Letošním cílem je zdůraznit, jak je důležité zapojovat komunity do aktivit vedoucích k sociálním změnám a k sociálnímu začleňování. Sociální práci vykonává v Ostravě více než 3 000 pracovníků v přímé práci s klienty v neziskových […]

grid-img6

Novinky ve finanční výpomoci státu ohroženým domácnostem

|

Od ledna 2023 dochází k významným pozitivním změnám v poskytování některých dávek, které tvoří finanční výpomoc státu rodinám i jednotlivcům ohroženým narůstajícími životními náklady. Nabízíme vám přehled změn, které mohou vypomoct největšímu počtu domácností. Novinky se dotknou dávek na bydlení, přídavků na děti i životního minima. V článku se dozvíte: Novinky v dávkách sociální ochrany K navýšení příjmů […]

pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení řešil legislativu i finanční fondy

|

Začátkem prosince proběhl další kulatý stůl k sociálnímu bydlení, na němž se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, společnosti Heimstaden s.r.o. a Ministerstva pro místní rozvoj (Agentury pro sociální začleňování). Jednání bylo zaměřeno na informování o aktuálních tématech, realizovaných agendách jednotlivých účastníků a plány na nadcházející rok. Využití krizových a […]

bez domova_ulice_AdobeStock_236073102

Zimní program opět pomáhá lidem bez přístřeší

|

Město Ostrava v rámci řešení problematiky osob bez přístřeší dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb. Každou zimu též probíhá tzv. zimní program. Opatření je zahájeno v případě nepříznivého počasí, kdy se noční teploty začnou blížit 0 °C a dojde k naplněnosti kapacit nocleháren. V Ostravě žije přibližně 800 osob bez přístřeší, polovina […]

Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Ostrava pokračuje v úspěšném vytváření systému sociálního bydlení

|

Na základě zkušeností získaných při realizacích projektů „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (1. 10. 2016 – 30. 9. 2019) a „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ (1. 10. 2019 – 31. 10. 2022) realizuje město Ostrava od listopadu 2022 návazný projekt z Operačního programu Zaměstnanost Plus s názvem „Rozvoj sociálního bydlení ve městě […]

Jak řešit kritickou situaci v důsledku zdražování poradí sociální pracovníci SOCIOPOINTu 

|

Poslední měsíce přinesly významné zdražování, lidé se dostávají do obtížných situací a často tápou, jak problém vlastně řešit. Stoupající ceny potravin, energií, nájmů a služeb mohou zapříčinit stav, kdy lidé nemají dost peněz na úhradu nákladů na bydlení. Lidé se často ostýchají zeptat na radu, jindy se domnívají, že když příspěvek na bydlení ještě nečerpali, […]