Informace pro žadatele

Projekt – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VE MĚSTĚ OSTRAVA

K 31.01.2020 je uzavřen příjem žádostí o nájem sociálního bytu pro občany bydlící trvale v MOb Slezská Ostrava. Důvodem je vysoký počet dosud přijatých žádostí občanů MOb Slezská Ostrava.

I nadále přijímáme žádosti občanů žijících trvale v městských obvodech Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Radvanice a Bartovice, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz.

Podrobnější informace naleznete v informačním letáku.

Příjem žádostí:

Magistrát města Ostravy
budova Diagnostického centra
4. patro, kancelář č. 508
Sokolská tř. 49
702 00 Ostrava

Úřední hodiny

pondělí a středa: 8:00–11:30 a 12:30–16:00

Kontaktní osoba

Bc. Nikola Slížová
tel. 599 444 231, 727 950 811
e-mail: socialnibydleni@ostrava.cz

Operační program zaměstnanost logo