Strategické dokumenty a projekty

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizuje opatření v rámci následujících strategických dokumentů:

Město Ostrava spolupracuje s odborem (Agenturou) pro sociální začleňování v rámci

Projekty realizované městem nebo realizované se zapojením města Ostravy

Ukončené projekty: