Projekt Integrace ukrajinských rodin v Ostravě

ministerstvo vnitra české republiky, logo

Doba realizace: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
Financováno z dotace Ministerstva vnitra ČR (95 %) z programu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 a rozpočtu statutárního města Ostravy (5 %). Celkové předpokládané náklady projektu: 1 000 000 Kč.

Projekt reaguje na osoby přicházejících z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou na území ORP Ostrava (cílová skupina).

Hlavním cílem projektu je realizace souboru adaptačních a integračních aktivit směřujících k řešení/zlepšení stávající situace a prevenci případných konfliktů.

Aktivity projektu Integrace Ukrajinských rodin v Ostravě

Aktivity cílí na integraci cizinců pomocí kvalitních informací dostupných v jejich jazyce, zprostředkováním a realizací adaptačně integračních aktivit, kurzů češtiny pro dospělé i děti, získáním zaměstnání, bydlení a zajištěním finanční stabilizace.

Aktivita 1: Sociální poradenství včetně síťování

Cílem aktivity je personální zajištění poskytování sociálního poradenství a síťování místních aktérů přímo s cílovou skupinou. Většina této práce probíhá individuálně přímo s držiteli dočasné ochrany. Menší část práce spočívá zejména v aktivitách koordinačních tak, aby všichni aktéři sítě pomoci měli kvalifikované informace a dohromady každý ze své specializace mohli nabídnout ucelenou podporu a pomoc. Práce s cílovou skupinou probíhá v prostorách komunitního centra, popřípadě v místě jejich aktuálního bydliště.

Aktivita 2: Tlumočnické služby

Cílem aktivity je zajištění tlumočníka, který pomáhá překonat jazykovou bariéru mezi příchozími a místními aktéry (jedná se o běžné porozumění, styk s úřady apod.).

Aktivita 3: Letní příměstské tábory

Cílem aktivity je adaptace a integrace dětí z oblastí zasažených válečným konfliktem v novém prostředí formou volnočasových aktivit v rámci neformálního vzdělávání, navození bezpečného pocitu v nové zemi mezi novými kamarády a výuku českého jazyka pro ukrajinské děti. Tábory jsou určené pro žáky z ostravských škol a pro ukrajinské děti z řad příchozích válečných uprchlíků. Realizátory táborů jsou 3 střediska volného času a dům dětí a mládeže, jejichž zřizovatelem je město Ostrava.

Kontakty

Aktivita 1, aktivita 2:
Ing. Jana Svobodová, manažer projektů
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
E: jsvobodova@ostrava.cz
T: 599 443 822

Aktivita 3:
Ing. Radmila Karabínová, specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu
E: rkarabinova@ostrava.cz
T: 599 443 418