Sociální podnikání

Co je sociální podnikání?

 • jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
 • hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
 • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
 • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu

Co je sociální podnik?

 • chce dělat věci jinak a lépe, tj. prvotní motivace vychází z odlišného hodnotového žebříčku zakladatelů a managementu
 • většinu z případného zisku vrací zpět do podniku nebo ho věnuje na společensky prospěšné účely
 • respektuje zájmy a individuální potřeby svých zaměstnanců, usiluje o jejich identifikaci se sociálním podnikem
 • zpravidla zaměstnává znevýhodněné osoby (integrační sociální podnik), není to ale podmínkou
 • je nezávislý, spolupracuje s místní komunitou a zainteresovanými skupinami (stakeholdery), chová se partnersky

Co není sociální podnik?

 • sociálním podnikem není automaticky každý zaměstnavatel, který se takto označí umí podnikat a respektuje ekonomickou realitu, podnikání je základem většiny jehofinančních zdrojů
 • není to každý společensky odpovědný podnik (tzv. CSR), protože ten bývá zřízen primárně za účelem zisku
 • není to nestátní nezisková organizace (dále jen NNO), která si přivydělává prodejem výrobků nebo služeb, ale podnikatelské projevy NNO mohou být základem sociálního podniku
 • není to sociálně terapeutické pracoviště (zpravidla NNO), protože se jedná v zásadě o službu klientům a nejde v ní o zaměstnávání v ekonomickém smyslu
 • integračním sociálním podnikem nemusí být automaticky každý zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením
 • není to nadnárodní společnost ani její část, případně podnik na této společnosti závislý

Bližší informace o principech a definice sociálního podnikání najdete na webových stránkách České sociální podnikání Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sociální podniky podporované z dotací statutárního města Ostravy:

BOTUMY s.r.o.
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY
Družstvo NAPROTI
Zeyerova 2572/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI
Charita Hrabyně
Hrabyně 212, 747 67 Hrabyně
Rozvoj a udržení pracovních chráněných dílen pro osoby s handicapem v Ostravě
Charita sv. Alexandra
Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava, Kunčičky
Chráněné dílny Charity sv. Alexandra
Krabičky – výrobní družstvo
Mariánskohorská 411/12, 702 00 Ostrava, Přívoz
Krabičky vd- sociální podnik 2021
MELIVITA s.r.o.
Kratochvílova 931/3, 702 00 Ostrava
Chytrá svačina nejen do škol v roce 2021
MENS SANA, z.ú.
Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava – Poruba
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí
MENTAL CAFÉ z.s.
Přemyslovců 76/43, 709 00 Ostrava Mariánské Hory
Mental Café
Prádelna PRAPOS s.r.o.
Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně
Spirála Ostrava, z.ú.
Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách
VIZ – CENTRUM „spolek“
Zdeňka  Bára 286/3, 700 30 Ostrava, Dubina
Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst