Sociopoint – místo prvního kontaktu

Poradenství pro občany v tíživé sociální situaci nabízí od 1. října 2021 Magistrát města Ostravy. Na SOCIOPOINT se o radu můžete obracet anonymně osobně, telefonicky na bezplatné lince nebo e-mailem. K dispozici je i mobilní aplikace s přehledem veřejných služeb v Ostravě.

Sociální pracovníci pomohou lidem při hledání řešení jejich problému v širokém spektru životních situací. Lidé v nesnázích získají kontakty na konkrétní organizace i potřebné formuláře. Pracovnice pomohou zorientovat se v systému sociální pomoci a vysvětlí, kde dané služby v Ostravě najdou.

Kontakty a provozní doba

Telefonicky: 800 700 650 (bezplatná linka)
Osobně: Nová radnice, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, kancelář v přízemí č. 51 (vchod přes pravou vrátnici)

Kontakty a provozní doba:

PONDĚLÍ 8:00-17:00
ÚTERÝ 8:00-12:00
STŘEDA 8:00-17:00
ČTVRTEK 8:00-16:00
PÁTEK 8:00-12:00

E-mailem: sociopoint@ostrava.cz

Mobilní aplikace SOCIOPOINT

Nejen sociálním pracovníkům je při hledání řešení obtížných sociálních situací k dispozici přehledná mobilní aplikace SOCIOPOINT. Její předností je možnost vyhledání stěžejních informací, zejména kontaktů na organizace a úřady, i v režimu off-line, bez připojení k internetu.

Aplikace SOCIOPOINT pro Android

SOCIOPOINT - místo prvního kontaktu pro občany Ostrava, mobilní aplikace

Aplikace SOCIOPOINT pro iOS

SOCIOPOINT - místo prvního kontaktu pro občany Ostrava, mobilní aplikace

Manuály SOCIOPOINT pro odbornou veřejnost a informace pro občany

Místo prvního kontaktu je realizováno prostřednictvím projektu. Jedním z výstupů projektu jsou manuály:

Sociopoint, místo prvního kontaktu, jednorázové sociální poradenství v Ostravě, leták s kontakty
Sociopoint, místo prvního kontaktu, jednorázové sociální poradenství v Ostravě, leták s kontakty, drahé energie

Vznik a provoz místa prvního kontaktu SOCIOPOINT byl spolufinancován Evropskou unií v rámci realizace projektu Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265. Bližší informace o projektu SOCIOPOINT najdete na webových stránkách Komunitního plánování Ostrava.