Protidrogová prevence

V rámci oblasti protidrogové prevence má město Ostrava schválenou Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 – 2020 (prodloužena do 2022).

Závislí můžeme být na alkoholu, nelegálních látkách, hraní a sázení či na různých vzorcích chování, např. kleptomanie. K řešení závislostí existuje v Ostravě síť služeb a dalších nástrojů. Kontakty a informace najdete na webu Bezpečnější Ostrava.