Centra duševního zdraví

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ – Fakultní nemocnice Ostrava

Poslání:

Hlavním posláním MTDZ-P je zajistit pro děti a adolescenty s duševním onemocněním nebo ohrožené jeho vznikem a jejich rodinám multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu tak, aby byly mobilizovány zdroje klienta/pacienta v jeho přirozeném prostředí a nebyla nutná ústavní péče či hospitalizace.

Cílová skupina:

Děti a adolescenti s psychosociálními potřebami ve věku 0–18 let a jejich rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta).

Cíle:

  • předcházení rozvoji duševního onemocnění u dětí a adolescentů,
  • včasná a komplexní léčba psychických potíží,
  • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním a podpora jejich reintegrace v průběhu léčby či po jejím ukončení,
  • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním nebo ohrožených vznikem duševního onemocnění.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Spádová oblast MTDZ-P:

ORP Ostrava skládající se z 23 městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bártovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice) a dalších 12 obcí (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice)

Kontakt:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: mdtprodeti@fno.cz
tel. číslo: 704 682 529

V případě potřeby pracovníky kontaktujte na tel. čísle 704 682 529.
Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na MTDZ-P obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb MTDZ-P. Na telefonním kontaktu jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 h.

Dále můžete pracovníky kontaktovat i na e-mailu MDTprodeti@fno.cz.

Bližší informace najdete na webových stránkách https://www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke/poskytovani-multidisciplinarni-pece-tymem-dusevniho-zdravi-pro-deti-a-adolescenty-ve-fn-ostrava

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Centrum vzniklo na základě smluvního spojení Městské nemocnice Ostrava a Asociace TRIGON, a to v návaznosti na změny v rámci psychiatrické reformy.

Pomáhá dospělým lidem se závažným duševním onemocněním se stanovenou diagnózou:

  • psychotické poruchy
  • afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • obsedantně kompulzivní poruchy

a ve výjimečných případech i lidem s dalšími diagnózami závažného duševního onemocnění.

Pomoc poskytujeme rovněž rodinným příslušníkům nebo blízkým duševně nemocných.

Základní podmínkou péče multidisciplinárního týmu je aktuální bydliště jedince ve spádové oblasti Centra duševního zdraví Ostrava a jeho zájem o využívání jak zdravotních, tak sociálních služeb.

Spádová oblast:

statutární město Ostrava a širší správní obvod

Terénní i ambulantní služby poskytuje zdravotně-sociální multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatrické sestry a sociální pracovníci. Vysoce ceněná je nejen jejich odborná a profesionální péče a pomoc, ale především vstřícný přístup ke každému pacientovi bez rozdílu.

Kontakt:

Kafkova 1116/13
702 00 OSTRAVA

Telefon: +420 595 223 166
E-mail: info@cdzostrava.cz

Provozní doba: Po – Pá (7:00 – 15:30 hod.)

Bližší informace najdete na webových stránkách http://cdzostrava.cz/