Dluhová platforma

Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby dětí. Na tuto složitou problematiku reagují tzv. dluhové platformy iniciované po celé republice Agenturou pro sociální začleňování.

Dluhová platforma slouží k posilování kvality a efektivity dluhového poradenství. Jejím cílem je umožnit účastníkům dále se vzdělávat a sdílet dobrou praxi i aktuální témata. Prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování platforma komunikuje problematické oblasti spolu s podněty k jejich řešení směrem k Ministerstvu spravedlnosti a přispívá tak ke změnám legislativy.

Dluhová platforma Ostrava se schází 2–3x ročně dle aktuálních témat a potřeb účastníků. Na Ostravsku působí od roku 2018. Pracovníci sociálních služeb, kteří se dluhovou problematikou zabývají, společně diskutují změny v příslušných právních předpisech a jejich dopady projevující se v přímé práci s klienty.

Seznam poskytovatelů protidluhového poradenství v ČR

Kontakty na dluhové poradny a další užitečné informace najdete na webu Bezpečnější Ostrava.