Multidisciplinární týmy – Místa pro dialog

Multidisciplinární tým v sociálně rizikových lokalitách Místo pro dialog (MdT) je dobrovolné uskupení subjektů působících v místě s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v lokalitě. Může se jednat o problémy dané lokality, ale i jednotlivce.

Tým tvoří zástupci veřejných institucí, neziskových organizací i komerčních subjektů působících v daném místě a zástupci místních obyvatel. Dle potřeby se zapojují i hosté. Profesně se jedná zejména o sociální pracovníky, policisty, strážníky, asistenty prevence kriminality, pedagogické pracovníky, organizátory (romských) komunit, zástupce místní samosprávy a státní správy, zástupce vlastníků nebo správců bytového fondu a další.

Týmy působí v částech města označených za sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“) a v dalších rizikových místech, jako jsou např. nájemní domy nebo ubytovací zařízení pro rodiny nebo jednotlivce s nízkými příjmy.

V Ostravě se pravidelně schází 7 multidisciplinárních týmů v rámci 6 městských obvodů (Vítkovice, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Ostrava-Jih).

Cílem činnosti MdT je:
– včasné rozpoznání projevů rizikového chování, kriminality a dalších sociálních problémů,
– řešení těchto jevů na místní úrovni zejména formou:

  • výměny relevantních informací,
  • vzájemné podpory,
  • navázání spolupráce mezi subjekty a koordinace jejich činností,
  • zapojení místních obyvatel.

Metodika činnosti Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách v Ostravě