Beseda-NRP_resize

Přijďte na besedu o náhradní rodinné péči

|

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy Vás zvou na besedu o tom, co potřebují děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, a jaké to je být jejich náhradním rodičem.  Očima pěstouna, dítěte, které v náhradní rodině vyrostlo, i sociální pracovnice zjistíte, jaká je cesta k pěstounství, podpora pěstounů i náhradní rodičovství samotné.  Dostanete také […]

Plakat-Den_rodin_s_otevrenym_srdcem_abeb_Spolu_ruku_v_ruce_resize

Přijďte na Den rodin s otevřeným srdcem. Čeká vás i koncert Ewy Farné

|

Srdečně Vás zveme na benefiční akci ve prospěch pěstounských rodin a neformálních pečujících o člověka se zdravotním postižením. Proběhne v sobotu 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina. Akce začíná ve 13.00 hodin, v 16.00 vystoupí Ewa Farna. Vstup je bezplatný. Čeká na vás atraktivní program pro malé i velké: Účastníci si budou moct vyzkoušet např. […]

20230907_Kulaty stul OSPOD_ustavni vychova (3)

Hledání nových cest a možností v rámci realizace ústavní výchovy

|

Kritický nedostatek kapacit ústavní výchovy v etopedické síti na regionální i celostátní úrovni motivoval orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy svolat ve spolupráci s ostatními OSPOD úřadů městských obvodů pracovní setkání u „kulatého stolu“. Ke spolupráci vyzvali i další zainteresované odborníky a instituce. Do hledání cest se 7. září v reprezentativních prostorách Nové radnice […]

Případová konference – důležitá metoda sociální práce

|

Případová konference představuje metodu sociální práce, která je již dnes běžně využívána v praxi orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o důvěrné setkání mezi rodiči, sociálními pracovníky SPOD a dalšími profesionály v diskuzi k péči o dítě. Případová konference se svolává, když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte, pro získání informací nebo je potřeba sladit spolupráci v okolí […]

handicap_vozík_AdobeStock_461097031

Nábytek pro seniory, cvičná kuchyň nebo automobil pro hospic – město podpoří sociální aktivity a služby výnosy z hazardních her

|

Výnosy daní z hazardních her poslouží k rozvoji sociálních služeb v Ostravě. Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili podporu 29 projektů v celkové částce 5,5 milionů korun. Finance budou užity k úhradě rekonstrukcí, oprav a udržování objektů, pořízení automobilů k zajištění sociálních služeb i kompenzačních pomůcek pro zdravotně handicapované klienty a seniory. Dotační titul Loterie vyhlašuje město Ostrava už […]

Milostivé léto se vrací. Komu pomůže tentokrát?

|

Akce Milostivé léto už dvakrát nabídla možnost zaplatit dlužníkům jistinu svého dluhu a zbavit se tak nutnosti platit penále a další náklady. Letošní Milostivé léto III se zaměřuje na dluhy vůči státu, které vznikly na daních, poplatcích a na platbě pojistného na sociální zabezpečení. Možnost využít této akce je od 1. července 2023 do 30. […]

Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

|

Inspirativní pohled na problematiku sociálního začleňování nabídne odborná konference na téma: Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů. Konferenci ve spolupráci s partnery pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a uskuteční se 15. června od 9 hodin v Ostravě. Město Ostrava je partnerem projektu Romští lídři – hybatelé změny. Na konferenci vystoupí zástupci vládních, vzdělávacích i samosprávních […]

2023_06_02_Tym pro mladez_DSC_0772

Tým pro mládež se věnoval dětem s rizikovým chováním i obětem trestných činů

|

Na červnovém pracovním setkání Týmu pro mládež odborníci představili aktuální programy sekundární prevence, řešili záškoláctví a postavení dítěte-oběti i dítěte-pachatele v trestním řízení. Zástupci organizací působících v Ostravě na poli sekundární prevence nabídli své aktivity členům Týmu pro mládež. Představené programy sekundární prevence pracují s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním. Pomáhají jim zvládat […]

Dik_nahradnim_rodinam_FB

Dík náhradním rodinám – připojujeme se ke kampani

|

V Ostravě vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči celkem 856 dětí v 668 pěstounských rodinách. Dalších 22 rodin přijímá děti do pěstounské péče na přechodnou dobu do vyřešení jejich aktuální životní situace. Rádi se proto připojujeme ke kampani Ministerstva práce a sociálních věcí, která je poděkováním náhradním rodinám za to, že jsou. Prioritou města Ostravy je umožnit co […]

Science and Technology Centre

Ostrava bude letos hostit Národní dny prevence

|

Největší akce v oblasti prevence kriminality Národní dny prevence se budou letos konat v Ostravě ve dnech 10. a 11. října. Statutární město Ostrava pořádá čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence, jejímž cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti na národní, regionální a místní úrovni. Rozsahem výjimečné Národní dny […]