Ostrava je s vami

Ukrajina: informace města Ostravy (kontakty a informace, možnosti pomoci)

|

Aktualizováno 10. 7. 2023 (podmínky ubytování, uznávání zdr. postižení pro humanitární dávku).
Statutární město Ostrava nezodpovídá za aktuálnost a úplnost informací na webových stránkách jiných institucí a organizací.

Informace o poskytování humanitární dávky (Гуманітарна допомога) od 1. 7. 2023 najdete zde.

Informace o poskytování bydlení/ubytování a úhrady bydlení od 1. 7. 2023 najdete zde.

Zde najdete informace:

Informační rozcestník je primárně určen jako podpora sociálním a dalším odborným pracovníkům v oblasti sociální práce v Ostravě.

Máte podněty k obsahu informačního rozcestníku? Dejte nám vědět na e-mail lmichalkova@ostrava.cz

УКРАЇНА: ІНФОРМАЦІЯ МІСТА ОСТРАВИ (КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ДОПОМОГИ)

Varování před pokusy o vylákání přístupu k bankovním účtům (phishing)
Pracovníci KACPU upozorňují, že se objevují případy phishingových útoků prostřednictvím mobilních telefonů na občany Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Útočníci hovoří nejprve česky, představují se jako KACPU, migrační politika, bezpečnostní sbor a jiné úřední osoby. Lákají z lidí osobní údaje a přístup do internetového bankovnictví. Zaznamenán je případ, kdy útočníci oběti ukradli peníze přes aplikaci TransferGo.
Setkáte-li se s útokem, nahlaste případ na linku 158 (policie).

Základní informace a kontaktní místa pomoci

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) / Крайовий центр допомоги Україні (КАЦПУ)

KACPU pro Moravskoslezský kraj Dr. Malého 1356/17, Moravská Ostrava – MHD Don Bosco, Petra Křičky, v blízkosti Náměstí Republiky („Frýdlantské mosty“ u OC Karolina, Kaufland), nádraží ČD Ostrava-Střed, Ústřední autobusové nádraží. Mapa

 • aktuální provozní doba: pondělí, středa, pátek 8:00–16:00
 • W: Ministerstvo vnitra
 • provádí nezbytné administrativní kroky k přijetí uprchlíků:
  • vyřízení dočasné ochrany (povolení k pobytu)
  • vyřízení zdravotního pojištění (více info)
  • humanitární pomoc
  • psychosociální pomoc
  • koordinace ubytování

Činnost KACPU koordinuje přímo Ministerstvo vnitra ČR. Na činnosti se podílí i složky Policie ČR nebo zaměstnanci OAMP. Potřebnou pomoc poskytují v KACPU i zaměstnanci ČČK a další organizací a institucí.

KACPU pro Moravskoslezský kraj zajišťuje i krátkodobé nouzové přístřeší v režimu 24/7:
T: 771 288 779

Moravskoslezský kraj / Моравсько-Сілезькі регіон

Sousední kraje

Ministerstvo vnitra, policie / Міністерства внутрішніх справ, поліції

Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany:
+420 974 801 802 (PO–PÁ: 8:00–16:00)

Зателефонуйте на інформаційну лінію для громадян України:
Телефон: +420 974 801 802

 • Dočasná ochrana, vízum – povolení k pobytu na území ČR
  • Dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2024
  • Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022 a jejíž platnost vypršela 31.03.2023Prvním krokem byla online registrace na Informačním portálu pro cizince, která probíhala do 31. 3. 2023.
  • Provedením tohoto kroku se dočasná ochrana prodloužila do 30. 9. 2023.
  • Druhým nutným krokem je osobní návštěva pracoviště OAMP a doložení nezbytných dokumentů, kde dojde k vyznačení vízového štítku.
   Tím bude dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2024.
  • dočasná ochrana zaniká:
   • podáním žádosti o udělení dočasné ochrany v jiném státu EU
   • udělením dočasné ochrany v jiném státu EU
   • podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiném státu EU
   • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany v ČR nebo v jiném státu
  • žadatel, kterému nebylo ubytování zajištěno KACPU, je povinen předložit doklad o ubytování
  • změnu místa pobytu je držitel dočasné ochrany povinen ohlásit MVČR do 3 pracovních dnů ode dne změny, pokud změna místa pobytu bude delší než 15 dnů
  • aktuální informace najdete na webu Ministerstva vnitra
 • Bezpečnost, kriminalita, varování před podvody (Policie ČR)/ Поліції Чеської Республіки
 • Nahlášení válečných zločinů (specializovaný web Policie ČR)
  • Якщо у вас є інформація про військові злочини, пов’язані з війною в Україні, ваша інформація та знання можуть стати ключовими для їх роз’яснення та переслідування.

Informace pro pomáhající občany ČR i pro občany Ukrajiny

Leták Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou na Ukrajině – Organizace pro pomoc uprchlíkům –zpracovala psychiatrička a psychoterapeutka (2 strany textu, kontakty)

Web Naši Ukrajinci (CZ/UA)
Вся інформація в одному місці

 • provozuje Ministerstvo vnitra
 • informace pro občany Ukrajiny – kontakty na jednotlivá asistenční centra, informace o platbách zdravotního pojištění, odkazy na informace ohledně řešení různých životních situací (zaměstnání, pobyt v ČR, prodloužení zdravotního pojištění, potřeba zdravotní péče, informace o školách a školkách, řízení dopravních vozidel, ukončení dočasné ochrany aj.)
 • informace o možnostech pomoci malého rozsahu jsou přesměrovány na další weby k tomu určené, v případě nabídky pomoci většího rozsahu (např. vícekapacitní ubytování, lékařská pomoc) jsou zde uvedeny kontakty na asistenční centra jednotlivých krajů, na které je možné se obrátit emailem;
 • seznam poskytovatelů pomoci s kontakty

Web Pomáhej Ukrajině (CZ)

 • provozuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR;
 • nabídka pomoci – je možné sem registrovat individuální nabídky pomoci (materiální pomoc, ubytování, doprava, doučování, právní pomoc, psychologická pomoc aj.), které jsou postupně propojovány s konkrétními zájemci o pomoc
 • zájem o pomoc – jednoduchý rozcestník na konkrétní typy pomoci v jednotlivých okresech ČR (ubytování, materiální pomoc, tlumočení, právní pomoc, zdravotní a sociální péče, doučování, dobrovolnictví, informace v ukrajinštině, dezinformace a další)

Web Helpukraine (CZ/UA) / Потребую допомогу в Чехії

 • informace pro občany Ukrajiny před a po příjezdu do ČR, typy pobytových oprávnění, pohyb na území i mimo území ČR, právní pomoc;
 • коли громадянин Україниприбуває до Чехії
 • юридична допомога громадянам України

Aplikace Smart Migration

 • provozována Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • souhrn nejdůležitějších informací ohledně života cizinců v ČR, zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení aj.

Aplikace a web Umapa / Умапа – карта для українськoï громади (CZ/UA/RU/EN) 

 • uživatel zde nalezne různé služby v okolí – př. úřady, mateřské a základní školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaře atd.
 • mapa je interaktivní, osoby, služby, zařízení či další místa, která jsou pro ukrajinské občany důležitá či jim nabízejí pomoc, mohou po registraci sami přidávat své kontakty, aktualizovat je a spravovat

Moravskoslezská bezplatná informační telefonická linka pomoci (CZ)

 • poradenství pro ubytovatele ukrajinských občanů
 • technická podpora v aplikaci HUMPO
 • T: 800 720 210 (PO–PÁ: 9:00–13:00)

Helplinka Člověk v tísni

 • helplinka v ukrajinštině pro pomoc s problémy spojenými s příchodem do ČR
 • T: 770 600 800

Ubytování uprchlíků: Co je potřeba zajistit dál, na co máte nárok (CZ)

Informace Moravskoslezského kraje k ubytovávání uprchlíků (fyzické i právnické osoby)

Informace města Ostravy pro osoby poskytující nouzové ubytování uprchlíkům

Informace k právním možnostem ubytování uprchlíků (zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně a Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra)

 • 2 vzory smluv
 • základní informace o právní úpravě

Solidární dávka pro občany ČR, kteří ve své domácnost ubytují uprchlíky z Ukrajiny (příspěvek pro solidární domácnost):

 • přestože Lex Ukrajina i nadále obsahuje ustanovení, na základě kterého mají domácnosti, které u sebe uprchlíky z Ukrajiny ubytovávají, nárok na příspěvek, MPSV oznámilo, že příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen
 • domácnosti, které u sebe ubytovávají držitele dočasné ochrany, tak nadále nebudou pobírat příspěvek za tento solidární přístup
 • v případě sdílené domácnosti tak můžou být náklady na bydlení proplacené pouze v případě, že budou mít držitelé dočasné ochrany uzavřenou podnájemní smlouvu k části bytu
 • v tom případě jim budou pro humanitární dávku zohledněné započitatelné náklady na bydlení ve snížené částce (viz níže)
 • v případě sdílené domácnosti nelze byt zaevidovat do systému evidence bytů pro dočasnou ochranu, protože evidovat je možné pouze byt, který se pronajímá jako celek, ne pouze jeho část

Poskytnutí nouzového ubytování právnickými osobami (kompenzační příspěvek):

 • poskytuje se v objektech zařazených v informačním systému, tzv. databáze HUMPO (tento druh ubytování je veřejnou službou)
 • jedná se o bezplatné ubytování, které je držitelům dočasné ochrany poskytované na dobu nejdéle 150 dnů – CZ/UA po uplynutí této doby je bezplatné nouzové ubytování nadále poskytováno pouze těm držitelům dočasné ochrany, kteří spadají do některé ze skupin tzv. zranitelných osob, za které se považují osoby:
  • studující (osoby, které plní povinnou školní docházku nebo se připravují v ČR na budoucí povolání, nejvýše do 26 let věku),
  • pečující o dítě mladší 6 let věku (uplatní se pouze na jednu osobu, je-li pečujících osob více),
  • těhotné,
  • starší 65 let věku,
  • invalidní, držitelé průkazu osvědčujícího zdravotní postižení vydaného Ukrajinou nebo uznané za osoby zdravotně postižené okresní správnou sociálního zabezpečení,
  • osoby pečující o osoby uvedené v předchozím bodu
 • aby zranitelné osoby měl dále nárok na poskytnutí bezplatného ubytování, musí požádat o humanitární dávku a v žádosti označit, že jsou zranitelné; informace se následně přenese do systému HUMPO
  • v měsíci červenci 2023 musí zranitelné osoby podat žádost o humanitární dávku do 16. července 2023, jinak jim nárok na bezplatné ubytování v měsíci červenec 2023 zanikne
  • v dalších měsících musí zranitelné osoby podat žádost o humanitární dávku do posledního dne v kalendářním měsíci, aby následující kalendářní měsíc měly nárok na bezplatné ubytování (pro nárok na bezplatné ubytování v měsíci srpnu 2023 musí podat žádost do 31. července 2023, pro nárok v měsíci září 2023 do 31. srpna 2023 atd.)
 • ostatní osoby, pokud chtějí v místě ubytování bydlet i nadále, musí uzavřít smlouvu o ubytování
 • od 1. 7. 2023 nelze nouzové ubytování poskytovat v objektech, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt

Ubytování v bytech

 • pokud je ubytování pro držitele dočasné ochrany poskytováno v bytech, mají majitelé těchto bytů možnost byty zaevidovat v evidenci bytů pro dočasnou ochranu
 • zaevidováním bytu a nájemní smlouvy nevznikají majiteli bytu a pronajímateli žádné povinnosti
 • držitelé dočasné ochrany, kteří v bytě na základě smlouvy bydlí, pak ale budou mít nárok na proplacení vyšších nákladů na bydlení než v případě, kdy by byt evidovaný nebyl
 • od 1. 7. 2023 totiž držitelé dočasné ochrany budou mít náklady na bydlení zohledněné přímo v humanitární dávce, a to až do výše tzv. započitatelných nákladů na bydlení – viz dále

Dotace, nadace, poskytování sociálních služeb, finanční prostředky pro organizace k podpoře lidí z Ukrajiny (CZ)

 • Krizové centrum Ostrava – nabízí psychohygienické setkávání pro osoby, které jsou zapojeny do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
  • setkání probíhají on-line nebo osobně s pracovními týmy nebo jednotlivci
  • jsou zaměřena na zvládání situací, psychologickou pomoc apod.
  • termíny dle individuální domluvy a aktuální potřeby
 • Web časopisu Sociální práce (CZ)
 • Vzdělávání, školy, mateřské školy (CZ)
  • infolinka MŠMT pro vedení škol: 234 811 246(PO–PÁ: 8–16 hod.), e-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz, linka pro veřejnost: 234 812 345 (PO–PÁ: 8–16 hod.)
  • stanoviska, metodiky, vzory, formuláře, manuály a doporučení ohledně vzdělávání ukrajinských dětí Podpora MŠMT na edu.cz (CZ)
 • Další informace, právní podklady (CZ):

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ – obsahuje návrhy opatření a scénáře v oblastech bydlení, vzdělávání a trhu práce, dobrou praxi z obdobných situací (100 stran textu)

Komunikace, jazyková bariéra, média v ukrajinštině (CZ/UA)

Překladače, slovníčky

Tlumočení při jednáních s institucemi

 • telefonický simultánní překlad UA/CZ Volání pro Ukrajince:
  • bezplatné volání pro Ukrajince přes web nebo telefonní linku +420 800 900 909
  • zprostředkování komunikace s podporou simultánního překladu mezi českým a ukrajinským jazykem během telefonického či osobního jednání s českými institucemi a úřady (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace)
  • v případě volání přes web klient obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v ukrajinštině v textové podobě pdf
  • Телефонна лінія для українців:
   • забезпечити телефонний зв’язок громадян України рідною мовою з чеськими установами та органами влади
   • скористатися послугою можна або безпосередньо з цього сайту, або зателефонувавши за номером 800 900 909. Якщо вам потрібно негайно спілкуватися на місці, використовуйте опцію інтерпретації «Лицем до лиця»

Jazykové kurzy / Курси чеської мови

Veřejnoprávní média (vysílání v ukrajinštině) / Спілкування

Ověřování informací šířených zejména prostřednictvím internetu: hoax, fake news o situaci v Ukrajině (CZ)

 • Braňme Česko (CZ) – web Úřadu vlády ČR proti dezinformacím o Ukrajině, rady, jak se bránit dezinformacím, přehled nejčastějších lží
 • Ověřovna! (CZ) – projekt serveru iROZHLAS.cz, který se zaměřuje na ověřování a vysvětlování nepravdivých informací a polopravd, náměty mohou zasílat i posluchači
 • Čeští elfové (CZ) – mapování, analýza a aktivní boj proti dezinformacím, pravidelné reporty dezinformací, databáze dezinformačních řetězových e-mailů
 • více informací tématu najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava (CZ)

Kopírování, skenování, připojení na internet, nabití telefonu v Ostravě (CZ/UA)

 • Knihovna města Ostravy (všechny pobočky) / Бібліотека міста Острави пропонує (інтернет, безкоштовно користуватись комп’ютерами, заряджати телефони, планшети та ноутбуки, зможе вам допомогти: надати додаткову інформацію, куток для дітей, знайти потрібні контакти, зв’язати вас з потрібними вам організаціями, ви можете домовитися про зустріч, доступ до бібліотеки є вільний)
  • zdarma: možnost získat informace, pobýt s dětmi, internet (pc), nabití telefonu, notebooku, dětský koutek, možnost domluvit si setkání (prostory zdarma)
  • tyto služby nabízí i ostatní veřejné knihovny, více informací na webu Knihovny pomáhají Ukrajině / Бібліотеки допомагають Україні
 • Knihovny Ukrajině (pohádky, hry, pracovní listy, online, videa, výuka češtiny pro děti a další)
  Бібліотеки України (казки та оповідання, iгри, розмальовки, робочі аркуші, oнлайн та відео, викладання чеської мови для дітей)

Přeprava ukrajinských občanů v MHD Ostrava, Moravskoslezském kraji, České republice

30 вересня 2022 року припиняється безкоштовний проїзд для біженців війни – громадян України на сполученнях Остравської транспортної компанії, Регіональні автобусні перевезення в Моравсько-Сілезькому краї.

Bezplatné nebo zvýhodněné volání a SMS na Ukrajinu, roaming na území Ukrajiny / Телекомунікації (CZ/UA)

 • (CZ) Přehled operátorů (akce platí do odvolání):
  • T-Mobile, Kaktus, MOBIL.CZ (CZ/UA): volání 2 Kč/min., SMS 2 Kč, informace na webu
  • Vodafone (CZ/UA): volání 2 Kč/min, informace na webu, aktualizováno k 19.05.2023
  • O2: souhrnné informace v UA zde
 • (UA) З актуальними цінами на дзвінки в Україну можна ознайомитися на сайті оператора. Сайти українською мовою:

Zdravotní pojištění, zdravotní péče / Медична допомога (CZ/UA)

(UA) Медична допомогa в Чехії

 • Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.
 • Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

(CZ/UA) informace Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zdravotní pojištění /Mедична страховка
  • držitel dočasné ochrany ve věku 18–65 let účasten systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, pokud za něj neplatí pojistné zaměstnavatel, tak:
   • nejvýše po dobu 150 dnů jako tzv. státní pojištěnec
    • po uplynutí lhůty se stává samoplátcem ZP, nebo se musí evidovat jako uchazeč o zaměstnání na ÚP ČR
    • držitelé DO ve věku 18–26 let, jsou účastni na zdravotním pojištění v ČR jako státní pojištěnci, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání v rámci studia na středních a vysokých školách v ČR a na Ukrajině
    • osoba pečující celodenně o dítě/děti (pečuje o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo o dvě a více dětí ve věku do 15 let) je státním pojištěncem
    • osoba pečující o osobu závislou na péči a osoba se zdravotním postižením, která může pracovat: může se evidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, v obou případech pak platí pojistné stát
   • automaticky se stává pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny – web pomocukrajine.vzp.cz (CZ/UA)
  • osoby, které přicestují individuálně a nevyužijí pomoci KACPU nebo jiné pomáhající organizace, se musí dostavit osobně na kterékoliv klientské centrum VZP ve lhůtě cca 5 dní
 • Neodkladná zdravotní péče je poskytnuta i těm osobám, které dosud nemají vízum uděleno
 • (CZ) Ambulantní primární zdravotní péče – praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti (pediatr), gynekologie
  • UA Point (Fakultní nemocnice Ostrava) / Університетська лікарня Острави  vystavení potvrzení o provedeném očkování dítěte pro nástup do MŠ, naočkování dítěte dle českého očkovacího kalendáře – pro objednání k lékaři volejte tel. 723 479 336 (PO–PÁ: 15:00–18:00). Komunikace v CZ i UA
   видача підтвердження про вакцинацію дитини для прийому у дитячий садок, вакцинація дітей за чеським планом вакцинації (Острава та околиці) – запис до лікаря на тел. 723 479 336 (Пн–Пт: 15:00–18:00). Спілкування українською
 • Lékaři pro Ukrajinu / Безкоштовнa медичнa допомогa для біженців з України:
  • portál s nabídkami akutní lékařské péče občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění a potřebují lékařské ošetření (všechny lékařské specializace)
  • informace CZ/UA/EN/RU
 • domácí zdravotní péče (profesionální ošetření zdravotní sestrou v místě ubytování: převazy ran, stomií, katetrů, aplikace léčebných látek předepsaných lékařem, následná péče po hospitalizace, lékařském zákroku, péče o osoby s omezenou hybností, odběry, ošetřovatelské úkony předepsané lékařem), bezplatně i lidem z Ukrajiny bez zdravotního pojištění

Psychologická a psychoterapeutická pomoc lidem z Ukrajiny / Психологічна допомога

psychosociální poradenství uprchlíci Ukrajina, Sociální věci Ostrava
psychosociální poradenství uprchlíci Ukrajina, Sociální věci Ostrava

Nepojistné sociální dávky / Фінансова допомога

 • Міністерство праці та соціальних справ ЧР: Допомога громадянам України (праці, соціальні справи):
  • гуманітарна допомога призначена громадянам України, які прибули до Чехії через війну
  • заповідей для громадян України, працюючих в ЧР
  • інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні
  • допомогу дітям з українських інституційних закладів необхідно координувати
  • система соціальних послуг в Чехії
  • матеріали з безпеки та охорони праці українська мова
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje informace na svém webu Pomoc Ukrajině:
  • zaměstnávání občanů Ukrajiny (pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání i zaměstnance)
  • dávky pro občany Ukrajiny
  • informace o zdravotním pojištění
  • pomoc dětem
  • povolení k pobytu
 • (CZ) pro včasnou výplatu dávek je nezbytné zřídit si český bankovní účet

Humanitární dávka pro občany Ukrajiny/ Гуманітарна допомога výrazné změny k 1. 7. 2023

 • poskytována na základě žádosti cizinci s dočasnou ochranou, jsou-li jeho příjmové a majetkové poměry na území ČR takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb nebo úhradu nákladů na bydlení do výše započitatelných nákladů na bydlení nebo ubytování
 • pokud je žadateli poskytnuto bezplatné ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny, pak nárok na humanitární dávku nevzniká
 • pro osoby, které společně bydlí a uhrazují společně náklady na své potřeby a bydlení, náleží jedna společná dávka, tzn. podává se jedna žádost za všechny osoby dohromady
 • adresa místa pobytu uvedená v žádosti o humanitární dávku se musí shodovat s adresou místa pobytu v evidenci v základním registru, tedy s adresou místa pobytu sděleného službě Cizinecké policie
 • žádost o první dávku je možné podat elektronicky nebo písemně na předepsaném formuláři, žádosti o další dávky v následujících kalendářních měsících je možné podat pouze elektronicky
 • Humanitární dávku tvoří dvě části – na základní životní potřeby a na bydlení
  • výše části na základní životní potřeby
   • základní výše do měsíce (včetně), ve kterém dojde k uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany:
    • osoby mladší 18 let – částka životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 15–26 let
    • osoby starší 18 let – částka životního minima jednotlivce
   • výše ve zvláštních případech:
    • dítě ve věku 6–10 let – 1,2násobek základní výše
    • osoby invalidní nebo držitelé průkazu osvědčujícího zdravotní postižení vydaného Ukrajinou nebo osoby uznané za osoby zdravotně postižené okresní správnou sociálního zabezpečení – 1,5násobek základní výše
    • výše pro osoby starší 18 let od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany – částka existenčního minima jednotlivce, s výjimkou osob:
     • studujících (osoby, které plní povinnou školní docházku nebo se připravují v ČR na budoucí povolání, nejvýše do 26 let věku)
     • pečujících o dítě mladší 6 let věku (uplatní se pouze na jednu osobu, je-li pečujících osob více)
     • těhotných
     • starších 65 let věku
     • invalidních, držitelů průkazu osvědčujícího zdravotní postižení vydaného Ukrajinou nebo uznaných za osoby zdravotně postižené okresní správnou sociálního zabezpečení
     • osob pečujících o osoby uvedené v předchozím bodu
    • uznání zdravotního postižení okresní správou sociálního zabezpečení:
     • žádost se podává pouze na elektronickém formuláři na ePortálu (informace v CZ/UA)
     • k vyplnění formuláře je nutné mít elektronickou identitu (např. BankID)
     • součástí formuláře je dotazník k upřesnění zdravotních obtíží a zdravotního postižení
     • je vhodné přiložit k formuláři i lékařské zprávy
     • formulář je nutné vyplnit v češtině (návod na vyplnění je i v ukrajinštině), proto i dokládané lékařské zprávy musí být v češtině
     • do rozhodnutí OSSZ není možné částku humanitární dávky na základní životní potřeby navýšit
     • držitelé průkazů osvědčujících zdravotní postižení vydaných Ukrajinou o uznání zdravotního postižení nežádají a fotografii/sken průkazu nahrají k žádosti o humanitární dávku
Částky humanitární dávky na základní životní potřeby podle částek životního a existenčního minima platných k 1. 7. 2023
 • výše částky na bydlení:
  • zohledňují se náklady na bydlení maximálně ve výši započitatelných nákladů na bydlení stanovených nařízením vlády
  • pokud osoby s dočasnou ochranou platí skutečně náklady na bydlení nižší, než jsou započitatelné náklady na bydlení, započítají se jim do humanitární dávky tyto skutečné náklady na bydlení
  • rozlišuje se bydlení v bytech evidovaných v evidenci bytů pro dočasnou ochranu a bydlení v ostatních typech ubytování
Částky započitatelných nákladů na bydlení platné k 1. 7. 2023
 • výše humanitární dávky je stanovena jako součet části na základní životní potřeba a části na bydlení
  • výše vypočítané humanitární dávky se porovnává s výši příjmů; pokud jsou příjmy vyšší než vypočítaná humanitární dávka, pak nárok na humanitární dávku nevzniká
  • pokud jsou finanční prostředky na účtu/účtech vyšší než výše vypočítané humanitární dávky, pak nárok na humanitární dávku nevzniká
  • pokud výše humanitární dávky vychází v částce nižší než 50 Kč, náleží humanitární dávka v částce 50 Kč
 • v žádosti o humanitární dávku se uvádí:
  • identifikační údaje žadatele s dočasnou ochranou a dalších osob s dočasnou ochranou, se kterými společně uhrazují náklady na základní životní potřeby a na bydlení
  • údaj o místu pobytu
  • údaj o udělení dočasné ochrany
  • údaj o příjmu
  • údaj o zaměstnavateli
  • identifikaci účtů žadatele s dočasnou ochranou a dalších osob s dočasnou ochranou, se kterými společně uhrazují náklady na základní životní potřeby a na bydlení a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech
  • prohlášení o majetkových poměrech na území ČR
  • pokud osoby s dočasnou ochranou bydlí v bytě, který je evidovaný v evidenci bytů pro dočasnou ochranu, pak také identifikační údaje vlastníka bytu
 • nárok na výplatu dávky zaniká, pokud žádost nebyla podána do konce kalendářního období, na který náleží (= rozhodné období je vždy daný 1 kalendářní měsíc)
 • lze vyřídit on-line přes mobil, pc – aplikace je v CZ/UA dostupná zde
 • podrobnosti najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (CZ/UA) a na webu Úřadu práce ČR (CZ/UA)
 • Orientační kalkulačka MPSV pro výpočet humanitární dávky
 • další informace a výklad pojmů k humanitární dávce (Lex Ukrajina V) najdete na webu Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Zaměstnávání osob z Ukrajiny / Робота

Úřední překlad dokladů o vzdělání zdarma

 • Statutární město Ostrava nabízí ukrajinským běžencům možnost zajištění úředně ověřeného překladu dokumentů týkajících se jejich vzdělání k využití v následném procesu tzv. nostrifikace, tj. uznání dokladů o dosaženém vzdělání v zahraničí.
  • pouze pro ukrajinské běžence, kteří chtějí dále žít a pracovat v Ostravě
  • poskytnutí služby je zdarma
  • služba se vztahuje pouze na doklady týkající se vzdělání
  • pouze překlady, nikoli následnou nostrifikaci
  • nutné je předložit současně také cestovní doklad nebo tzv. vízum strpění
 • Kde? Magistrát města Ostravy, přízemí budovy Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, středisko informačních služeb kancelář číslo 105
 • Kdy?
  • PO: 8:00–17:00
  • ÚT: 8:00–15:30
  • ST: 8:00–17:00
  • ČT: 8:00–16:00
  • PÁ: 8:00–13:00
 • Telefonický kontakt (pouze v češtině):+420 599 443 242

МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕКЛАДІВ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 • Статутне місто Острава пропонує українським біженцям можливість забезпечення офіційно засвідчених перекладів документів, які стосуються їхньої освіти, з використанням їх у наслідному процесі так зв. «нострифікації», тобто визнання документів про отриману за кордоном освіту.
  • Ця послуга призначена тільки для українських біженців, які далі бажають проживати та працювати в Остраві
  • Надання послуги безкоштовне
  • Послуга поширюється тільки на документи які стосуються освіти
  • Забезпечуємо лише переклади, не нострифікацію, яка наслідує
  • Одночасно необхідно також надати паспорт для виїзду за кордон або так зв. «візу терпіння» або «тимчасовий захист».
 • Особи, які зацікавлені в отриманні послуги, повинні принести свої документи про отриману освіту у Магістрат міста Острава, перший поверх будівлі «Нова ратуша» Прокешово намєсті 8, Моравська Острава, центр інформаційних послуг, офіс № 105, в такі дні:
  • понеділок 8:00–17:00
  • вівторок 8:00–15:30
  • середа 8:00–17:00
  • четвер 8:00–16:00
  • п’ятниця 8:00–13:00
 • Телефонний контакт лише чеською мовою: +420 599 443 242

Zajištění překladů dokumentů pro potřeby procesu nostrifikace je součástí projektu „Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě 2023“ financovaného z rozpočtu statutárního města Ostravy a z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v rámci partnerství s UNHCR.

Právní pomoc / Юридична допомога

Nezletilé děti (osoby do 18 let) / Дітей

 • za děti jednají rodiče
 • (CZ) dítě bez doprovodu:
  • je nutné uvědomit OSPOD dle faktického pobytu dítětebude mu poskytnuta sociálně-právní ochrana dle potřeby (poradenství, psychologické péče, pomoc při vyhledání příbuzných nebo blízkých, vzdělání, ubytování)bude mu zajištěna péče třetích osob (náhradní rodina, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavní zařízení)
  • informaci o dítěti bez doprovodu na území Ostravy je nutné sdělit e-mailem Mgr. Radce Miturové z OSVZ Magistrátu města Ostravy
 • (CZ) dítě v péči osoby, která ho převzala z pověření rodičů:
  • OSPOD poskytne rodině podle potřeby poradenství a vede záznam o tom, kde se dítě nachází
 • Web Opatruj.se
  • Národní ústav duševního zdraví ČR
  • informace zaměřující se zejména na psychologickou podporu

Školství, volnočasové aktivity pro děti / Освіта, школи та діти

 • Linka MŠMT na pomoc ukrajinským rodinám (CZ/UA)
  • pro dotazy veřejnosti ohledně vzdělávání ukrajinských dětí na českých školách
  • T: +420 234 812 345
  • E: ukrajina@msmt.cz
  • PO–PÁ: 8:00–16:00
 • Edu.cz – informace MŠMT na podporu škol (CZ/UA)
 • Místo ve škole (CZ/UA)
  • mapa volných kapacit na mateřských, základních a středních školách
  • data sbírá a poskytuje MŠMT
 • Projekt Shkola / Shkola | Допомога в навчанні  (CZ/UA)
  • mapa mateřských, základních a středních škol a dětských skupin, které přijímají žáky z Ukrajiny
  • pomoc s komunikací ve škole
  • možnost nabídnout pomoc ve školách nejen pro ukrajinské učitele
  • підключаємо чеські садочки, школи та українських дітей та студентів
 • Národní pedagogický institut ČR
  • metodická podpora a materiály pro práci s ukrajinskými žáky a jejich začlenění do kolektivu, balíček první pomoci při práci s dětmi bez znalosti češtiny aj
  • informace pro ředitele, učitele, vychovatele, asistenty pedagoga aj.
 • Inkluzivní škola.cz – podpora a inspirace pro pedagogy při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem
 • Včelka (CZ/UA)
  • online aplikace k výuce češtiny pro cizince určená především pro žáky 1. stupně ZŠ nebo samouky každého věku
  • zdarma pro Ukrajince
 • ČT Edu (CZ/UA) – vzdělávací materiály pro děti od mateřské po střední školu
 • Nakladatelství FRAUS – zdarma učebnice a materiály pro ukrajinské děti v ČR
 • Study in Czechia (CZ/EN)
  • informace o vysokoškolském systému, možnostech studia, stipendiích aj.
  • nabídka asistenčních aktivit pro studenty, akademiky a vědce z Ukrajiny
 • Oficiální stránky města Ostravy k oblasti vzdělávání (CZ)
  • přehledné informace týkající se školství, vzdělávání aj. pro Ukrajince v Ostravě najdete ZDE
 • Doučování v Ostravě pro děti z Ukrajiny
  • realizuje organizace S.T.O.P.
  • bezplatné doučování žáků ZŠ a SŠ

Online výuka ukrajinských dětí

Volný čas, sport

 • Zoologická zahrada a botanický park Ostrava / зоопарк Острава
 • zařízení SAREZA / плаванні
 • Knihovna města Ostravy / бібліотека (všechny pobočky) zdarma: možnost získat informace, pobýt s dětmi, dětský koutek, internet (pc), možnost domluvit si setkání (prostory zdarma)
 • Setkávání mladých lidí z Ukrajiny (15+ let) – група молодих людей
  • zaštiťuje Centrum na podporu integrace cizinců
  • účelem skupiny je společné sdílení a trávení volného času různými aktivitami (sport, společenské hry apod.)
  • bližší informace na telefonních číslech / Якщо цікавить пишіть або телефонуйте +420 773 739 865 (CZ) a +380 97 268 1851 (UA)
 • možnosti trávení volného času je možné najít v aplikaci SOCIOPOINT!!! v záložce Rodina, děti – Volný čas (CZ)
  • aplikace SOCIPOINT je k dispozici pro operační systémy Android a iOS
  • stažení i používání aplikace je bezplatné, funguje i offline

Pátrání po příbuzných ukrajinských občanů / CЛУЖБА РОЗШУКУ

 • Český červený kříž umožňuje lidem z Ukrajiny pátrat po svých nejbližších příbuzných, kteří na zůstali na území Ukrajiny a ztratili s nimi kontakt
 • podmínky využití Pátrací služby:
  • nejbližšími příbuznými jsou rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, kteří zůstali na území Ukrajiny
  • ukrajinský občan byl dosud s nejbližšími příbuznými v aktivním kontaktu a kontakt byl přerušen
  • ukrajinský občan osobně společně s pracovníkem ČČK vyplní předepsaný formulář, obě strany formuláře podepíší
  • o pátrací službu nelze požádat e-mailem, dopisem, telefonicky, nelze ji poskytnout k pátrání po vzdálených příbuzných, příbuzných, se kterými žadatel není delší dobu v kontaktu, jiných blízkých osobách (přátelích, kolezích, spolužácích apod.), nelze pátrat po nejbližších příbuzných, kteří aktuálně nejsou na území Ukrajiny
 • bližší informace a kontakty na Pátrací službu ČČK získáte osobně od pracovníků ČČK nebo na webu ČČK

Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) (CZ)