Ostrava je s vami

Ukrajina: informace města Ostravy (kontakty a informace, možnosti pomoci)

|

Aktualizováno: 22. 11. 2022

Zde najdete informace:

Informační rozcestník je primárně určen jako podpora sociálním a dalším odborným pracovníkům v oblasti sociální práce v Ostravě.

Máte podněty k obsahu informačního rozcestníku? Dejte nám vědět na e-mail lmichalkova@ostrava.cz

УКРАЇНА: ІНФОРМАЦІЯ МІСТА ОСТРАВИ (КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ДОПОМОГИ)

Varování před pokusy o vylákání přístupu k bankovním účtům (phishing)
Pracovníci KACPU upozorňují, že se objevují případy phishingových útoků prostřednictvím mobilních telefonů na občany Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Útočníci hovoří nejprve česky, představují se jako KACPU, migrační politika, bezpečnostní sbor a jiné úřední osoby. Lákají z lidí osobní údaje a přístup do internetového bankovnictví. Zaznamenán je případ, kdy útočníci oběti ukradli peníze přes aplikaci TransferGo.
Setkáte-li se s útokem, nahlaste případ na linku 158 (policie).

Novelizace balíčku zákonných opatření k pomoci lidem z Ukrajiny: Lex Ukrajina II. a III.

 • novela Lex Ukrajina III. nabyla účinnosti dne 30. 6. 2022: zákon č. 198/2022 Sb. (zaměstnanost, sociální zabezpečení a ubytování), zákon č. 199/2022 Sb. (školství)
 • novela Lex Ukrajina II. nabyla účinnosti dne 27. 6. 2022 a 1. 7. 2022: zákon č. 175/2022 Sb. (oprávnění k pobytu, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, spádová škola)
 • Lex Ukrajina k 21. 3. 2022

Základní informace a kontaktní místa pomoci

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) / Крайовий центр допомоги Україні (КАЦПУ)

Od 26. 9. 2022 na nové adrese Dr. Malého 1356/17, Moravská Ostrava – MHD Don Bosco, Petra Křičky, v blízkosti Náměstí Republiky („Frýdlantské mosty“ u OC Karolina, Kaufland), nádraží ČD Ostrava-Střed, Ústřední autobusové nádraží. Mapa.

 • aktuální provozní doba: pondělí, středa, pátek 8:00–16:00
 • T: 771 235 223
 • E: kacpu@msk.izscr.cz
 • W: MSK
 • provádí nezbytné administrativní kroky k přijetí uprchlíků:
  • vyřízení dočasné ochrany (povolení k pobytu)
  • vyřízení zdravotního pojištění (více info)
  • humanitární pomoc
  • psychosociální pomoc
  • koordinace ubytování
Přijímací procedura v KACPU: OAMP = odbor azylové a migrační politiky MV ČR, CP = cizinecká policie, VZP = Všeobecná zdravotní pojišťovna, ÚPČR = Úřad práce ČR

Činnost KACPU koordinuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na činnosti se podílí i Ministerstvo vnitra prostřednictvím složek Policie ČR a zaměstnanců OAMP. Potřebnou pomoc poskytují v KACPU i zaměstnanci ČČK a další organizací a institucí.

Moravskoslezský kraj / Моравсько-Сілезькі регіон

Město Ostrava / Острава

Sousední kraje

Ministerstvo vnitra, policie / Міністерства внутрішніх справ, поліції

Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany:
+420 974 801 802 (PO–PÁ: 8:00–18:00, SO: 8:00–16:00, v ostatním čase virtuální asistentka)

Зателефонуйте на інформаційну лінію для громадян України:
Телефон: +420 974 801 802

 • Dočasná ochrana, vízum – povolení k pobytu na území ČR
  • změny od 28. 6. 2022 (Lex Ukrajina II.):
   • lhůta pro rozhodnutí o dočasné ochraně ve zvlášť složitých případech je 60 dnů
   • dočasná ochrana zaniká:
    • podáním žádosti o udělení dočasné ochrany v jiném státu EU
    • udělením dočasné ochrany v jiném státu EU
    • podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiném státu EU
    • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany v ČR nebo v jiném státu
   • žadatel, kterému nebylo ubytování zajištěno KACPU, je povinen předložit doklad o ubytování
   • změnu místa pobytu je držitel dočasné ochrany povinen ohlásit MVČR do 3 pracovních dnů ode dne změny, pokud změna místa pobytu bude delší než 15 dnů
 • Bezpečnost, kriminalita, varování před podvody (Policie ČR)/ Поліції Чеської Республіки
 • Nahlášení válečných zločinů (specializovaný web Policie ČR)
  • Якщо у вас є інформація про військові злочини, пов’язані з війною в Україні, ваша інформація та знання можуть стати ключовими для їх роз’яснення та переслідування.

Informace pro ty, kdo pomáhají nebo nabízí pomoc (CZ)

Krajská informační linka pro české občany (CZ)

 • bezplatná informační linka Moravskoslezského kraje pro české občany, kteří chtějí pomoci Ukrajině a uprchlíkům:
 • 800 720 210 (PO–PÁ: 9:0013:00)
 • informace:
  • na koho a kam se obrátit, aby nabízená pomoc byla účinná
  • jaká pravidla je nutné dodržovat

Web Naši Ukrajinci (CZ/UA)
Вся інформація в одному місці

 • provozuje Ministerstvo vnitra
 • lze zadat nabídku pomoci:
  • nabídka pomoci malého rozsahu je přesměrována na další weby k tomu určené
  • nabídka pomoci většího rozsahu (např. vícekapacitní ubytování apod.) je evidovaná na e-mailových adresách uvedených v rozcestníku na tomto webu
 • seznam poskytovatelů pomoci s kontakty

Web Pomáhej Ukrajině (CZ)

 • jednoduchý rozcestník na jednotlivé typy pomoci v ČR (utříděné odkazy: ubytování, materiální pomoc, psychosociální pomoc, poradenství, finanční pomoc, dobrovolnictví, informace v ukrajinštině, dezinformace a další)

Ubytování uprchlíků: Co je potřeba zajistit dál, na co máte nárok (CZ)

 • Informace Moravskoslezského kraje k ubytovávání uprchlíků (fyzické i právnické osoby), přístup do databáze HUMPO
 • Informace města Ostravy pro osoby poskytující nouzové ubytování uprchlíkům
 • Informace k právním možnostem ubytování uprchlíků (zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně a Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra)
  • 2 vzory smluv
  • základní informace o právní úpravě
 • Solidární dávka pro občany ČR, kteří ve své domácnost ubytují uprchlíky z Ukrajiny (příspěvek pro solidární domácnost):
  • na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti v souvislosti s ubytováním uprchlíků
  • změny od 1. 7. 2022:
   • poskytnutí ubytování nejméně po dobu 16 dnů po sobě jdoucích v kalendářním měsíci
   • mění se výše dávky (7–12/2022), a to podle počtu ubytovaných osob a zda sdílí/nesdílí s ubytovatelem domácnost: podrobnosti v nařízení vlády 205/2022 Sb.
   • je-li poskytnut k ubytování celý byt, je podmínkou nároku na příspěvek, aby byt byl v předchozím kalendářním měsíci neobývaný
   • za neobývaný se považuje i byt, který sloužil ke krátkodobému ubytování nebo pokud v něm již byli ubytováni držitelé dočasné ochrany
  • online aplikace k podání žádosti o solidární příspěvek
  • informace najdete zde
 • Poskytnutí nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší právnickými osobami (kompenzační příspěvek): změny od 1. 7. 2022
  • poskytuje se v objektech zařazených v informačním systému evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, tzv. databáze HUMPO (o zařazení rozhoduje kraj, podrobné informace najdete na jeho stránkách)
   • tento druh ubytování je veřejnou službou
  • Nouzové ubytování:
   • zpravidla nepřesahuje 3 měsíce
   • zejména v objektech, které jsou trvale určeny k bydlení nebo slouží jako ubytovací zařízení
  • Dočasné nouzové přístřeší:
   • zpravidla nepřesahuje 1 měsíc
   • zejména v objektech zřízených nebo upravených jednorázově k tomuto účelu
   • přednostně pro ubytování žadatelů o udělení dočasné ochrany, osob, které nebylo možné z důvodu kapacity ubytovat v nouzovém ubytování, a osob, které odmítly nouzové ubytování nebo ukončily pobyt v nouzovém ubytování
  • ubytování je uprchlíkům poskytováno bezplatně, k úhradě nákladů ubytovatelům slouží tzv. kompenzační příspěvek
Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=5530427943637202&set=a.149293058417411

Dotace, nadace, poskytování sociálních služeb, finanční prostředky pro organizace k podpoře lidí z Ukrajiny (CZ)

 • Krizové centrum Ostrava – nabízí psychohygienické setkávání pro osoby, které jsou zapojeny do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
  • setkání probíhají on-line nebo osobně s pracovními týmy nebo jednotlivci
  • jsou zaměřena na zvládání situací, psychologickou pomoc apod.
  • termíny dle individuální domluvy a aktuální potřeby
  • zájemci mohou napsat na e-mail: ukrajina@kriceos.cz
 • Vzdělávání, školy, mateřské školy (CZ)
  • infolinka MŠMT pro vedení škol: 234 811 246 (PO–PÁ: 8–16 hod.)
  • stanoviska, metodiky, vzory, formuláře, manuály a doporučení ohledně vzdělávání ukrajinských dětí Podpora MŠMT na edu.cz (CZ)
 • Další informace, právní podklady (CZ):

Informace pro pomáhající občany ČR i pro občany Ukrajiny

Web Umapa (CZ/UA/RU/EN) / Умапа – карта для українськoï громади

 • aplikace do chytrého telefonu a web Umapa pomáhá lidem přijíždějícím z Ukrajiny poznat jejich nový nebo dočasný domov – od úřadů a různých druhů pomoci po lékaře, školy i místa setkávání
 • шукаєте ви нове житло, медичну допомогу, роботу чи практичну інформацію, ми допоможемо в усьому. Виберіть із багатьох перевірених джерел у цьому посібнику

Web Helpukraine (CZ/UA) / Потребую допомогу в Чехії

 • informace pro občany Ukrajiny před a po příjezdu do ČR
 • právní pomoc
 • коли громадянин Україниприбуває до Чехії
 • юридична допомога громадянам України

Komunikace, jazyková bariéra, média v ukrajinštině (CZ/UA)

Překladače, slovníčky

Tlumočení při jednáních s institucemi

 • telefonický simultánní překlad UA/CZ Volání pro Ukrajince:
  • zprostředkování komunikace s podporou simultánního překladu mezi českým a ukrajinským jazykem během hovoru
  • bezplatně
  • možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace)
  • možnost využití i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)
  • klient obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v ukrajinštině v textové podobě
  • Телефонна лінія для українців:
   • забезпечити телефонний зв’язок громадян України рідною мовою з чеськими установами та органами влади
   • скористатися послугою можна або безпосередньо з цього сайту, або зателефонувавши за номером 800 900 909. Якщо вам потрібно негайно спілкуватися на місці, використовуйте опцію інтерпретації «Лицем до лиця»

Jazykové kurzy / Курси чеської мови

Veřejnoprávní média (vysílání v ukrajinštině) / Спілкування

Ověřování informací šířených zejména prostřednictvím internetu: hoax, fake news o situaci v Ukrajině (CZ)

 • Braňme Česko (CZ)– web Úřadu vlády ČR proti dezinformacích o Ukrajině, přehled stránek, které se dezinformacemi zabývají
 • Ověřovna! (CZ)– náměty posluchačů a čtenářů zpracovává Český rozhlas Radiožurnál a iROZHLAS.cz
 • Čeští elfové (CZ)– monitoring a pravidelné reporty dezinformací, databáze dezinformačních řetězových e-mailů
 • více informací tématu najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava (CZ)

Kopírování, skenování, připojení na internet, nabití telefonu v Ostravě (CZ/UA)

 • Knihovna města Ostravy (všechny pobočky) / Бібліотека міста Острави пропонує (інтернет, безкоштовно користуватись комп’ютерами, заряджати телефони, планшети та ноутбуки, зможе вам допомогти: надати додаткову інформацію, куток для дітей, знайти потрібні контакти, зв’язати вас з потрібними вам організаціями, ви можете домовитися про зустріч, доступ до бібліотеки є вільний)
  • zdarma: možnost získat informace, pobýt s dětmi, internet (pc), nabití telefonu, notebooku, dětský koutek, možnost domluvit si setkání (prostory zdarma)
  • tyto služby nabízí i ostatní veřejné knihovny, více informací na webu Knihovny pomáhají Ukrajině / Бібліотеки допомагають Україні
 • Knihovny Ukrajině (pohádky, hry, pracovní listy, online, videa, výuka češtiny pro děti a další)
  Бібліотеки України (казки та оповідання, iгри, розмальовки, робочі аркуші, oнлайн та відео, викладання чеської мови для дітей)

Bezplatná nebo zvýhodněná přeprava ukrajinských občanů v MHD Ostrava, Moravskoslezském kraji, České republice

30 вересня 2022 року припиняється безкоштовний проїзд для біженців війни – громадян України на сполученнях Остравської транспортної компанії, Регіональні автобусні перевезення в Моравсько-Сілезькому краї.

Bezplatné nebo zvýhodněné volání a SMS na Ukrajinu, roaming na území Ukrajiny / Телекомунікації (CZ/UA)

 • (CZ) Přehled operátorů (akce platí do odvolání):
  • T-Mobile, Kaktus, MOBIL.CZ (CZ/UA): volání 2 Kč/min., SMS 2 Kč, informace na webu
  • Vodafone (CZ/UA): volání 2 Kč/min, informace na webu
  • O2: souhrnné informace v UA zde
 • (UA) З актуальними цінами на дзвінки в Україну можна ознайомитися на сайті оператора. Сайти українською мовою:

Zdravotní pojištění, zdravotní péče / Медична допомога (CZ/UA)

(UA) Медична допомогa в Чехії

 • Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.
 • Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

(UA) Охорона здоров’я людей з України в Моравсько-Сілезьком регіоні

 • Zdravotní pojištění /Mедична страховка
  • změna k 28. 6. 2022okamžikem udělení dočasné ochrany (povolení k pobytu) je držitel ve věku 18–64 let účasten systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, pokud za něj neplatí pojistné zaměstnavatel, tak:
   • nejvýše po dobu 150 dnů jako tzv. státní pojištěnec
    • po uplynutí lhůty se stává samoplátcem ZP, nebo se musí evidovat jako uchazeč o zaměstnání na ÚP ČR
    • držitelé dočasné ochrany ve věku 18–26 let, jsou účastny na zdravotním pojištění v ČR jako státní pojištěnci, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání v rámci studia na středních a vysokých školách v Ukrajině
   • automaticky se stává pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovnyweb pomocukrajine.vzp.cz (CZ/UA)
   • osoby, které přicestují individuálně a nevyužijí pomoci KACPU nebo jiné pomáhající organizace, se musí dostavit osobně na kterékoliv klientské centrum VZP ve lhůtě cca 5 dní
 • Neodkladná zdravotní péče je poskytnuta i těm osobám, které dosud nemají vízum uděleno.
 • (CZ) Ambulantní primární zdravotní péče – praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti (pediatr), gynekologie
  • UA Point (Fakultní nemocnice Ostrava) / Університетська лікарня Острави 
  • vystavení potvrzení o provedeném očkování dítěte pro nástup do MŠ, naočkování dítěte dle českého očkovacího kalendáře – pro objednání k lékaři volejte tel. 723 479 336 (PO–PÁ: 15:00–18:00). Komunikace v CZ i UA. (nově od 13. 6. 2022)
   видача підтвердження про вакцинацію дитини для прийому у дитячий садок, вакцинація дітей за чеським планом вакцинації (Острава та околиці) – запис до лікаря на тел. 723 479 336 (Пн–Пт: 15:00–18:00). Спілкування українською (новинка з 13. 06. 2022 р.)
  • Lékaři pro Ukrajinu / Безкоштовнa медичнa допомогa для біженців з України:
  • portál s nabídkami akutní lékařské péče občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění a potřebují lékařské ošetření (všechny lékařské specializace)
  • informace CZ/UA/EN/RU
 • domácí zdravotní péče (profesionální ošetření zdravotní sestrou v místě ubytování: převazy ran, stomií, katetrů, aplikace léčebných látek předepsaných lékařem, následná péče po hospitalizace, lékařském zákroku, péče o osoby s omezenou hybností, odběry, ošetřovatelské úkony předepsané lékařem), bezplatně i lidem z Ukrajiny bez zdravotního pojištění leták UA / leták CZ

Psychologická a psychoterapeutická pomoc lidem z Ukrajiny / Психологічна допомога

psychosociální poradenství uprchlíci Ukrajina, Sociální věci Ostrava
psychosociální poradenství uprchlíci Ukrajina, Sociální věci Ostrava

Nepojistné sociální dávky / Фінансова допомога

 • Міністерство праці та соціальних справ ЧР: Допомога громадянам України (праці, соціальні справи):
  • гуманітарна допомога призначена громадянам України, які прибули до Чехії через війну
  • заповідей для громадян України, працюючих в ЧР
  • інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні
  • допомогу дітям з українських інституційних закладів необхідно координувати
  • система соціальних послуг в Чехії
  • матеріали з безпеки та охорони праці українська мова
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje informace na svém webu Pomoc Ukrajině:
  • zaměstnávání občanů Ukrajiny (pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání i zaměstnance)
  • dávky pro občany Ukrajiny
  • pomoc dětem
  • povolení k pobytu
 • (CZ) soubor opatření, tzv. lex Ukrajina (účinnosti zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)
 • (CZ) pro včasnou výplatu dávek je nezbytné zřídit si český bankovní účet
 • Humanitární dávka pro občany Ukrajiny/ Гуманітарна допомогаvýrazné změny k 1. 7. 2022 (zákon č. 198/2022 Sb.)
  • Гуманітарна допомога призначена для біженців з України і виплачується всім іноземцям з тимчасовим захистом (віза D/VS/U).
  • poskytována na základě žádosti cizinci s dočasnou ochranou, neumožňují-li jeho příjmové, sociální a majetkové poměry zajištění základních životních potřeb
  • poskytuje se od měsíce následujícího po kalendářní měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana
  • výše dávky:
   • 1.–5. měsíc následujíc po měsíci, v němž osoba získala dočasnou ochranu: 5 000 Kč měsíčně
   • 6. a další měsíce: částka odpovídající částce životního minima jednotlivce dle věku
  • osoba musí mít platné povolení k pobytu
  • doklady k žádosti:
   • pokud žadatel již dostal vyplacenu dávku MOP Ukrajina a vlastní český bankovní účet, nemusí nic dokládat, pouze vyplní žádost v aplikaci nebo na ÚP
   • pokud ne, doloží cestovní pas a vízum
  • změna od 28. 6. 2022 (Lex Ukrajina II., zákon č. 175/2022 Sb.):
   • nárok na humanitární dávku nemá držitel dočasné ochrany, pokud je mu bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny
   • za bezplatné se považuje poskytování ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu v částce, která odpovídá rozsahu, ve kterém plyn a elektřinu využívá
  • nárok na výplatu dávky zaniká, pokud žádost nebyla podána do konce kalendářního období, na který náleží (= rozhodné období je vždy daný 1 kalendářní měsíc)
  • lze vyřídit on-line přes mobil, pc – aplikace je v CZ/UA dostupná zde
  • podrobnosti najdete na webu Úřadu práce ČR (CZ/UA)

Zaměstnávání osob z Ukrajiny / Робота

 • osoby, kterým je uděleno vízum, mají přístup na český trh práce
 • ukončeno k 8. 8. 2022 (informace zde) Magistrát města Ostravy nabízel zdarma zajištění ověřeného překladu dokladů o vzdělání k následné nostrifikaci (uznání dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v zahraničí)
 • portál UAjobs.cz – nabídky zaměstnavatelů v ČR a poptávky zájemců o práci z Ukrajiny, inzeráty se automaticky překládají

Právní pomoc / Юридична допомога

 • Helpukraine.cz
  • informace pro občany Ukrajiny před a po příjezdu do ČR, právní pomoc (CZ/UA)
  • юридична допомога громадянам України

Nezletilé děti (osoby do 18 let) / Дітей

 • za děti jednají rodiče
 • všem dětem, které přichází z válečného konfliktu, je třeba nabídnout psychologickou pomoc, kterou je možné nalézt např. na webu opatruj.se (Národní ústav duševního zdraví ČR)
 • (CZ) dítě bez doprovodu:
  • je nutné uvědomit OSPOD dle faktického pobytu dítěte
  • je mu poskytnuta ochrana dle potřeby (poradenství, psychologické péče, pomoc při vyhledání příbuzných nebo blízkých, vzdělání, ubytování)
  • bude zajištěna péče třetích osob (náhradní rodina, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavní zařízení)
  • informaci o dítěti bez doprovodu na území Ostravy je nutné sdělit e-mailem Mgr. Radce Miturové z OSVZ Magistrátu města Ostravy.
 • (CZ) dítě v péči osoby, která ho převzala z pověření rodičů:
  • OSPOD poskytne rodině podle potřeby poradenství a vede záznam o tom, kde se dítě nachází

Školství, volnočasové aktivity pro děti / Освіта, школи та діти

 • Ostrava / Острава
  • (CZ) aktualizované přehledné informace týkající se školství, vzdělávání, volnočasových aktivit pro ukrajinské děti v Ostravě najdete na webu města Ostravy talentOVA
  • (CZ) všechna střediska volného času a dům dětí a mládeže v Ostravě poskytují bezplatné zájmové vzdělávání a adaptaci ukrajinských dětí do 18 let informace najdete na webu talentOVA
 • (CZ) infolinka MŠMT pro vedení škol: 234 811 246 (PO–PÁ: 8–16 hod.)
  • stanoviska, metodiky, manuály a doporučení ohledně vzdělávání ukrajinských dětí Podpora MŠMT
 • Mapa mateřských a základních škol portál shola.cz / Shkola | Допомога в навчанні
  • nabídky výuky ukrajinským dětem
  • pomoc s komunikací ve škole
  • підключаємо чеські садочки, школи та українських дітей та студентів

Online výuka ukrajinských dětí

Volný čas, sport

 • (CZ) nabídka volnočasových a jiných aktivit pro ukrajinské rodiny v Ostravě – tabulka obsahuje více než 100 nabídek sportovních, tanečních, kulturních a dalších aktivit, dětských a rodinných center a skupin:

Pátrání po příbuzných ukrajinských občanů / CЛУЖБА РОЗШУКУ

 • Český červený kříž umožňuje lidem z Ukrajiny pátrat po svých nejbližších příbuzných, kteří na zůstali na území Ukrajiny a ztratili s nimi kontakt
 • podmínky využití Pátrací služby:
  • nejbližšími příbuznými jsou rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, kteří zůstali na území Ukrajiny
  • ukrajinský občan byl dosud s nejbližšími příbuznými v aktivním kontaktu a kontakt byl přerušen
  • ukrajinský občan osobně společně s pracovníkem ČČK vyplní předepsaný formulář, obě strany formuláře podepíší
  • o pátrací službu nelze požádat e-mailem, dopisem, telefonicky, nelze ji poskytnout k pátrání po vzdálených příbuzných, příbuzných, se kterými žadatel není delší dobu v kontaktu, jiných blízkých osobách (přátelích, kolezích, spolužácích apod.), nelze pátrat po nejbližších příbuzných, kteří aktuálně nejsou na území Ukrajiny
 • bližší informace a kontakty na Pátrací službu ČČK získáte osobně od pracovníků ČČK nebo na webu ČČK

Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) (CZ)