Ostrava je s vami

Ukrajina: informace města Ostravy (kontakty a informace, možnosti pomoci)

|

Aktualizováno 16. 2. 2024.
Statutární město Ostrava nezodpovídá za aktuálnost a úplnost informací na webových stránkách jiných institucí a organizací.

УКРАЇНА: ІНФОРМАЦІЯ МІСТА ОСТРАВИ (КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ДОПОМОГИ)

Varování před pokusy o vylákání přístupu k bankovním účtům (phishing)
Pracovníci KACPU upozorňují, že se objevují případy phishingových útoků prostřednictvím mobilních telefonů na občany Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Útočníci hovoří nejprve česky, představují se jako KACPU, migrační politika, bezpečnostní sbor a jiné úřední osoby. Lákají z lidí osobní údaje a přístup do internetového bankovnictví. Zaznamenán je případ, kdy útočníci oběti ukradli peníze přes aplikaci TransferGo.
Setkáte-li se s útokem, nahlaste případ na linku 158 (policie).

Základní informace a kontaktní místa pomoci

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) / Крайовий центр допомоги Україні (КАЦПУ)

KACPU pro Moravskoslezský kraj Dr. Malého 1356/17, Moravská Ostrava – MHD Don Bosco, Petra Křičky, v blízkosti Náměstí Republiky („Frýdlantské mosty“ u OC Karolina, Kaufland), nádraží ČD Ostrava-Střed, Ústřední autobusové nádraží. Mapa

 • aktuální provozní doba: pondělí, středa: 8:00–16:00, pátek 8:00–14:00
 • provádí nezbytné administrativní kroky k přijetí uprchlíků:
  • vyřízení dočasné ochrany (povolení k pobytu)
  • od 1. 1. 2024 je centrální bod pro přidělování státního humanitárního ubytování HUMPO do všech krajů v ČR (s výjimkou Prahy)
  • vyřízení zdravotního pojištění (více info)
 • Činnost KACPU koordinuje přímo Ministerstvo vnitra ČR.
 • KACPU pro Moravskoslezský kraj zajišťuje i krátkodobé nouzové přístřeší v režimu 24/7. Ubytování je přidělováno těm, kteří čekají na otevření KACPU nebo na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování.
 • T: 771 288 779
 • W: Ministerstvo vnitra

Centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj

 • integrační centrum MV ČR
 • zajišťuje přeubytování v rámci Moravskoslezského kraje
 • další aktivity pro cizince: sociální, psychosociální a právní poradenství, adaptační a integrační aktivity, kurzy českého jazyka a další

Moravskoslezský kraj / Моравсько-Сілезькі регіон

Sousední kraje

Ministerstvo vnitra, policie / Міністерства внутрішніх справ, поліції

Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany:
T: +420 974 801 802 (PO–ČT: 8:00–16:00, PÁ: 8:00–14:00)
E: ukrajina@mvcr.cz

Зателефонуйте на інформаційну лінію для громадян України:
Телефон: +420 974 801 802

Dočasná ochrana, vízum – povolení k pobytu na území ČR

 • Podání žádosti o dočasnou ochranu (CZ / UA)
  • pokud má žadatel o dočasnou ochranu zajištěno ubytování, může žádat o dočasnou ochranu na jakémkoli KACPU v ČR (s výjimkou Středočeského kraje – žádost je nutné podat na KACPU v Praze). K žádosti o udělení dočasné ochrany musí předložit mimo jiné doklad o ubytování (např. úředně ověřenou kopii nájemní či podnájemní smlouvy, písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem).
  • pokud žadatel nemá zajištěno ubytování a chce požádat o bezplatné státní humanitární ubytování, musí požádat o dočasnou ochranu a ubytování pouze na KACPU v Ostravě!
  • podrobnější informace k žádosti o dočasnou ochranu naleznete zde.
 • Prodloužení dočasné ochrany
  • o prodloužení dočasné ochrany musí žádat osoba starší 15ti let, za osobu mladší 15ti let podává žádost zletilý oprávněný zástupce. O prodloužení dočasné ochrany nemusí žádat osoby, jimž byla dočasná ochrana udělena v roce 2024.
  • k prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025 je potřeba učinit 2 kroky:
   • 1. Online registrace
    • probíhá od 8. 1. 2024 do 15. 3. 2024
    • registrací se dočasná ochrana prodlužuje do 30. 9. 2024. V případě, že se držitel dočasné ochrany nezaregistruje do 15. 3. 2024, dočasná ochrana zanikne uplynutím tohoto dne.
    • provádí se prostřednictvím uživatelského účtu na Informačním portálu pro cizince. Žadatel zde vyplní a ověří potřebné údaje a rezervuje termín osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra ČR.
    • podrobný návod k online registraci zde
   • 2. Návštěva pracoviště Ministerstva vnitra ČR za účelem vyznačení vízového štítku
  • vyznačením vízového štítku bude dočasná ochrana prodloužena do 31. 3. 2025. V případě, že se žadatel nedostaví k vyznačení vízového štítku do 30. 9. 2024, dočasná ochrana zanikne uplynutím tohoto dne.
   • žadatel, který nebydlí v humanitárním ubytování, je povinen předložit mimo jiné doklad o ubytování (např. úředně ověřenou kopii nájemní či podnájemní smlouvy, písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem)
  • podrobnější informace k prodloužení dočasné ochrany naleznete zde
  • dočasná ochrana zaniká:
   • podáním žádosti o udělení dočasné ochrany v jiném státu EU
    • udělením dočasné ochrany v jiném státu EU
    • podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiném státu EU
    • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany v ČR nebo v jiném státu
 • Hlášení změn držitele dočasné ochrany
  • držitel dočasné ochrany je povinen do 3 pracovních dnů hlásit Ministerstvu vnitra ČR změny údajů (např. změna místa pobytu, jména, rodinného stavu, cestovního dokladu) na předepsaném formuláři, který najdete zde.
  • více informací k hlášení změny adresy naleznete zde. Více informací k hlášení jiných změn naleznete zde.
 • Prodloužení víza za účelem strpění
  • jestliže bylo vízum za účelem strpění vydané po 24. 2. 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, není nutné žádat o jeho prodloužení. Platnost víza se prodlužuje automaticky do 31. 3. 2025.
  • není nutné, aby si držitel víza nechal vyznačit nový vízový štítek. V případě potřeby vylepení vízového štítku je nutné si předem rezervovat termín.
  • vycestováním z území ČR vízum nezaniká
 • Vzdání se dočasné ochrany
  • je nutné navštívit KACPU nebo pracoviště OAMP Ministerstva vnitra ČR, kde bude vystaven držiteli doklad o zrušení víza. Vzdání se dočasné ochrany je také možné vyřídit na Velvyslanectví ČR v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově.
  • vzdání se dočasné ochrany je nutné nahlásit zdravotní pojišťovně (více informací zde)
  • více informací naleznete zde
 • Bezpečnost, kriminalita, varování před podvody (Policie ČR)/ Поліції Чеської Республіки
 • Nahlášení válečných zločinů (specializovaný web Policie ČR)
  • Якщо у вас є інформація про військові злочини, пов’язані з війною в Україні, ваша інформація та знання можуть стати ключовими для їх роз’яснення та переслідування.

Informace pro pomáhající občany ČR i pro občany Ukrajiny

Leták Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou na Ukrajině – Organizace pro pomoc uprchlíkům –zpracovala psychiatrička a psychoterapeutka (2 strany textu, kontakty)

Web Naši Ukrajinci (CZ/UA)
Вся інформація в одному місці

 • provozuje Ministerstvo vnitra
 • informace pro občany Ukrajiny – kontakty na jednotlivá asistenční centra, informace o platbách zdravotního pojištění, odkazy na informace ohledně řešení různých životních situací (zaměstnání, pobyt v ČR, prodloužení zdravotního pojištění, potřeba zdravotní péče, informace o školách a školkách, řízení dopravních vozidel, ukončení dočasné ochrany aj.)
 • informace o možnostech pomoci malého rozsahu jsou přesměrovány na další weby k tomu určené, v případě nabídky pomoci většího rozsahu (např. vícekapacitní ubytování, lékařská pomoc) jsou zde uvedeny kontakty na asistenční centra jednotlivých krajů, na které je možné se obrátit e-mailem

Web Pomáhej Ukrajině (CZ)

 • provozuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR;
 • nabídka pomoci – je možné sem registrovat individuální nabídky pomoci (materiální pomoc, ubytování, doprava, doučování, právní pomoc, psychologická pomoc aj.), které jsou postupně propojovány s konkrétními zájemci o pomoc
 • zájem o pomoc – jednoduchý rozcestník na konkrétní typy pomoci v jednotlivých okresech ČR (ubytování, materiální pomoc, tlumočení, právní pomoc, zdravotní a sociální péče, doučování, dobrovolnictví, informace v ukrajinštině, dezinformace a další)
 • seznam poskytovatelů pomoci s kontakty

Web Refugee Info Czechia

 • provozuje organizace Slovo 21
 • obsahuje informace o právech a postupech pro uprchlíky v ČR z oblasti legálního pobytu, rodiny, zaměstnání, finanční podpory, vzdělávání, zdraví aj.

Web Cizinci.cz

 • Informace pro cizince, kteří se chystají přijet do ČR, nově příchozí i dlouhodobě pobývající v ČR, informace pro odborníky, veřejnost a zaměstnavatele.

Web Helpukraine (CZ/UA) / Потребую допомогу в Чехії

 • informace pro občany Ukrajiny před a po příjezdu do ČR, typy pobytových oprávnění, pohyb na území i mimo území ČR, právní pomoc;
 • коли громадянин Україниприбуває до Чехії
 • юридична допомога громадянам України

Aplikace Smart Migration

 • provozována Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • souhrn nejdůležitějších informací ohledně života cizinců v ČR, zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení aj.

Aplikace a web Umapa / Умапа – карта для українськoï громади (CZ/UA/RU/EN) 

 • uživatel zde nalezne různé služby v okolí – př. úřady, mateřské a základní školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaře atd.
 • mapa je interaktivní, osoby, služby, zařízení či další místa, která jsou pro ukrajinské občany důležitá či jim nabízejí pomoc, mohou po registraci sami přidávat své kontakty, aktualizovat je a spravovat

Helplinka Člověk v tísni

 • helplinka v ukrajinštině pro pomoc s problémy spojenými s příchodem do ČR
 • T: 770 600 800

Ubytování uprchlíků: Co je potřeba zajistit dál, na co máte nárok (CZ)

Informace k právním možnostem ubytování uprchlíků (zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně a Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra)

 • 2 vzory smluv
 • základní informace o právní úpravě

Bezplatné státní humanitární ubytování HUMPO pro držitele dočasné ochrany

 • Poskytováno bezplatně po dobu max. 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této doby mají na bezplatné humanitární ubytování nárok zranitelné osoby, kterým byl přiznán nárok na humanitární dávku (posuzuje se za předchozí měsíc). Zranitelné osoby:
  • děti do 18 let;
  • osoby nad 65 let;
  • studenti od 19 do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání na škole v ČR – je nutné předložit potvrzení o studiu nebo o přijetí na SŠ či VŠ;
  • osoby pečující o dítě ve věku do 6 let (péči o totéž dítě může prohlásit jedna pečující osoba) – v žádosti je nutné uvést osobu, o kterou pečuje;
  • těhotné ženy – je nutné předložit těhotenský průkaz nebo lékařské potvrzení a uvést předpokládaný termín porodu;
  • osoby se zdravotním postižením – je nutné předložit doklad o zdravotním postižení z Ukrajiny nebo lékařský posudek vydaný Institutem posuzování zdravotního stavu
  • osoby pečující o osobu invalidní nebo zdravotně postiženou
 • Pokud cizinec nespadá do zranitelných skupin, může v humanitárním ubytování zůstat i po 150 dnech od udělení dočasné ochrany pouze na základě dohody s ubytovatelem za úplatu.
 • Žádost je nutné podat osobně na KACPU v Ostravě při podání žádosti o dočasnou ochranu. Humanitární ubytování je přidělováno v rámci celé ČR, žadatel nemá možnost si vybrat, v jakém kraji či jakém ubytovacím zařízení bude umístěn (ohled může být brán pouze na sloučení nejužší rodiny) a do místa ubytování se musí dopravit na své náklady.
 • Poskytuje se v objektech zařazených v informačním systému, tzv. databázi HUMPO, v této databázi nemohou být zapsány samostatné byty.
 • Přeubytování v rámci humanitárního ubytování je možné pouze ze závažných důvodů (sloučení rodiny x zařízení nesplňuje zdravotní potřeby nebo potřeby sociální služby x zařízení nadále nebude poskytovat humanitární ubytování). Zájemce o přeubytování musí kontaktovat příslušné integrační centrum v kraji (PO, ST 12:00 – 15:30), kde je ubytován, a doložit existenci závažného důvodu.
 • Více informací k humanitárnímu ubytování naleznete zde.

Ubytování v bytech evidovaných v systému Evidence bytů a smluv

 • Držitelé dočasné ochrany, kteří bydlí v evidovaném samostatném bytě na základě smlouvy a za úplatu, mají nárok na proplacení vyšších započitatelných nákladů na bydlení v rámci humanitární dávky než v případ neevidovaného bytu. Výše započitatelných nákladů zde.
 • Více informací k Evidenci bytů a smluv naleznete zde.

Ubytování v prostorech k bydlení, které nejsou nebo nemohou být zapsány v Evidenci bytů a smluv

 • Držitelům dočasné ochrany, kteří bydlí v těchto prostorech k bydlení, mají nárok na proplacení nižších započitatelných nákladů na bydlení v rámci humanitární dávky. Výše započitatelných nákladů zde.

Dotace, nadace, poskytování sociálních služeb, finanční prostředky pro organizace k podpoře lidí z Ukrajiny (CZ)

 • Krizové centrum Ostrava – nabízí terénní výjezdy za klienty, kteří řeší aktuální psychickou krizi (výjezdy např. na KACPU). Vždy je přítomen také tlumočník.
  • jsou zaměřena na zvládání situací, psychologickou pomoc apod.
 • Web časopisu Sociální práce (CZ)
 • Vzdělávání, školy, mateřské školy (CZ)
  • infolinka MŠMT pro vedení škol: 234 811 246 (PO–PÁ: 8:00–16:00 hod.), e-mailová poradna: ukrajina@msmt.cz, linka pro veřejnost: 234 812 345 (PO–PÁ: 8:00–16:00 hod.)
  • stanoviska, metodiky, vzory, formuláře, manuály a doporučení ohledně vzdělávání ukrajinských dětí Podpora MŠMT na edu.cz (CZ)

Komunikace, jazyková bariéra, média v ukrajinštině (CZ/UA)

Překladače, slovníčky

Jazykové kurzy / Курси чеської мови

Veřejnoprávní média (vysílání v ukrajinštině) / Спілкування

Ověřování informací šířených zejména prostřednictvím internetu: hoax, fake news o situaci v Ukrajině (CZ)

 • Braňme Česko (CZ) – web Úřadu vlády ČR proti dezinformacím o Ukrajině, rady, jak se bránit dezinformacím, přehled nejčastějších lží
 • Ověřovna! (CZ) – projekt serveru iROZHLAS.cz, který se zaměřuje na ověřování a vysvětlování nepravdivých informací a polopravd, náměty mohou zasílat i posluchači
 • Čeští elfové (CZ) – mapování, analýza a aktivní boj proti dezinformacím, pravidelné reporty dezinformací, databáze dezinformačních řetězových e-mailů
 • více informací tématu najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava (CZ)

Veřejná doprava v ČR / Громадський транспорт в Чехії

Bezplatné nebo zvýhodněné volání a SMS na Ukrajinu, roaming na území Ukrajiny / Телекомунікації (CZ/UA)

 • (CZ) Přehled operátorů (akce platí do odvolání):
  • T-Mobile, Kaktus, MOBIL.CZ (CZ/UA): volání 2 Kč/min., SMS 2 Kč, informace na webu
  • Vodafone (CZ/UA): volání 2 Kč/min, informace na webu
  • O2: souhrnné informace v UA zde
 • (UA) З актуальними цінами на дзвінки в Україну можна ознайомитися на сайті оператора. Сайти українською мовою:

Zdravotní pojištění, zdravotní péče / Медична допомога (CZ/UA)

(UA) Медична допомогa в Чехії

 • Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.
 • Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

(CZ/UA) Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Zdravotní pojištění /Mедична страховка
  • Udělením dočasné ochrany se držitel stává účastníkem veřejného zdravotního pojištění a je nutné, aby si vyžádal u konkrétní pojišťovny náhradní průkaz pojištěnce.
  • Držitel dočasné ochrany je tzv. státním pojištěncem po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této lhůty jsou státními pojištěnci tyto osoby:
   • děti do 18 let
   • studenti ve věku 18–26 let, který se soustavně připravuje na budoucí povolání na české či ukrajinské SŠ či VŠ – nutné předložit potvrzení o studiu
   • osoba, která celodenně řádně a osobně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let věku
   • uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR
   • senior od 65 let věku
   • osoby, kterým jejich dlouhodobý zdravotní stav znemožňuje výkon zaměstnání – je nutné kontaktovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a doložit zdravotní dokumentaci.
  • Za zaměstnance (v pracovním poměru, na dohodu o provedení práce s výdělkem nad 10 000,– Kč měsíčně či dohodu o pracovní činnosti s výdělkem nad 3500,– Kč měsíčně) hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.
  • Osoby samostatně výdělečně činné a osoby, za které nehradí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel, si musí hradit zdravotní pojištění jako samoplátci.
  • POZOR: po prodloužení dočasné ochrany dochází také k prodloužení zdravotního pojištění a je potřeba požádat o vystavení nového náhradního průkazu zdravotního pojištění. Informace k jednotlivým pojišťovnám naleznete zde.
  • Zdravotní pojištění a vycestování z ČR
  • Od 1. 1. 2024 není možné poslat zdravotní pojišťovně oznámení o dlouhodobém pobytu mimo ČR zpětně!
   • Pobyt mimo ČR na dobu kratší 6 měsíců – je nutné hradit zdravotní pojištění v ČR i v době pobytu v cizině.
   • Pobyt mimo ČR na dobu delší 6 měsíců – pokud se držitel nechce vzdát dočasné ochrany, je nutné dlouhodobý pobyt na Ukrajině nahlásit zdravotní pojišťovně před odjezdem. V takovém případě zaniká povinnost hradit pojistné během pobytu v cizině a nevzniká nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění ČR. Po návratu je nutné se opět u zdravotní pojišťovny přihlásit a doložit dobu pobytu na Ukrajině (př. razítky v pase). V případě, že se držitel dočasné ochrany vrátí dříve než za 6 měsíců, je povinen doplatit pojistné za celé období.
   • V případě, že se držitel vzdal dočasné ochrany, musí zdravotní pojišťovně předložit doklad o ukončení víza a vrátit náhradní průkaz zdravotního pojištění, aby nevznikal dluh na zdravotním pojištění. Před odjezdem je vhodné zjistit, zda nevznikl dluh na zdravotním pojištění. Pokud ano, je nutné jej uhradit, aby nevznikla sankce formou penále.
   • Více informací naleznete zde.
 • Neodkladná zdravotní péče je poskytnuta i těm osobám, které dosud nemají vízum uděleno
 • (CZ) Ambulantní primární zdravotní péče – praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti (pediatr), gynekologie
  • UA Point (Fakultní nemocnice Ostrava) / Університетська лікарня Острави 
   • nízkoprahové ambulance pro děti i dospělé obyvatele Ukrajiny
    • PO–PÁ: 7–15 hod.
    • pro dospělé: v prostorách Oddělení pracovního a preventivního lékařství v 1. patře budovy Polikliniky FN Ostrava
    • pro děti: v ambulanci Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, která je v přízemí pavilonu
    • gynekologicko-porodnická klinika: informace CZ/UAІнформація для вагітних, які приїжджають з України
    • vystavení potvrzení o provedeném očkování dítěte pro nástup do MŠ, naočkování dítěte dle českého očkovacího kalendáře – pro objednání k lékaři volejte tel. 723 479 336 (PO–PÁ: 15:00–18:00). Komunikace v CZ i UA
     видача підтвердження про вакцинацію дитини для прийому у дитячий садок, вакцинація дітей за чеським планом вакцинації (Острава та околиці) – запис до лікаря на тел. 723 479 336 (Пн–Пт: 15:00–18:00). Спілкування українською
 • Lékaři pro Ukrajinu / Безкоштовнa медичнa допомогa для біженців з України:
  • portál s nabídkami akutní lékařské péče občanům Ukrajiny, kteří zatím nemají platné pojištění a potřebují lékařské ošetření (všechny lékařské specializace)
  • informace CZ/UA/EN/RU
 • domácí zdravotní péče (profesionální ošetření zdravotní sestrou v místě ubytování: převazy ran, stomií, katetrů, aplikace léčebných látek předepsaných lékařem, následná péče po hospitalizace, lékařském zákroku, péče o osoby s omezenou hybností, odběry, ošetřovatelské úkony předepsané lékařem), bezplatně i lidem z Ukrajiny bez zdravotního pojištění

Psychologická a psychoterapeutická pomoc lidem z Ukrajiny / Психологічна допомога

Nepojistné sociální dávky / Фінансова допомога

 • Міністерство праці та соціальних справ ЧР: Допомога громадянам України (праці, соціальні справи):
  • гуманітарна допомога призначена громадянам України, які прибули до Чехії через війну
  • заповідей для громадян України, працюючих в ЧР
  • інформація для роботодавців та іноземців у зв’язку з конфліктом в Україні
  • допомогу дітям з українських інституційних закладів необхідно координувати
  • система соціальних послуг в Чехії
  • матеріали з безпеки та охорони праці українська мова
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje informace na svém webu Pomoc Ukrajině:
  • zaměstnávání občanů Ukrajiny (pro zaměstnavatele, uchazeče o zaměstnání i zaměstnance)
  • dávky pro občany Ukrajiny
  • informace o zdravotním pojištění
  • pomoc dětem
  • systém sociálních služeb

Humanitární dávka pro občany Ukrajiny/ Гуманітарна допомога

 • Pro výplatu humanitární dávky je potřeba si zřídit bankovní účet (s výjimkou první výplaty).
 • Je poskytována na základě žádosti držitele dočasné ochrany, jsou-li jeho příjmové a majetkové poměry na území ČR takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb nebo úhradu nákladů na bydlení do výše započitatelných nákladů na bydlení nebo ubytování.
 • POZOR: adresa místa pobytu uvedená v žádosti o humanitární dávku se musí shodovat s adresou místa pobytu vedenou v základním registru obyvatel, tj. s adresou místa pobytu, která byla uvedena službě cizinecké policie (je možné ověřit v Portálu občana).
 • Žádost se podává elektronicky (pouze první žádost lze podat písemně na předepsaném formuláři). V rámci majetkových a příjmových poměrů se posuzují držitelé dočasné ochrany (nikoli cizinci bez dočasné ochrany), kteří spolu bydlí a hradí společně náklady na své potřeby, tzn. podává se jedna žádost za všechny osoby dohromady.
 • Žádost o humanitární dávku za nezletilou osobu může podat zákonný zástupce, příp. osoba blízká nebo jiná osoba, která o nezletilé dítě pečuje. Pokud taková osoba nemá udělenou dočasnou ochranu, je potřeba žádost o humanitární dávku podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
 • O humanitární dávku nelze žádat zpětně.
 • Podmínky pro humanitární dávku se zkoumají ke dni podání žádosti, pouze náklady na bydlení, příjmy a zůstatek na bankovním účtu se posuzují za předchozí kalendářní měsíc. Výši příjmu ze závislé činnosti v ČR je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele (nepostačuje čestné prohlášení žadatele).
 • Za příjem se pro účely humanitární dávky nepovažuje:
  • Humanitární dávka vyplacená v rozhodném období, za které se příjmy zjišťují
  • Dávka mimořádné okamžité pomoci MOP
  • Finanční prostředky poskytnuté fundací, spolkem, a Azylového, migračního a integračního fondu a z dětského fondu Organizace spojených národů
 • Humanitární dávka je tvořena 2 částmi:
  • na základní životní potřeby – výše částky se odvíjí od životního a existenčního minima
  • na bydlení – ve výši započitatelných nákladů na bydlení (jsou stanoveny nařízením vlády). Pro výši započitatelných nákladů je podstatné, zda se jedná o byt zavedený v Evidenci bytů a smluv a zda se jedná o zranitelnou osobu. V případě že má žadatel bezplatné ubytování (včetně humanitárního ubytování), nejsou mu ve výši humanitární dávky zohledněny započitatelné náklady na bydlení.
 • Pokud je žadateli poskytnuto bezplatné ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny, nárok na humanitární dávku nevzniká.
 • Více informací k humanitární dávce naleznete zde.

Výše životního/existenčního minima pro jednotlivou osobu s dočasnou ochranou:

Skupina osob1.–5. měsíc (resp. 150 dnů) od udělení dočasné ochranyOd 6.měsíce (resp. po 150 dnech) od udělení dočasné ochrany
Dospělá osoba (tj. od 18 let)4860 Kč3130 Kč
Zranitelné osoby4860 Kč4860 Kč
Dospělá soba, která je invalidní nebo je držitelem průkazu osvědčující zdrav. postižení7290 Kč7290 Kč
Nezletilé dítě3490 Kč
4188 Kč (6–10 let
5235 Kč (se zdr. postižením)
3490 Kč
4188 Kč (6–10 let)
5235 Kč (se zdr. postižením)

Výše započitatelných nákladů na bydlení za kalendářní měsíc:

Počet osobByt zařazený v EBSOstatní prostory k ubytování
1 osoba3000 Kč2400 Kč
2 osoby6000 Kč4800 Kč
3 osoby9000 Kč7200 Kč
4 osoby12 000 Kč9600 Kč
5 a více osob15 000 Kč12 000 Kč

Výše započitatelných nákladů na bydlení za kalendářní měsíc pro zranitelné osoby:

Počet osobByt zařazený v EBSOstatní prostory k ubytování
1 osoba6000 Kč4800 Kč
2 osoby12 000 Kč9600 Kč
3 osoby18 000 Kč14 400 Kč
4 osoby24 000 Kč19 200 Kč
5 a více osob30 000 Kč24 000 Kč
 • Výše humanitární dávky = výše části na základní životní potřeby + výše započitatelných nákladů na bydlení – příjem žadatele či všech společně posuzovaných osob. Vypočítaná humanitární dávka se porovná s výší finančních prostředků na účtech žadatele a společně posuzovaných osob. Pokud je výše finančních prostředků na účtech vyšší než dvojnásobek výše vypočítané humanitární dávky, nárok na humanitární dávku nevznikne.
 • Posuzování zdravotního stavu pro účely prokázání zranitelnosti
  • Pokud žadatel o humanitární dávku nemá průkaz o invaliditě či zdravotním postižení z Ukrajiny, může požádat Institut posuzování zdravotního stavu o posouzení svého zdravotního stavu.
  • Žádost se podává pouze elektronicky prostřednictvím formuláře na ePortálu ČSSZ. K žádosti je nutné předložit české lékařské zprávy a jméno a adresu ošetřujícího lékaře.
  • Institut posuzování zdravotního stavu posoudí zdravotní stav žadatele a vydá lékařský posudek. Lhůta pro vydání lékařského posudku je 45 dnů.
  • POZOR: Lékařský posudek není potvrzením o invaliditě a nezakládá nárok na jinou dávku či vydání jiného českého průkazu (př. průkaz OZP).
  • Více informací naleznete zde (CZ / UA).
 • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
  • Držitelé dočasné ochrany mohou žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato finanční pomoc není považována za příjem pro účely výpočtu humanitární dávky. MOP ale nenahrazuje humanitární dávku, je potřeba nejdříve požádat o humanitární dávku.
  • V rámci majetkových a příjmových poměrů se posuzují všichni členové domácnosti, tj. i ti, kteří nemají udělenou dočasnou ochranu.
  • MOP jednorázový výdaj – není určena k úhradě opakujících se předvídatelných nákladů (může být využita k úhradě např. kauce)
  • MOP jiná událost – určena pro případy, kdy je osoba ohrožena ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb z důvodu události, kterou nebylo možné předvídat ani jí předejít. Slouží k překlenutí obtížné životní situace. Lze ji poskytnout opakovaně (vždy na základě nové žádosti). Součet všech poskytnutých dávek nesmí přesáhnout za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 20násobek částky životního minima jednotlivce.
  • MOP vážná újma na zdraví – v rámci řízení se posuzuje, zda v případě neposkytnutí finanční pomoci hrozí žadateli vážná újma na zdraví.

Zaměstnávání osob z Ukrajiny / Робота

 • držitelé dočasné ochrany v ČR mají volný přístup na trh práce a mohou požádat o zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce (po 31. 3. 2024 je nutné prokázat, že byla podána žádost o prodloužení dočasné ochrany). Bližší informace jsou na webu MPSV (CZ/UA).
 • Asistenční služby pro cizince na Úřadech práce ČR CZ /UA
  • na vybraných pobočkách Úřadu práce ČR poskytují individuální podporu vyškolení specialisté pro práci s cizinci (př. informace o možnostech práce, vyhledávání volných míst, kariérní poradenství, sepsání životopisu, příprava na pracovní pohovor, nabídky rekvalifikačních kurzů a kurzů českého jazyka proplácených Úřadem práce ČR, bezplatné tlumočení aj.).
  • kontakty naleznete zde
 • informace nejen o zaměstnávání lidí z Ukrajiny na portálu Úřadu práce ČR /ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ та для їх роботодавців
 • zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny: informace na webu Ministerstva zdravotnictví (CZ/UA)
 • web Umíme pečovat – pomoc s uplatněním na trhu práce v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a souvisejících nelékařských profesích (př. nabídky práce, informace o potřebné kvalifikaci a jak postupovat po příjezdu do ČR)
 • portál Workania.eu – nabídky pracovních míst pro lidi z Ukrajiny (CZ/UA/EN)
 • Portál s nabídkami práce Jobs for Ukraine

Osvobození od poplatku za podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikaci)

 • držitelé dočasné ochrany mohou požádat o osvobození od poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace nejpozději do 31. 3. 2024.
 • více informací naleznete zde.

Právní pomoc / Юридична допомога

Nezletilé děti (osoby do 18 let) / Дітей

 • za děti jednají zákonní zástupci
 • (CZ) dítě bez doprovodu:
  • je nutné uvědomit OSPOD dle faktického pobytu dítěte
  • bude mu poskytnuta sociálně-právní ochrana dle potřeby (poradenství, psychologické péče, pomoc při vyhledání příbuzných nebo blízkých, vzdělání, ubytování)
  • v případě potřeby bude dítěti zajištěna péče třetích osob (náhradní rodina, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ústavní zařízení)
  • informaci o dítěti bez doprovodu na území Ostravy je nutné sdělit e-mailem: Bc. Tomáš Babinec, DiS. z OSVZ Magistrátu města Ostravy
 • dítě v péči osoby, která ho převzala z pověření rodičů:
  • OSPOD poskytne rodině podle potřeby poradenství a vede záznam o tom, kde se dítě nachází
 • Web Opatruj.se
  • Národní ústav duševního zdraví ČR
  • informace zaměřující se zejména na psychologickou podporu

Školství, volnočasové aktivity pro děti / Освіта, школи та діти

Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025

 • Přihlášky je nutné podat od 1. 2. do 20. 2. 2024. Je možné podat až 3 přihlášky a uvést pořadí preference.
 • Držitelé dočasné ochrany mohou podat žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka v tomto případě škola ověří rozhovorem.
 • Držitelé dočasné ochrany mohou také podat žádost o konání písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Pokud škola toto neumožňuje, navyšuje se časový limit pro vypracování testu o 25 % a držitel dočasné ochrany má právo používat překladový slovník.
 • Více informací naleznete zde (CZ / UA).
 • Linka MŠMT na pomoc ukrajinským rodinám (CZ/UA)
  • pro dotazy veřejnosti ohledně vzdělávání ukrajinských dětí na českých školách
  • T: +420 234 812 345
  • E: ukrajina@msmt.cz
  • PO–PÁ: 8:00–16:00
 • Edu.cz – informace MŠMT na podporu škol (CZ/UA)
 • Místo ve škole (CZ/UA)
  • mapa volných kapacit na mateřských, základních a středních školách
  • data sbírá a poskytuje MŠMT
 • Projekt Shkola / Shkola | Допомога в навчанні  (CZ/UA)
  • mapa mateřských, základních a středních škol a dětských skupin, které přijímají žáky z Ukrajiny
  • pomoc s komunikací ve škole
  • možnost nabídnout pomoc ve školách nejen pro ukrajinské učitele
  • підключаємо чеські садочки, школи та українських дітей та студентів
 • Národní pedagogický institut ČR
  • metodická podpora a materiály pro práci s ukrajinskými žáky a jejich začlenění do kolektivu, balíček první pomoci při práci s dětmi bez znalosti češtiny aj
  • informace pro ředitele, učitele, vychovatele, asistenty pedagoga aj.
 • Inkluzivní škola.cz – podpora a inspirace pro pedagogy při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem
 • Včelka (CZ/UA)
  • online aplikace k výuce češtiny pro cizince určená především pro žáky 1. stupně ZŠ nebo samouky každého věku
  • zdarma pro Ukrajince
 • ČT Edu (CZ/UA) – vzdělávací materiály pro děti od mateřské po střední školu
 • Knihovny Ukrajině (pohádky, hry, pracovní listy, online, videa, výuka češtiny pro děti a další)
  Бібліотеки України (казки та оповідання, iгри, розмальовки, робочі аркуші, oнлайн та відео, викладання чеської мови для дітей)
 • Nakladatelství FRAUS – zdarma učebnice a materiály pro ukrajinské děti v ČR
 • Study in Czechia (CZ/EN)
  • informace o vysokoškolském systému, možnostech studia, stipendiích aj.
  • nabídka asistenčních aktivit pro studenty, akademiky a vědce z Ukrajiny
 • Oficiální stránky města Ostravy k oblasti vzdělávání (CZ)
  • přehledné informace týkající se školství, vzdělávání aj.
 • Doučování v Ostravě pro děti z Ukrajiny
  • realizuje organizace Tutorie (dříve S.T.O.P.)
  • bezplatné doučování žáků ZŠ a SŠ

Online výuka ukrajinských dětí

Volný čas, sport

 • Zoologická zahrada a botanický park Ostrava / зоопарк Острава
 • zařízení SAREZA / плаванні
 • Knihovna města Ostravy / бібліотека
 • Centrum na podporu integrace cizinců
  • Setkávání mladých lidí z Ukrajiny (15–21 let) – група молодих людей
   • konverzační kluby, společné sdílení a trávení volného času různými aktivitami (sport, společenské hry apod.)
   • bližší informace na telefonních číslech / Якщо цікавить пишіть або телефонуйте +420 773 739 865 (CZ) a +380 97 268 1851 (UA)
  • Klub ukrajinských žen
   • pravidelná setkávání a aktivity pro dospělé ukrajinské ženy, které se cítí samy. Kontakt: petra.bikova@adra.cz
 • Klub v ukrajinštině
  • pravidelné výtvarné workshopy s ukrajinskou lektorkou pro ukrajinské děti ve věku 7–12 let každý týden. Vstupné 0 Kč / Регулярні художні майстер-класи з українською лекторкою для українських дітей віком 7–12 років. Вхідний квиток 0 CZK
 • možnosti trávení volného času je možné najít v aplikaci SOCIOPOINT!!! v záložce Rodina, děti – Volný čas (CZ)
  • aplikace SOCIPOINT je k dispozici pro operační systémy Android a iOS
  • stažení i používání aplikace je bezplatné, funguje i offline

Pátrání po příbuzných ukrajinských občanů / CЛУЖБА РОЗШУКУ

 • Český červený kříž umožňuje lidem z Ukrajiny pátrat po svých nejbližších příbuzných, kteří na zůstali na území Ukrajiny a ztratili s nimi kontakt
 • pouze pro rodinné příslušníky
 • bližší informace a kontakty na Pátrací službu ČČK získáte osobně od pracovníků ČČK nebo na webu ČČK

Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) (CZ)