poradenství_vysvětluje papíry_AdobeStock_276831752

Ostravští odborníci nabízí širokou síť pomoci obětem trestných činů

|

22. únor je už roku 1990 Evropským dnem obětí trestných činů. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí kriminality. Město Ostrava se k tomuto významnému dni připojuje – upozorňujeme na propojený systém pomoci obětem v Ostravě. Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na […]

Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích

|

Město dlouhodobě podporuje sociální služby, aktivity pro obyvatele v nejrůznějších obtížných životních situacích i programy v oblastech sociální péče a protidrogové prevence. V letošním roce rozdělí více než 129 miliónů korun mezi 174 pečlivě vybraných projektů.  Ostrava finančně přispěje na celoroční provoz 153 registrovaných sociálních služeb i aktivity, které je doplňují. Poskytují je především prověřené neziskové organizace. […]

hledáme tebe AdobeStock_115207802

JE VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELKY/ŘEDITELE DOMOVA SLUNEČNICE OSTRAVA

|

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Domova Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizace, IČO 70631883. Požadované předpoklady: Výhodou je praxe uchazeče ve vedení organizace poskytující registrovanou pobytovou sociální službu a vzdělání v oboru sociální práce. Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 31.3.2023 do 12:00 hodin. Obsah přihlášky do výběrového řízení: Uchazeč […]

hledáme tebe AdobeStock_115207802

Přidej se k nám!

|

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici právník/právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (vyhlášené výběrové řízení č. 1/2023). Termín pro podání přihlášek je 06.02.2023. Pracovní náplň: Jiné požadavky: Kvalifikace Platová třída Bližší informace a přihláška zde.

Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Ostrava pokračuje v úspěšném vytváření systému sociálního bydlení

|

Na základě zkušeností získaných při realizacích projektů „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (1. 10. 2016 – 30. 9. 2019) a „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ (1. 10. 2019 – 31. 10. 2022) realizuje město Ostrava od listopadu 2022 návazný projekt z Operačního programu Zaměstnanost Plus s názvem „Rozvoj sociálního bydlení ve městě […]

image_large-1

Spuštěn Zimní program pro lidi bez přístřeší

|

Nízké noční teploty v zimních měsících vedou opět k zahájení tzv. Zimního programu města Ostravy pro pomoc osobám bez přístřeší. Město ze svého rozpočtu dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace, které se vedle poskytování širokého spektra potřebných sociálních aktivit podílejí i na zajišťování sociálních služeb k řešení problematiky osob bez přístřeší. Zimní program je v Ostravě realizován pravidelně v každém zimním […]

pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

Multidisciplinární týmy: místo pro řešení sporů i vzájemné pochopení

|

V Ostravě již sedmnáct let fungují takzvané multidisciplinární týmy, které propojují sociální pracovníky, policii, školy a další instituce s obyvateli žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Týmy se snaží neformální cestou hledat řešení problémů místních lidí, kterými jsou například záškoláctví, nepořádek ve veřejném prostoru či nevyhovující bydlení. Jak toto řešení funguje, jaký je jeho přínos a […]

Dodavatel energií skončil, změnil ceny nebo podmínky dodávek: jak postupovat?

|

Aktualizováno 8. 11. 2022 Obrací se na vás lidé, jejichž dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky? Jsou v režimu dodavatele poslední instance? Nebo jim končí fixace či dodavatel změnil ceny? Jak je to se zastropováním cen energií? Zvažujete, jaké jim poradit řešení, jak postupovat dál, na co si dát pozor? Nabízíme přehled odpovědí na některé otázky a […]

„Milostivé léto“ pomůže lidem z dluhů

|

Aktualizace 11. 11. 2021 Od konce října do konce ledna příštího roku mají lidé v exekuci možnost významně snížit výši svých dluhů a ušetřit další peníze – pokud stihnou uhradit své závazky vůči vybraným veřejným institucím. Postačí uhradit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi. Následující text přináší informace určené především pro odbornou veřejnost – […]

All-focus

Projekt Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé”

|

Statutární město Ostrava realizovalo od dubna do prosince 2019 projekt „Ostrava – Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” (identifikační číslo 314D083009086), podpořený z prostředků Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotací ve výši 103 tis. Kč. Statutární město Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování kriminality na svém území. Do toho spadá […]