foto APK (3) 4 úzká

Hledáme nové asistenty prevence kriminality – přihlaste se do 31.10.2023

|

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality (APK). Příjem žádostí končí 31. 10. 2023 ve 12:00 hodin. Předpokládaný nástup 2. 1. 2024. Jak se do výběrového řízení přihlásit? Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí elektronicky na info@mpostrava.cz, poštou nebo osobním doručením do 31. 10. 2023 do 12:00 hodin: […]

Sociální bydlení v Ostravě, rodina, domácnost

Pracovní skupina sociálního bydlení

|

Dne 7. září proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení. Účastníci se navzájem informovali o realizovaných aktivitách a tématech, kterými se aktuálně zabývají. Ze strany sociálních odborů městských obvodů i neziskových organizací bylo poukazováno na nárůst klientů z řad seniorů žijících samostatně, u nichž dochází ke zhoršování zdravotního stavu a obtížích s navazováním […]

Obrázek1

OSTRAVSKÉ SOCIÁLNÍ PODNIKY POLOŽILY ZÁKLAD PRO LOKÁLNÍ SÍŤ ZAMĚSTNANOSTI

|

Všichni lidé nemají stejné výchozí podmínky, aby se uplatnili na volném trhu práce. Překážkou pro ně může být zdravotní postižení, exekuce, péče o malé děti, trestní minulost, neznalost českého jazyka, nízké vzdělání či dlouhodobá nezaměstnanost. Tyto pracovní bariéry vyjmenovává i ostravský plán sociálního začleňování, mezi jehož prioritní cíle patří zvyšování zaměstnatelnosti ohrožených skupin obyvatel. Jedním […]

sdílení dobré praxe MPSV

Podpora adaptace a integrace Ukrajinců v Ostravě

|

Město Ostrava získalo ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR a v rámci partnerství s UNHCR prostředky určené na podporu adaptace a integrace Ukrajinců ve městě. Finance budou využity např. na letní příměstské tábory pro děti organizované ostravskými středisky volného času, na zajištění překladů dokumentů pro potřeby procesu nostrifikace, na přímou terénní práci a poradenství […]

bydlení_ochrana_AdobeStock_428759718

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

Aktéři věnující se oblasti sociálního bydlení se počátkem června sešli na Kulatém stole k sociálnímu bydlení, který proběhl na Magistrátu města Ostravy v rámci realizace projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava. Zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí se vzájemně informovali o realizovaných aktivitách v oblasti sociálního bydlení. […]

Dobré ráno_Živčák_2_10.05.2023

Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě

|

V rámci Magistrátu města Ostravy bylo v polovině listopadu loňského roku zřízeno Kontaktní místo pro bydlení, které se zaměřuje na řešení nepříznivé bytové situace obyvatel Ostravy. KMB poskytuje poradenství domácnostem v bytové nouzi a také přijímá žádosti o sociální byty, které jsou zajišťovány spoluprací Magistrátu města Ostravy s městskými obvody a společností Heismtaden, s.r.o. KMB již celkem využilo více […]

DSC_0264

Konference o sociálním bydlení ve městě Ostrava

|

Ve čtvrtek 20. dubna se konala v zastupitelském sále statutárního města Ostravy konference s názvem „Statutární město Ostrava a sociální bydlení“. Konference byla členěna do tří tematických bloků, které byly doplňovány otázkami k jednotlivým příspěvkům. Úvodní blok se věnoval sociálnímu bydlení ve městě Ostrava – ve spolupráci magistrátu s městskými obvody a společností Heimstaden již bylo vyčleněno […]

MicrosoftTeams-image

Pracovní skupina sociálního bydlení řešila nábytkové banky

|

V březnu proběhlo další jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení, které se zaměřovalo na sdílení aktualit a novinek u jednotlivých aktérů, informování členů a hostů PS o zajímavostech v oblasti sociálního bydlení a informacích k připravované legislativě. Téma nábytkové banky a možností zřízení je součástí Akčního plánu. Klienti sociálních bytů často nedisponují finančními prostředky na vybavení domácnosti, přitom zajištění […]

poradenství_vysvětluje papíry_AdobeStock_276831752

Ostravští odborníci nabízí širokou síť pomoci obětem trestných činů

|

22. únor je už roku 1990 Evropským dnem obětí trestných činů. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí kriminality. Město Ostrava se k tomuto významnému dni připojuje – upozorňujeme na propojený systém pomoci obětem v Ostravě. Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na […]

Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích

|

Město dlouhodobě podporuje sociální služby, aktivity pro obyvatele v nejrůznějších obtížných životních situacích i programy v oblastech sociální péče a protidrogové prevence. V letošním roce rozdělí více než 129 miliónů korun mezi 174 pečlivě vybraných projektů.  Ostrava finančně přispěje na celoroční provoz 153 registrovaných sociálních služeb i aktivity, které je doplňují. Poskytují je především prověřené neziskové organizace. […]