vzdel-transp-sm

Hledáme koordinátora inkluze

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II hledáme koordinátora inkluze. Náplň práce: koordinace a řízení činnosti vzdělávání v rámci inkluze realizace besed, seminářů, stáží a různých vzdělávacích aktivit dle potřeb a plánů klíčových aktivit vytváření podpory inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání provádění identifikací, pojmenovávání a vyhodnocování případných „bariér“ Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost […]

newspapers-444447_1920

Newsletter sociálního začleňování únor 2019

|

Newsletter sociálního začleňování únor 2019 Tento dokument si klade za cíl informovat partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které v současnosti realizuje statutární město Ostrava v oblasti sociálního začleňování. Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešíme; Sociální začleňování, a také na stránkách Komunitního […]

pasování předšk. mš na l. web

Vzdělání základ života

|

Dítě, které nerozumí požadavkům učitele, učitel, který nezná specifika práce s dítětem z odlišného sociálního nebo kulturního prostředí, rodina, která se obává komunikace se školou. Jen málo z výčtu potíží, se kterými se potýká školství a rodiny s dětmi.   Nezisková organizace Vzájemné soužití o. p. s. ve spolupráci se základními a mateřskými školami z Ostravy a Ostravskou univerzitou navázala […]

bankrot2

Novela insolvenčního zákona

|

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident Miloš Zeman novelu insolvenčního zákona, která byla schválena poslanci a senátory. Novela insolvenčního zákona má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti – na oddlužení po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy […]

dluhová platforma

Dluhová platforma Ostrava

|

V prosinci 2018 proběhlo první setkání Dluhové platformy Ostrava, které se zúčastnili pracovníci občanských a dluhových poraden a zástupci sociálních služeb pracujících s předluženými osobami.  Programem jednání byl workshop vedený Zuzanou Dopitovou z Agentury pro sociální začleňování na téma Zastavování exekucí z důvodu neplatné rozhodčí doložky. Účastníci workshopu měli možnost sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe. V další části […]

playmobil-451203_1920

Čtvrté setkání kulatého stolu

|

Začátkem prosince 2018 proběhlo již čtvrté setkání kulatého stolu k provázání poskytovatelů činnosti protidrogového terénu a služeb sociální prevence. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na tématiku zaměstnávání aktivních uživatelů drog. Setkání se tedy tentokrát účastnili také zástupci organizací a institucí zabývající se otázkami zaměstnávání. Pod vedením facilitátora se účastníci setkání společně zamýšleli nad vlastními zkušenostmi s […]

vzdel-transp-sm

Hledáme školní psychology

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava hledáme školní psychology se zájmem: spoluvytvářet a budovat proinkluzivní prostředí na místních školách (28 zapojených základních škol na území SMO) podílet se na tvorbě a zavádění standardů inkluzivního vzdělávání v prostředí ostravských základních škol pracovat v dynamickém kolektivu odborníků Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost a podporu v adaptační fázi: práce […]

vzdel-transp-sm

Hledáme speciální pedagogy

|

Pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava hledáme speciální pedagogy se zájmem: spoluvytvářet a budovat proinkluzivní prostředí na místních školách (28 zapojených základních škol na území SMO) podílet se na tvorbě a zavádění standardů inkluzivního vzdělávání v prostředí ostravských základních škol pracovat v dynamickém kolektivu odborníků Nabízíme: stabilitu, flexibilitu, odbornost a podporu v adaptační fázi: práce […]

bydleni-transp-sm

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

V listopadu 2018 proběhl Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, jeho organizací město navázalo na aktivitu, která se konala v rámci aktivit Komunitního plánování. Jednání se účastnily zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, nestátních neziskových organizací či univerzity. Úvodním bodem setkání bylo vyhodnocení údajů k sociálnímu bydlení na území statutárního města Ostravy. Na základě zaslaných údajů je […]

logo_fajna_rodina_ostrava

Realizace projektu ukončena

|

Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava byl po 2 letech realizace k 30. září ukončen. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno zhruba 210 osob, vznikla také koncepce rodinné politiky, a to včetně akčního plánu. Díky aktivitě „Ženy na trhu práce“ prošlo 37 zájemkyň aktivizačními kurzy, následně 19 žen absolvovalo odborné stáže a tréninkové místa ve […]