03

Výběrové řízení pro zájemce o pracovní pozici „Asistent prevence kriminality“

|

Městská policie vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici „Asistent prevence kriminality“. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem statutárního města Ostravy – městské policie.

Náplň práce: Asistent prevence kriminality poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání – trestné činnosti a přestupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů, pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů a prevence útoků s rasistickým nebo nenávistným motivem, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a řešení sporů a problémů preventivně nebo v jejich zárodcích.

Doba trvání PP: Doba určitá od 01.10.2019 do 31.12.2020 s možností prodloužení.

Plat: 16 970,- Kč

Zájemce o pozici asistent prevence kriminality doručí na úsek personální a platový Městské policie Ostrava, Nemocniční 11/3328, Moravská Ostrava:

  1. Vyplněnou žádost o zařazení do výběrového řízení
  2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
  3. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

Jestliže tyto dokumenty ve stanovené lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen.

Výzva k výběrovému řízení

Uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria, bude telefonicky nebo písemně oznámen termín konání pohovoru. Individuální pohovor bude zaměřen na samotnou motivaci žadatele k výkonu této pozice, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Podání přihlášky do: Do 15.08.2019 do 12:00 hod.

Bližší informace také získáte na tel. 950 739 426