zam-transp-sm

Dluhová platforma Ostrava II.

|

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 proběhlo další setkání Dluhové platformy Ostrava. Obsahem tohoto setkání bylo sdílení informací týkajících se novely insolvenčního zákona a zkušeností s možností využití institutu finančního arbitra.

Předmětem bloku k novele insolvenčního zákona, který prezentoval lokální expert na dluhovou problematiku Agentury pro sociální začleňování Mgr. Petr Šeda, bylo předání informací o probíhajících změnách a diskuze o dopadech na občany. Členové platformy mohli sdílet své postřehy a poznatky v dané oblasti.

V rámci druhé části programu lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Bc. Zuzana Dopitová představila institut finančního arbitra a možnosti jeho využití. Účastníci byli seznámeni se základními informacemi  o způsobech práce finančního arbitra a oblastech, kde lze jeho služby využít. Dále vysvětlila jak postupovat při podání návrhu k finančnímu arbitrovi na zahájení řízení a co vše je k tomu potřeba.

V závěru setkání proběhla diskuze.