newspapers-444447_1920

Newsletter sociálního začleňování duben 2019

|

Newsletter sociálního začleňování duben 2019 Tento dokument si klade za cíl informovat partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které v současnosti realizuje statutární město Ostrava v oblasti sociálního začleňování. Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešíme; Sociální začleňování, a také na stránkách Komunitního […]

people II

Síťování služeb pro děti v Ostravě

|

Seznamte se s Analýzou místní sítě služeb pro děti a návrhem její optimální podoby Obec s rozšířenou působností (ORP) Ostrava je od října 2016 zapojena do projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních věcí, který je realizován ve 12 krajích České republiky. Ten usiluje mimo jiné i o to, aby […]

zam-transp-sm

Dluhová platforma Ostrava II.

|

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 proběhlo další setkání Dluhové platformy Ostrava. Obsahem tohoto setkání bylo sdílení informací týkajících se novely insolvenčního zákona a zkušeností s možností využití institutu finančního arbitra. Předmětem bloku k novele insolvenčního zákona, který prezentoval lokální expert na dluhovou problematiku Agentury pro sociální začleňování Mgr. Petr Šeda, bylo předání informací o probíhajících změnách a diskuze o dopadech na občany. […]

teacher

Učitelé základních škol se účastní kurzů koučinku

|

Jak využívat koučování nejen při své práci zjišťují pedagogové ze ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a ZŠ Březinova v Ostravě-Zábřehu v kurzu, který se koná v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. „Koučování je rozhovor, v němž kouč pokládá otázky tak, aby si koučovaný uvědomil, co je jeho cílem a jak k němu může […]

homeless-2090507_1920

Sčítání osob bez střechy a bez bytu 2019

|

V týdnu od 8. do 14. dubna 2019 probíhá v celém Česku sčítání osob bez domova. Proces sčítání organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Cílem sčítání je zjistit aktuální data o osobách bez domova, která MPSV následně využije při dalším plánování rozvoje a financování sociálních služeb. Statutární […]

vzdel-transp-sm

Pozvánka na semináře

|

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II se koná řada besed a seminářů. Na následující z nich zveme také odbornou veřejnost. Žádáme zájemce o účast, aby v předstihu zaslali vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE) na e-mail krudyncova@ostrava.cz.   Termín: 18. 04. 2019, od 13 hod. Téma: Atraktivní a nevšední metody práce s dětmi: […]

Beseda na téma Specifika práce s romským žákem 2

Beseda na téma specifika práce s romským žákem

|

Beseda s názvem Specifikace práce s romským žákem se konala 19. 3. 2019 na Magistrátě města Ostravy. Účastníci se společně s lektorem zabývali výchovou dítěte v tradiční romské rodině, přežitky sociálního systému Romů či romským etnolektem jako jazykovou bariérou při vzdělávání romských žáků. Zástupci z řad pedagogů, psychologů, vedení škol i veřejnosti měli možnost nad tématy společně podiskutovat, vznést dotazy i […]

fDSC_0585 II

Pražané přijeli sbírat zkušenosti do Ostravy

|

Ostravský projekt sociálního bydlení uspěl v evropské soutěži RegioStars 2018. Pracovního sociálního odboru pražského magistrátu včetně radních přijeli pro zkušenosti a inspiraci do Ostravy, aby mohli podobný projekt uvést do praxe i v hlavním městě. Město Ostrava se dlouhodobě věnuje podpoře lidem, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách. Projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je […]

den SP 2

Světový den sociální práce

|

Město Ostrava si společně s dalšími národními a mezinárodními organizacemi připomíná Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků od roku 1983 vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Letos připadá na úterý 19. března. Světový den sociální práce se každý rok zaměřuje na určité téma. „Letos je tématem podpora významu mezilidských vztahů. Ostrava dlouhodobě usiluje […]

vzdel-transp-sm

Metodické setkání školních psychologů a speciálních pedagogů

|

Sdílet a předávat si své zkušenosti nebo procházet některé kazuistiky měli možnost školní psychologové pracující napříč celou Ostravou na dalším z metodických setkání. To se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 3. 2019 na Magistrátu města Ostravy. Další metodické setkání pro školní psychology nejen ze škol zapojených v projektu, ale i pro ty z dalších ostravských škol, je naplánováno na […]