logo projektu Sociální bydlení Ostrava

Ostrava pokračuje ve vytváření systému sociálního bydlení

|

Na základě zkušeností získaných při realizaci projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava realizuje město Ostrava od října 2019 návazný projekt z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Sociální bydlení ve městě Ostrava.

Cílem projektu je zajistit dostupné standardní a nesegregovaného bydlení pro domácnosti v bytové nouzi, např. tedy pro ohrožené rodiny s dětmi, mladé osoby, které opouštějí ústavní zařízení (dětské domovy), samoživitelky a samoživitele, osoby z ubytoven či pobytových sociálních služeb.

Do projektu se zapojilo 7 městských obvodů – Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice. Do projektu se zapojil také významný soukromý vlastník bytového fondu na území města – společnost RESIDOMO, s. r. o.

Celkem se jedná o 73 bytů pro osoby v bytové nouzi, které mají trvalý pobyt ve výše uvedených městských obvodech. Nájemní smlouva k sociálnímu bytu je uzavírána na 6 měsíců, s možností prodlužování při plnění podmínek. Každá zabydlená domácnost má poté možnost uzavřít běžnou nájemní smlouvu. Důležitou podmínkou je spolupráce se sociálním pracovníkem Magistrátu města Ostravy.

 

Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – z Operačního programu Zaměstnanost.

 

image01