IMG-20191010-WA0003 web

Zahraniční odborná stáž

|

Počátkem října 2019 proběhla v rámci projektu RRP OV II v pořadí čtvrtá zahraniční stáž v celkovém počtu 12 účastníků. V maďarském městě Miskolc se účastníci setkali se zástupci města z odboru školství, navštívili mateřské školy a krajskou pedagogickou službu. Zajímavé bylo zjištění, že v Maďarsku většinou neznají slovo inkluze, pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používají pojem „integrace“.

Předškolní výchova je zabezpečována v mateřských školách, povinná předškolní výchova je pro děti od 3 let věku. Cílem mateřských škol je připravit děti na život ve společnosti a na vzdělávání, rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti. Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky do 4 let věku dítěte. Dále je možné požádat o odklad nástupu do ZŠ do 7 let věku. Dosud mohla žádat mateřská škola, kterou dítě navštěvovalo nebo rodič – dle slov pedagogů byla tato možnost zneužívána. Proto od ledna 2020 je novelizace legislativy a odklad předškolní a školní docházky bude posuzovat Školský úřad – krajská pedagogická služba. Děti, které po dosažení věkové hranice konce docházky, která je stanovena na 6 let věku dítěte, jsou zralé pro školní život, pokračují v povinném vzdělávání na základní škole. Děti, které nedosáhnou požadované úrovně zralosti, zůstávají v mateřské škole další rok.

Další informace, které se týkají legislativy, vzdělávacích programů, vzdělávací politiky Maďarské republiky, národní pedagogicko-profesionální služby či složení personálů a počtu dětí ve třídách se můžete dočíst v přiložené závěrečné zprávě o absolvování stáže, kterou vypracovala Mgr. Katarína Rudyncová.

 

 

image01image01