metodicka-setkani web

Metodická setkání odborníků

|

V průběhu měsíce září se na Magistrátu města Ostravy uskuteční úvodní metodická setkání pro zástupce z řad odborníků působících v základních a mateřských školách. Tyto schůzky pak budou probíhat pravidelně 1x za dva měsíce za účelem sdílení a předávání zkušeností z praxe a vzájemné pomoci a vedení při řešení modelových i konkrétních situací.

Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v termínech:

ŠKOLNÍ ASTISTENTI ZŠ: 9. 9. od 13 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

ASISTENTI PEDAGOGA: 10. 9. od 13 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

ŠKOLNÍ ASISTENTI MŠ: 19. 9. od 12 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

Více informací na vyžádání na: dponczova@ostrava.cz

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ: 16. 9. od 13 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ: 23. 9. od 13 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ: 26. 9. od 13 hodin, MMO, Sokolská 28, místnost č. 504

Více informací na vyžádání na: krudyncova@ostrava.cz