Aktuality

Bezpečnost zajišťují asistenti prevence kriminality

|

V rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality. V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti. Přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Také dohlížejí na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích. […]

Kulatý stůl poskytovatelů protidrogového terénu

|

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se statutárním městem Ostrava realizovala dne 22. 11. 2016 „Kulatý stůl“ k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence. K setkání, které se konalo v prostorách Renarkonu, o.p.s. na Mariánskohorské ulici, se sešli zástupci z více než osmi nestátních neziskových organizací. Účastníci si zde mohli vyslechnout nabídku terénních programů zaměřujících […]

prevence-transp-sm

Proběhlo zářijové jednání pracovní skupiny

|

Dne 21. září 2016 proběhlo v budově Magistrátu města Ostravy jednání pracovní skupiny Prevence kriminality. Na programu jednání bylo shrnutí aktualit v rámci prevence rizikového chování a monitoring projektů a aktivit. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byl představen projekt realizovaný organizací Bílý nosorožec o.p.s.: „Interaktivní program sekundární prevence“, který naleznete v sekci Projekty partnerů. […]

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Pracovníci projektu Posílení prevence kriminality

|

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Jedná se o pracovní pozice: Asistent prevence kriminality (APK) APK je zaměstnancem obce zařazeným do městské policie. Je přímo podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci a mentorovi, kteří mu zadávají konkrétní úkoly […]