Spolupráce s Agenturou: Tvorba plánu sociálního začleňování a mapování zájmu o vybrané výzvy OPZ+

|

Od ledna letošního roku připravuje město Ostrava spolu s Agenturou pro sociální začleňování strategický dokument s názvem Plán sociálního začleňování. Na jeho uskutečnění bude možno čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů. Předběžný zájem o dvě chystané výzvy na sociální začleňování zjišťovala Agentura na přelomu března a dubna.

V prvním měsíci letošního roku byla spolu s komunitním plánováním sociálních služeb zahájena také tvorba Plánu sociálního začleňování. Proces, který zastřešuje koordinátorka sociálního začleňování Jana Abrlová spolu s konzultantem Agentury Dominikem Plíhalem, je rozdělen do tří etap – analytické, návrhové a implementační.

analytické části – od ledna do dubna – byla z dostupných statistik, strategických materiálů města a podkladové analýzy projektu OPTIMKO, formulována hlavní zjištění v oblasti sociálního vyloučení. Tato zjištění byla následně projednána s garanty jednotlivých tematických oblastí – bydlení, prevence kriminality, zaměstnanost a dluhová problematika, rodina, participace a zdraví. „Vedle sociálního vyloučení v Ostravě jsme zjišťovali celostátní trendy a hledali inspiraci také v národních koncepcích. Například ve Strategii sociálního začleňování 2021–2030,“ uvádí koordinátorka sociálního začleňování.

Aktuálně probíhají práce na návrhové části, v níž koordinátoři strategie společně s garanty formulují dlouhodobé cíle. Vycházejí při tom z výstupů pracovních skupin, které proběhly v rámci komunitního plánování sociálních služeb i tvorby strategie prevence kriminality. V oblasti bydlení posloužila jako stěžejní podklad Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy.

Pracovní tým Plánu sociálního začleňování předpokládá, že návrhová fáze bude uzavřena do konce května, aby kompletní dlouhodobá koncepce mohla být představena všem partnerům v červnu. Následovat bude tvorba akčního plánu obsahujícího sadu konkrétních opatření, jež mohou být financována z operačních programů. „Pokud vše půjde podle harmonogramu, mohlo by město schválit Plán sociálního začleňování spolu s akčním plánem v září tohoto roku. Následovat bude fáze implementace,“ doplňuje Jana Abrlová.

Průběžné informace o výzvách sociálního začleňování vzbudily zájem

V březnu, kdy probíhala analytická fáze, byla Agentura požádána ministerstvem práce a sociálních věcí, aby v partnerských obcích zjistila zájem o dvě chystané výzvy operačního programu Zaměstnanost plus. První z nich je Housing Led, která cílí na oblast sociálního bydlení. Druhá nese název Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení plus a zaměřuje se na další vybraná témata sociálního začleňování.

Lokální konzultant Agentury představil průběžné informace o výzvě Housing Led na setkání pracovní skupiny sociálního bydlení. Pracovní verze druhé výzvy pak byla prezentována na dvou online setkáních, jichž se účastnili zájemci z pracovních skupin koordinovaných městem. Ti byli následně požádáni, aby vyplnili a zaslali nezávazné projektové fiše mapující jejich záměry.

Ukázalo se, že o obě výzvy je poměrně velký zájem. „Jen v Ostravě bylo do obou výzev sesbíráno třicet sedm projektových záměrů. Jejich celková výše přesáhla 380 milionů korun,“ shrnuje získané informace Dominik Plíhal. Konečné informace o výzvě nebyly dosud ministerstvem zveřejněny. Jakmile k tomu dojde, bude Agentura všechny své partnery o podmínkách a vyhlášení výzev informovat.

Potřebujete více informací? Kontaktujte naše kolegy:

Magistrát města Ostravy: Jana Abrlová, koordinátor sociálního začleňování
T: 599 443 855, E: jabrlova@ostrava.cz

Agentura pro sociální začleňování: Dominik Plíhal, lokální konzultant
T: 704 951 057, E: dominik.plihal@mmr.cz