Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Jednání pracovní skupiny sociálního bydlení: nové plány pro Ostravu

|

Březnové jednání aktérů sociálního bydlení v Ostravě se věnovalo uprchlické krizi, novému programovému období EU fondů, jehož součástí je i výzva na sociální bydlení, a využití tzv. garančního fondu, který by pomáhal snižovat riziko ztráty bydlení nebo sanovat případné škody vlastníků bydlení.

V březnu proběhlo jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení, kterého se účastnili zástupci Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, společnosti Heimstaden s.r.o. a Agentury pro sociální začleňování.

V úvodní části jednání byla diskutována válečná uprchlická krize, kapacity bytového fondu a zapojených organizací. Městské obvody i společnost Heimstaden vyčleňují pro uprchlíky bytový fond a snaží se jej vybavit nábytkem. Součástí celého procesu, zvláště pak s ohledem na středně a dlouhodobý časový horizont, je možnost spolupráce se sociálními pracovníky.

Důležitým bodem jednání bylo také nové programové období a připravovaná výzva na sociální bydlení. Magistrát města Ostravy má záměr pokračovat v rozvoji aktivit zaměřených na podporu domácností v bytové nouzi a je plánováno zpracování projektu na další vyčlenění bytů pro účely sociálního bydlení, podporu zabydleným domácnostem v rámci spolupráce se sociálními pracovníky a také pokračující podpora části domácností v oblasti prevence ztráty bydlení. O přípravě projektů uvažují i některé neziskové organizace.

Garanční fond a výzva na sociální bydlení

Tvůrčí část jednání se zaměřovala na dvě témata – garanční fond a plánovanou výzvu na sociální bydlení. Jedna ze skupin zpracovávala rámec možného využití tzv. garančního fondu, který by za specifických podmínek pomáhal udržet si bydlení (resp. eliminovat riziko ztráty bydlení) a také pomáhal sanovat případné škody vlastníků bytů za situace, kdy by nedošlo k úhradě nájemného.

Druhá skupina mapovala zájem neziskových organizací o přípravu vlastních projektů a v jaké odhadované finanční výši by je připravovaly. Agentura pro sociální začleňování aktuálně sbírá projektové fiše (KPSV 2021+) a mapuje celkové náklady na území statutárního města Ostravy.

Setkání proběhlo v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy