Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi nabízí posílení kompetencí i relax

|

Jednou z forem pomoci a podpory, kterou ostravský magistrát nabízí rodičům, náhradním rodičům a jejich dětem, jsou víkendové pobyty. V roce 2021 jich uspořádal celkem 5. Pobyty jsou prostorem pro vzájemnou výměnu zkušeností při výchově dětí, sdílení radostí i starostí, relaxaci a posílení odolnosti vůči zátěži.


Odborní pracovníci nabízí rodinám skupinové relaxační a terapeutické techniky, s dětmi pracují pomocí zábavných her a soutěží. Pomáhají dětem budovat zdravé sebevědomí i kamarádské vztahy s vrstevníky, dospělým zlepšovat rodičovské dovednosti a v rodinách posilovat vzájemné vztahy. Pobyty a jejich odborný i odpočinkový program zajišťuje orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy (OSPOD).

Podpora pěstounských rodičů a přijatých dětí

Nejtěžším úkolem pro pěstounské rodiče je pomoct přijatému dítěti vybudovat si identitu, najít si své místo v životě i ve společnosti. Podporu při plnění tohoto náročného úkolu poskytují i víkendové pobyty. Prostor ke sbližování a prohlubování svého vztahu zde dostávají také sourozenci, kteří z různých důvodů nemohou žít v jedné domácnosti. Setkání sourozenců bývá velmi emotivní, okamžitá dostupnost odborné pomoci, poradenství a bezpečné prostředí pobytu jsou proto ceněnými výhodami.

Bezpečným prostorem jsou pobyty i pro budoucí náhradní rodiče, kteří se připravují přijmout dítě do své péče. Pobytů se totiž se svěřenými dětmi účastní i pěstouni na přechodnou dobu. To jsou náhradní rodiče, kteří pomáhají dětem překlenout krizi biologické rodiny a pečují o něj v období, kdy OSPOD dítěti hledá trvalé a stabilní rodinné prostředí. Pobyt je vhodnou příležitostí k seznamování a navazování vztahu mezi dítětem v přechodné pěstounské péči a vybranými náhradními rodiči. Zapojují se zde do péče o dítě a přechodný pěstoun má příležitost seznámit je s denním režimem dítěte a jeho individuálními potřebami a dovednostmi.

Víkendové pobyty jsou pěstouny vysoce hodnoceny. Získávají zde kvalitní vzdělávání a novinky z legislativy, mohou sdílet své zkušenosti, relaxovat a odpočinout si od běžných povinností. Oceňují možnost přijet s dětmi přijatými i vlastními.

Příběh Kuby a jeho pěstounské rodiny

Dospívání je někdy tak těžké, že si s ním neporadí dítě ani jeho rodiče. To je i příběh 13letého chlapce, říkejme mu Kuba, který vyrůstal s mámou. Přechod z dětství do dospělosti však u Kuby provázelo chování, které jim oběma způsobovalo stále větší potíže. Rodiče se proto dohodli, že se o Kubu začne starat jeho táta. Začali také spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oborníky. Jenže ani to Kubovi nepomohlo a situace začala nezadržitelně mířit k nařízení ústavní výchovy.

Tou dobou se ale na Kubu usmálo štěstí v podobě maminky jeho kamaráda. Protože Kubu z častých návštěv u nich doma znala, rozhodla se mu pomoct a stala se jeho pěstounkou. Uvědomovala si, že k úspěšnému zvládnutí situace potřebují odbornou podporu. Zúčastnila se proto s Kubou a se svými biologickými dětmi víkendového pobytu pro dospívající děti. Díky tomu navázali i spolupráci s psychologem, který nyní Kubovi pomáhá zvládat náročné období dospívání.

Kuba svou pěstounku respektuje. Přijal jasně nastavená pravidla společného života, získal pro sebe hranice. Došlo tak ke změně jeho chování i zlepšení výsledků ve škole.

Náhoda tomu pomohla, že se cizí osoba začala zajímat o Kubovy potíže, nabídla mu pomoc a ve spolupráci s odborníky tak získal chápající náhradní rodinné zázemí. Věříme, že jeho příběh se tak bude dál ubírat dobrou cestou a Kuba dokáže najít své uplatnění v dospělém životě.

Pobyty pro rodiny s dospívajícími dětmi

Sociální pracovníci prostřednictvím víkendových pobytů nabízí podporu také rodinám s dětmi, které mají potíže s přijetím a dodržováním hranic, se zvládáním projevů své osobnosti, s přijímáním následků svého chování nebo s respektováním autorit. Rodičům i dětem se věnují zkušení kurátoři pro mládež, terapeut a psycholog. Pracují formou skupinových terapeutických technik, zaměřených na budování zdravého sebevědomí dítěte, obnovení důvěry v rodině a posílení vzájemných vztahů.

Rodiny mohou s odborníky navázat dlouhodobou spolupráci nebo využít nabídky odborných programů pro děti.

Neformální prostředí víkendového pobytu pomáhá k prolomení bariér – ke ztrátě obav dospívajících dětí a jejich rodičů přijmout odbornou pomoc.

Pobyty pro rodiče a děti se sociálním znevýhodněním

Rodiny v evidenci OSPOD zde dostávají prostor prožít společné chvíle v jiném než domácím prostředí, protože na cestování, dovolené a volnočasové aktivity jim v rodinném rozpočtu často nezbývají prostředky. Společný víkend umožňuje sociálním pracovníkům neformálním způsobem s rodiči rozvíjet rodičovské kompetence a snižovat tak působení rizikových faktorů v rodinách. Děti si užívají čas při různých hrách, sportování a výtvarných činnostech.

Pobyty s podporou města mají více než dvacetiletou tradici

Díky finanční podpoře města Ostravy mohou sociální pracovníci OSPOD neformálním a atraktivním způsobem podporovat potřebné rodiny už více než 25 let.

Sociální pracovníci velmi rádi tráví čas se svými klienty v neformálním neutrálním prostředí, mimo prostory úřadu. Mohou pozorovat přirozené projevy dítěte, vztahy v rodině. Společně strávené chvíle usnadňují spolupráci s rodinami, prohlubují důvěru. Sociální pracovnice přestává být „paní z kanceláře“ a stává se součástí veselých vzpomínek dětí – je parťákem do hry, spadne jí párek do ohně, pomohla vyrobit dárek pro mámu, hraje scénky, umí pojmenovat kytky a stromy v lese. Bariéry mizí a je snazší najít společnou řeč, proto tento netradiční způsob sociální práce vítají rodiny i jejich sociální pracovníci.


Text zpracovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.

Máte zájem o více informací k pěstounské péči? Kontaktujte pracovníky magistrátu.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku je otec a syn při hře s míčem na hřišti