Prevence kriminality

foto APK (3) 4 úzká

Hledáme nové asistenty prevence kriminality – přihlaste se do 31.10.2023

|

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality (APK). Příjem žádostí končí 31. 10. 2023 ve 12:00 hodin. Předpokládaný nástup 2. 1. 2024. Jak se do výběrového řízení přihlásit? Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí elektronicky na info@mpostrava.cz, poštou nebo osobním doručením do 31. 10. 2023 do 12:00 hodin: […]

Případová konference – důležitá metoda sociální práce

|

Případová konference představuje metodu sociální práce, která je již dnes běžně využívána v praxi orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o důvěrné setkání mezi rodiči, sociálními pracovníky SPOD a dalšími profesionály v diskuzi k péči o dítě. Případová konference se svolává, když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte, pro získání informací nebo je potřeba sladit spolupráci v okolí […]

Milostivé léto se vrací. Komu pomůže tentokrát?

|

Akce Milostivé léto už dvakrát nabídla možnost zaplatit dlužníkům jistinu svého dluhu a zbavit se tak nutnosti platit penále a další náklady. Letošní Milostivé léto III se zaměřuje na dluhy vůči státu, které vznikly na daních, poplatcích a na platbě pojistného na sociální zabezpečení. Možnost využít této akce je od 1. července 2023 do 30. […]

Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

|

Inspirativní pohled na problematiku sociálního začleňování nabídne odborná konference na téma: Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů. Konferenci ve spolupráci s partnery pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a uskuteční se 15. června od 9 hodin v Ostravě. Město Ostrava je partnerem projektu Romští lídři – hybatelé změny. Na konferenci vystoupí zástupci vládních, vzdělávacích i samosprávních […]

2023_06_02_Tym pro mladez_DSC_0772

Tým pro mládež se věnoval dětem s rizikovým chováním i obětem trestných činů

|

Na červnovém pracovním setkání Týmu pro mládež odborníci představili aktuální programy sekundární prevence, řešili záškoláctví a postavení dítěte-oběti i dítěte-pachatele v trestním řízení. Zástupci organizací působících v Ostravě na poli sekundární prevence nabídli své aktivity členům Týmu pro mládež. Představené programy sekundární prevence pracují s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním. Pomáhají jim zvládat […]

Science and Technology Centre

Ostrava bude letos hostit Národní dny prevence

|

Největší akce v oblasti prevence kriminality Národní dny prevence se budou letos konat v Ostravě ve dnech 10. a 11. října. Statutární město Ostrava pořádá čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence, jejímž cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti na národní, regionální a místní úrovni. Rozsahem výjimečné Národní dny […]

APK Ostrava_Foto_2-768x432

Den s ostravskými asistenty prevence kriminality

|

Už deset let můžeme v ostravských rizikových lokalitách spatřit zaměstnance městské policie, kteří mají na oděvu nášivku s nápisem „Asistent prevence kriminality“. V únoru vzrostl jejich počet z šesti na třináct. Málokdo však ví, čím se skutečně zabývají a jaké jsou jejich pravomoci. Podle Ministerstva vnitra se přitom program asistentů prevence kriminality řadí k nejúspěšnějším […]

tým ruce píše na whiteboard AdobeStock_308202976

Setkání ostravských kurátorů pro děti a mládež

|

V polovině dubna se na ostravském magistrátu konalo každoroční setkání kurátorů pro děti a mládež z Ostravy a jejího širšího správního obvodu. Stěžejním tématem bylo záškoláctví i násilná kriminalita dětí a mladistvých. Kurátoři pro mládež jsou součástí systému sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to sociální pracovníci, kteří se věnují dětem a mladistvým s problémovým chováním. Pravidelné setkávání […]

MOaP_30. dubna_ZŠ (1)

Město v rámci programu prevence kriminality opět podpoří provoz bezpečných hřišť

|

Město Ostrava dlouhodobě podporuje síť otevřených hřišť, která nabízí zdarma bezpečné prostředí ke sportovnímu vyžití všech generací. Činí tak ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které hřiště vybírají a zajišťují jejich údržbu i správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality. Rada města schválila pro rok 2023 podporu fungování 62 otevřených hřišť 17 […]

2212_Bezpecnejsi nakupovani a parkovani_IMG_2433

Ostrava bude i o Velikonocích bezpečnější

|

I díky preventivnímu projektu statutárního města Ostravy s názvem Bezpečnější Ostrava bude v Ostravě během nadcházejícího velikonočního období realizována řada preventivních opatření, která budou zaměřena na zajištění bezpečnosti občanů i návštěvníků města. Ve vytipovaných nákupních centrech a na Velikonočních trzích spustí strážníci ve spolupráci s policisty akci s názvem Bezpečné nakupování a parkování, v prostředcích MHD pak poběží akce s názvem […]