sdílení dobré praxe MPSV

Nový web k podpoře komunitní práce

|

Moravskoslezský kraj spustil web k podpoře komunitní práce. Zjistíte zde, co je komunitní práce, co je Centrum metodické podpory a co nabízí, jak fungují komunitní centra, tipy na zdroje financování a další užitečné informace. Projekt „Podpora komunitní práce v MSK II“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010387, je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a […]

psaní poznámek_business-1868015_1920

Vyhlášeny 2 výzvy Norských fondů na inkluzi Romů

|

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo dne 23. 6. 2020 dvě výzvy na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva: – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni (HROVA1A), – Budování kapacit romských poradců (HROVA1B). Uzávěrka výzev je 30. 11. 2020. Cílem obou výzev je vytvářet […]

kids-1093758_1920

Kraj schválil Školskou inkluzivní koncepci

|

Dne 5. 3. 2020 byla Odbornou platformou společného vzdělávání schválena Školská inkluzivní koncepce Moravskoslezského kraje (ŠIK). Jejím cílem je naplánování aktivit ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, respektujícího základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Koncepce byla zpracována ve spolupráci odborníků i rodičů a žáků. ŠIK […]

Newsletter sociálního začleňování červenec 2021

Vyšel nový Newsletter Sociálního začleňování!

|

Právě vyšel další Newsletter Sociálního začleňování, který shrnuje aktivity a informace z období prosince 2019 a první části roku 2020. Newsletter má tentokrát nezvykle velký rozsah. Najdete v něm informace hned o 7 úspěšně ukončených projektech, 6 průběžně realizovaných a jednom úplně novém! Přidali jsme i další zajímavosti, jako jsou odkazy na Hřiště otevřená veřejnosti, […]

Journalist. News conference.

Newsletter Sociálního začleňování červen 2020

|

Newsletter Sociálního začleňování červen 2020 Informace pro partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které realizuje statutární město Ostrava v oblasti sociálního začleňování. Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešíme; Sociální začleňování, a také na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava.

Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Proběhlo jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost

|

V červnu proběhlo v prostorách Agentury pro sociální začleňování v Ostravě další setkání členů Pracovní skupiny Zaměstnanost. Jeho náplní byl workshop Šikana a bossing  z pohledu všech zúčastněných vedený Mgr. Šárkou Homfray, která se tématem šikany v pracovních vztazích dlouhodobě zabývá. Téma vzešlo z podnětu a zkušeností členů skupiny a bylo diskutováno z pohledu všech zúčastněných. Lektorka vymezila […]

psaní poznámek_business-1868015_1920

Další setkání Dluhové platformy

|

24. 6. 2020 se uskutečnilo další jednání Dluhové platformy Ostrava. Tentokrát byla řešena aktuální legislativní opatření týkající se insolvenčního zákona, problematika zastavení exekucí a oddlužení podnikatelů. Předmětem bloku, který vedl lokální expert na dluhovou problematiku ASZ Mgr. Petr Šeda, bylo předání informací o probíhajících legislativních změnách a diskuze nad dopady na cílové skupiny, se kterými pracují […]

OP_SD_IMG_7578

Občanská poradna Slezské diakonie pracovala bez přerušení

|

Občanská poradna Slezské diakonie poskytuje odborné sociální poradenství lidem v náročných životních situacích. Lidé potřebovali pomoc i v době pandemie, kdy jsme se ze dne na den všichni ocitli ve zcela nečekaném, neznámém a nejistém období. I přes náročné podmínky a ochranná opatření poskytovala poradna své služby bez omezení. Ubylo osobních konzultací, lidé se však […]

Adelante potrbalíčky1

V Adelante pracovali v režimu 24/7

|

V sociálních službách Adelante Armády spásy v České republice, z. s. (AS) vybudovali v době nouzového stavu zázemí pro muže a ženy bez přístřeší, kteří nemohli dobu omezeného vycházení prožít ve svých domácnostech jako ostatní obyvatelé Česka. Díky tomu mohli lidé naplnit nejen své základní životní potřeby a trávit čas v bezpečném prostředí, ale získat […]

reaching-3754844_1280

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zasílání fotografií

|

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc neziskových organizací v boji proti koronaviru. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádá pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. Heleny Válkové v druhé polovině roku 2020 fotografickou výstavu věnovanou široké pomoci, kterou nabídly nestátní neziskové organizace v době boje proti koronaviru naší […]