Město a bydlení: Přečtěte si článek na blogu fajnOVA

|

Bydlení je jednou ze základních životních potřeb člověka i základních funkcí měst. Jeho dostupnost zvyšuje atraktivitu obce. Jaký je pohled na bydlení očima ostravských domácností v bytové nouzi? Jaký je pohled pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu, kteří těmto domácnostem pomáhají?

Odpovědi najdete v našem článku na blogu strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnOVA. V příspěvku se také dozvíte, jak chápe domov mezinárodní typologie bezdomovectví ETHOS, s jakými problémy se v bydlení setkáváme, kolika lidí se problémy s bydlení týkají a jaké jsou možnosti pomoci.

Chcete vědět, jak proti bytové nouzi bojuje statutární město Ostrava? Začtěte se do našeho blogu.

Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy