SOCIOPOINT Ostrava_zaverecna konference projektu1

Konference SOCIOPOINT ukázala dobré zkušenosti

|

Projekt, v rámci kterého SOCIOPOINT v Ostravě vznikl, sice končí, místo prvního kontaktu však poskytuje poradenství dál. Dosavadní zkušenosti i budoucnost místa prvního kontaktu představila závěrečná konference projektu.

V atraktivním prostředí zrekonstruovaného Domu kultury POKLAD v Porubě proběhla 9. června za hojné účasti ostravské odborné veřejnosti i hostů z Brna závěrečná konference projektu Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě neboli SOCIOPOINT. Přes osm desítek účastníků přivítal úvodním slovem náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

SOCIOPOINT Ostrava v souvislostech

Úvodní část mířila do nedávné minulosti. První příspěvky objasnily potřebnost i důvody vzniku místa prvního kontaktu a ukázaly zasazení SOCIOPOINTu do kontextu sociální práce v Ostravě.

Díky projektu vznikla 2 pracovní místa sociálních pracovníků místa prvního kontaktu a také meziresortní síť cca 50 spolupracujících expertů z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Díky akreditovaným kurzům zvýšilo své odborné kompetence více než 50 sociálních pracovníků.

Závěrečná konference projektu SOCIOPOINT Ostrava. 
SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu při řešení tíživých situací v Ostravě. Telefon: 800 700 650
Závěrečná konference projektu SOCIOPOINT

SOCIOPOINT Ostrava mezi teorií a praxí

V rámci projektu vzniklo ze spolupráce odborníků 5 praktických manuálů pro odbornou veřejnost a 8 informačních či praktických materiálů pro širokou veřejnost. Jejich podobu i obsah představili odborní garanti jednotlivých tematických oblastí (domácí násilí na seniorech, osamělost seniora, bezdomovectví a zdravotní péče, dluhová problematika, duševní onemocnění a prevence krize).

Představena byla i mobilní aplikace SOCIOPOINT, díky které může mít každý Ostravan – laik i pomáhající profesionál – kontakty k řešení tíživých sociálních situací stále po ruce.

O své zkušenosti a úspěchy se s účastníky podělily pracovnice brněnské městské poradny Socio Info Point, která byla i inspirací pro vytvoření ostravského SOCIOPOINTu.

SOCIOPOINT Ostrava – dobrá praxe a sdílení zkušeností

V odpoledním bloku představila svou práci a statistická data provozu jedna ze sociálních pracovnic místa prvního kontaktu.

Své dobré zkušenosti s informačními materiály, poradenstvím a mobilní aplikací SOCIOPOINT přednesli i její uživatelé – odborní pracovníci z ostravských státních i nestátní organizací a institucí.

SOCIOPOINT Ostrava nekončí

Naopak – i nadále se můžete obracet na místo prvního kontaktu SOCIOPOINT o radu, kde hledat pomoc při řešení tíživých sociálních situací.

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu
základní poradenství a kontakty při řešení tíživých sociálních situací

Telefonicky: 800 700 650 (bezplatná linka)
E-mailem: sociopoint@ostrava.cz
Osobně: Nová radnice, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, kancelář v přízemí č. 51 (vchod přes pravou vrátnici)

Více kontaktů a informací najdete u nás na webu.

Projekt s názvem „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu SMO.

Operační program zaměstnanost logo
Sociopoint Ostrava, místo prvního kontaktu