Kulatý stůl k sociálnímu bydlení: Bude v Ostravě kontaktní místo pro bydlení?

|

Druhého června proběhl další z kulatých stolů k sociálnímu bydlení, který ostravským aktérům nabízí prostor ke sdílení svých zkušeností, získávání novinek i práci na společných tématech ve prospěch obyvatel města Ostravy.

V úvodní části setkání se zúčastnění podělili o aktuální dění ve svých organizacích. Nejčastěji mluvili o zkušenostech s pomocí uprchlíkům před válkou v Ukrajině a s tím související zvýšené poptávce po bydlení v Ostravě.

Novinky v sociálním bydlení, nové možnosti finanční podpory

V informační části byly představeny novinky a zajímavosti v oblasti sociálního bydlení: aktivity Ministerstva práce a sociálních věcí (informace najdete na webu socialnibydleni.mpsv.cz a webináře na YouTube kanále projektu), kulatý stůl Iniciativy Za bydlení v Senátu, kde zkušenosti z Ostravy představil i vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu, informace o připravovaném Plánu sociálního začleňování Ostrava 2022–2027 a další.

Prezentovány byly dostupné informace k chystaným evropským výzvám:

  • IROP: Sociální infrastruktura, specifický cíl 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb
  • OPZ+ Housing Led: zaměření na podporu zabydlování, podporu bydlení a podporu integrovaného řešení

Vznikne v Ostravě Kontaktní místo pro bydlení?

V pracovní části se účastníci věnovali tématu plánovaného zřízení Kontaktního místa pro bydlení (KMB) v Ostravě. Motivací pro jeho vytvoření je zhoršující se situace v oblasti dostupnosti bydlení (vlastnického i nájemního) a růst počtu domácností ohrožených ztrátou bydlení v důsledku inflace, zvyšování nákladů na bydlení (zvláště na energie). Účastníci hledali odpovědi na otázky, komu a v jakých situacích KMB poslouží, co by mělo, ale i nemělo, umět a co od něj očekávají.

Město plánuje Kontaktní místo pro bydlení propojit s místem prvního kontaktu SOCIOPOINT, kde mohou lidé už teď získávat základní informace k řešení svých tíživých životních situací.

Máte-li zájem o schůzku, návrh tématu na jednání pracovní skupiny či kulatého stolu, kontaktujte metodika v oblasti sociálního bydlení Marka Mikulce (E: mmikulec@ostrava.cz, T: 599 443 861).

Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení Ostrava, projekt města Ostravy