Připomínkování návrhu 6. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit – vypořádání připomínek

|

Připomínkování 6. komunitního plánu probíhalo od 7. 7. do 15. 7. 2022

Komunitní plán je významným strategickým dokumentem města. Upravuje realizaci a rozvoj sociálních služeb a s nimi souvisejících aktivit pro řešení nepříznivých sociálních situací Ostravanů. V letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy už 6. takový plán.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě komunitního plánu jsou konzultace a připomínky k návrhu dokumentu, do kterých se zapojuje odborná veřejnost i občané.

Chcete se podílet na podobě 6. KP? Zapojte se do připomínkování

Do procesu připomínkování se může zapojit každý. Návrh najdete zde: 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026 

Jak připomínkovat? Kam zaslat své připomínky?
Prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Kdy můžu zaslat své připomínky?
Od 7. 7. do 15. 7. 2022.

Všem podnětům bude věnována pozornost. O jejich vypořádání se dozvíte

Všechny přijaté podněty a připomínky vypořádáme. O způsobu jejich vypořádání (přijetí, nebo důvody nepřijetí) vás budeme informovat na webu Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava. Odkaz na přehled vypořádaných připomínek bude dostupný nejpozději 31. 8. 2022.