poradenství_vysvětluje papíry_AdobeStock_276831752

Ostravští odborníci nabízí širokou síť pomoci obětem trestných činů

|

22. únor je už roku 1990 Evropským dnem obětí trestných činů. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí kriminality. Město Ostrava se k tomuto významnému dni připojuje – upozorňujeme na propojený systém pomoci obětem v Ostravě.

Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na zdraví až po dopad na psychiku. Současně je oběť vystavena novým situacím, které přináší prošetřování, případně řízení před soudem. Pomoc obětem, které čelí dopadům trestního jednání, nabízí celá řada ostravských institucí, některé s celokrajskou působností.

Město podporuje aktivity nabízející obětem pomocnou ruku v širokém spektru. Krom roviny informační, jde o podporu specializovaného poradenství, terapeutickou práci, posilování kompetencí odborné veřejnosti či specializované programy. V úzké spolupráci s regionální Probační a mediační službou ČR organizuje Ostrava činnost výjimečného Týmu pro oběti trestných činů.

Zajištění odborné pomoci obětem trestního jednání považuji za skutečně prioritní, neboť je většinou zastihne zcela nepřipravené a obrátí jim život naprosto naruby. Cením si proto spolupráce odborníků v rámci našeho Týmu pro oběti, kteří se pak pro konkrétní oběti snaží nalézt nejvhodnější cestu, jak jim situaci ulehčit a nabídnout potřebnou a účinnou pomoc, díky níž se pak tito lidé dokáží se situací snáze vyrovnat,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Ostrava má odborný Tým pro oběti trestných činů

V ostravském Týmu pro oběti trestných činů je zastoupena celá řada odborníků od zástupců Probační a mediační služby ČR, Bílého kruhu bezpečí, města, státního zastupitelství, městské policie, Policie ČR po neziskové odborné organizace.

Bezprostředně po činu obětem poskytují pomoc zpravidla policisté, první podporu seniorům mnohdy zajišťují i strážníci městské policie. Lidé se však s následky trestního jednání musí vyrovnávat i v dalších dnech a týdnech po skutku, je proto zapotřebí i další pomoci a podpory, kterou oběti mohou nalézt v Ostravě na mnoha místech – v Krizovém centru Ostrava, Bílém kruhu bezpečí, Krizovém centru pro děti a rodinu, sociálně právních poradnách nebo terapeutických programech pro děti či pro rodiny zasažené násilím v blízkých vztazích.

Kontakty a bližší informace k tématu pomoci obětem trestných činů v Ostravě najdete na webu města Bezpečnější Ostrava v části Oběť.

Částkou přesahující 1,3 milionů korun podpořilo vloni město aktivity určené obětem – poradenství, terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi, činnost Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a zajistilo i vzdělávací kampaň pro pracovníky, kteří jsou v první linii kontaktu s potenciálními oběťmi (zdravotníci, školská zařízení, sociální služby a další).

Základní informace o pomoci obětem trestných činů v Ostravě najdete v infoletáku

Informace o možnostech pomoci obětem, spolu s příslušnými kontakty, obsahují také tiskoviny města. Spolupracující subjekty využívají ve své práci letáky se základními informacemi, potřebné informace nabízí též plakáty dostupné na infotabulích Městské policie Ostrava.

Informace pro oběti trestných činů Ostrava

Městská policie Ostrava realizuje preventivní aktivity

Informace obětem poskytují i strážníci Městské policie Ostrava. V rámci rozličných preventivních aktivit strážníci komunikují i s potenciálními zvlášť zranitelnými oběťmi – seniory a dětmi, jimž jsou určeny i speciální preventivní projekty ostravské městské policie. Strážníci nezapomínají ani na mladistvé, vloni uskutečnili víc jak 70 přednášek určených žákům devátých tříd a středoškolákům. Posluchače preventisté informují, jak trestnímu jednání předejít, jak postupovat, aby se nestali obětí trestného činu i o pomoci, pokud se do této situace dostanou.

Potřebujete více informací k prevenci kriminality v Ostravě?
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027
Bc. Helena Kuzníková, manažer prevence kriminality
Magistrát města Ostravy
E: helena.kuznikova@ostrava.cz
T: 599 443 858