Science and Technology Centre

Ostrava bude letos hostit Národní dny prevence

|

Největší akce v oblasti prevence kriminality Národní dny prevence se budou letos konat v Ostravě ve dnech 10. a 11. října. Statutární město Ostrava pořádá čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence, jejímž cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti na národní, regionální a místní úrovni. Rozsahem výjimečné Národní dny prevence se konají za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality jednou za dva roky. Předchozí ročníky proběhly v roce 2021 v Plzni a v letech 2017 a 2019 se akce uskutečnila v Brně.

Prevenci kriminality považuji za zásadní krok na cestě k bezpečnějšímu městu, skutečně široké spektrum různých preventivních aktivit realizujeme dlouhodobě a systematicky. Zmínit mohu například městský projekt Bezpečnější Ostrava, který vznikl v roce 2007, ale také vskutku komplexní preventivní činnost Městské policie Ostrava. Jen v loňském roce strážníci zajistili 871 rozličných preventivních aktivit, cílících od nejmenších až po seniory. Jsem proto velmi rád, že nejaktuálnější praxi na národní úrovni budou odborníci sdílet právě v našem městě,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Program konference je dvoudenní a uskuteční se v areálu Dolní oblasti Vítkovice, který světovým unikátem. Na webu narodnidnyprevence.ostrava.cz jsou od 15. května 2023 průběžně zveřejňovány aktuality a detaily programu. Konference je určena odborníkům v prevenci kriminality z celé České republiky, kteří se můžou k účasti přihlásit do 15. června 2023 včetně.

Konference nabídne příspěvky a workshopy zaměřené na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti a prevence rizikového chování dětí a mládeže, zranitelných obětí a kyberkriminality. Sdílet své zkušenosti budou odborníci z různých oblastí. Součástí konference bude též výstava a prezentace organizací, které v oblasti prevence působí, i konzultační činnost odborníků pro veřejnost. V rámci slavnostního večera zástupci Ministerstva vnitra ČR ocení nejlepší preventivní projekty.