A5-letak-naborovy-prevence-MP

Hledáme nové asistenty prevence kriminality. Přihlaste se do 30. 11. 2022

|

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality (APK). Příjem žádostí končí 30. 11. 2022 ve 12:00 hodin (lhůta byla prodloužena z 10. 11. na 30. 11.). Předpokládaný nástup 1. 2. 2023.

Jak se do výběrového řízení přihlásit?

Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí elektronicky na info@mpostrava.cz, poštou nebo osobním doručením do 30. 11. 2022 do 12:00 hodin:

  • žádost o zařazení do výběrového řízení
  • motivační dopis
  • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

Detailní popis pracovní nabídky a kontakty, kam požadované dokumenty zaslat, najdete na webu Městské policie Ostrava.