Ilustrační foto _©pressmaster_AdobeStock_167819372 (1)

Bezpečná hřiště jsou opět otevřena veřejnosti

|

Vybraná hřiště v areálech škol, školek a na dalších veřejných místech jsou znovu otevřená široké veřejnosti. Děti i dospělí si zde můžou bezplatně zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Většina hřišť je otevřená každoročně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. V nabídce jsou klasická sportoviště i dopravní hřiště nebo skateparky.

Hřiště podpořená z rozpočtu města jsou označena modrobílými informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád.

Přehled a podrobné informace o umístění i provozních podmínkách všech 64 otevřených hřištích najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava.

Město Ostrava podporuje otevřená hřiště od roku 2009

Podpora hřišť otevřených veřejnosti je v Ostravě dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. 

V roce 2022 je podpořeno fungování 64 sportovišť 17 městským obvodům částkou ve výši 4 949 000 korun. I přes nezbytné finanční úspory města z důvodu pandemie covid-19 je to o 1,75 milionu více než loni, přibylo i podpořených hřišť a nově se zapojil městský obvod Plesná. Ostrava tak nabízí široké veřejnosti prostor k bezpečnému aktivnímu trávení volného času. 

Bezpečnější Ostrava