ZMĚNY VE FINANČNÍ VÝPOMOCI STÁTU OHROŽENÝM DOMÁCNOSTEM – rok 2024

|

Od ledna 2024 dochází ke změnám v poskytování některých dávek, které tvoří finanční výpomoc státu rodinám i jednotlivcům ohroženým narůstajícími životními náklady.

V článku se dozvíte:

Novinky v dávkách sociální ochrany

K navýšení příjmů vaší domácnosti můžete požádat o finanční dávky na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádosti můžete vyplnit a podat také elektronicky na portálu úřadu práce. Tam si dokážete i orientačně spočítat svůj nárok na jednotlivé dávky. K osobnímu jednání se můžete předem objednat on-line.

Se zvýšenými náklady pomůžou dávky na bydlení

Příspěvek na bydlení pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Žadatelem může být nájemce, podnájemce nebo vlastník bytu, domu nebo rekreačního objektu, ale také osoba, která v nemovitosti bydlí na základě tzv. služebnosti (věcného břemene). Nárok vzniká, pokud vydáte za bydlení víc než třetinu příjmů vaší domácnosti. Mezi náklady na bydlení se počítá nájemné i náklady za další služby (např. poplatky za vodu, vytápění, osvětlení společných prostor aj.), náklady za odběr energií (elektřina a plyn).

Od 1. ledna 2024 dochází ke snížení normativních nákladů na bydlení, od kterých se odvozuje nárok na příspěvek na bydlení a jeho výši. Důvodem tohoto snížení je skutečnost, že v roce 2023 byly normativní náklady dočasně navýšeny zejména z důvodu vysokých cen energií, a to pouze do konce roku 2023. Výše normativních nákladů se tedy od 1. ledna 2024 vrátila na částku před rokem 2023.

I nadále bude možné příspěvek pobírat v případech, kdy k trvalému bydlení slouží stavba pro individuální či rodinnou rekreaci.

Srovnání výše normativních nákladů na bydlení

Měsíční normativní náklady na bydlení = maximální výše nákladů na bydlení, které se započítávají pro výpočet příspěvku na bydlení.

Od 1. ledna 2024

Do 31. prosince 2023

Příklady nároku na příspěvek na bydlení v roce 2024

Maminka na rodičovské, tatínek a dítě žijí ve vlastním bytě v Ostravě
Tři osoby žijí v bytě v osobním vlastnictví ve městě Ostrava. Jejich příjem činí 30 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 10 200 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude od ledna 1 200 Kč (v roce 2023 byla tato částka 4 561 Kč).

Rodiče, dítě-student a babička žijí v družstevním bytě v Ostravě
Čtyři osoby žijí v družstevním bytě ve městě Ostrava. Jejich příjem je 45 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 15 100 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude od ledna 68 Kč (v roce 2023 byla tato částka 2 868 Kč).

Seniorka-vdova žije sama v nájemním bytě v Ostravě
Osoba žije sama v nájemním bytě ve městě Ostrava. Má příjem ve výši 14 000 Kč. Její náklady na bydlení jsou 8 000 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jí vznikne, protože její náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejího příjmu. Výše příspěvku na bydlení bude v lednu 3 800 Kč (stejná jako v roce 2023).

Domácnostem v hmotné nouzi s příjmy nižšími, než je jejich životní minimum, pomáhá kromě příspěvku na bydlení navíc i dávka doplatek na bydlení.

Pomoc rodinám s dětmi

Rodičovský příspěvek je opakovaná měsíční dávka určená rodičům, kteří osobně, celodenně a řádně pečují o dítě. Od 1. ledna 2024 dochází k navýšení rodičovského příspěvku, ale pouze v případě dětí narozených od 1. ledna 2024. Rodičům těchto dětí se navyšuje rodičovský příspěvek z původních 300 000 Kč na 350 000 Kč. V případě vícerčat dochází ke zvýšení z původních 450 000 Kč na 525 000 Kč. Krátí se ale maximální doba čerpání rodičovského příspěvku, a to maximálně do 3 let věku dítěte.

Rodiče dětí, které se narodily do 31. prosince 2023, mohou čerpat rodičovský příspěvek do výše 300 000 Kč (450 000 Kč v případě vícerčat), a to do 4 let věku dítěte.

Náhradní výživné je pomoc státu nezaopatřeným dětem, kterým povinná osoba (rodič) neplatí soudem stanovené výživné, případně jej platí v nižší částce. Výživné od státu může dosáhnout maximální výše 3 000 Kč měsíčně. Podmínkou je, aby k vymožení pohledávky na výživném probíhalo exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí (s výjimkou případů, kdy takové řízení bylo zastaveno pro nemajetnost). Od 1. listopadu 2023 došlo k prodloužení doby, po kterou může Úřad práce ČR náhradní výživné vyplácet, a to z původních 24 na 48 měsíčních výplat, přičemž měsíce, ve kterých bude výplata probíhat, nemusejí být po sobě jdoucí.

Pokud už došlo k vyčerpání původních 24 měsíčních výplat do července 2023 (do kdy bylo náhradní výživné vypláceno původně), je možné ve výplatě pokračovat zpětně i od srpna 2023, ale je nutné o to požádat do 31. ledna 2024.

S úhradou výdajů na kroužky, vybavení do školy, nečekaných vyšších výdajů na vybavení domácnosti nebo energie může rodinám v hmotné nouzi pomoct dávka mimořádná okamžitá pomoc, kterou také vyplácí úřady práce.

Finanční pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům

Významnou pomocí lidem, kteří o sebe nedokážou pečovat sami a potřebují pomoc jiné osoby, je i příspěvek na péči a dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením, kam patří i finanční příspěvek na dopravu (příspěvek na mobilitu). Mají na ně nárok i mnozí senioři.

Životní a existenční minimum

Výše životního a existenčního minima zůstává v roce 2024 shodná jako v roce 2023.

Zorientovat se a získat podporu pomůžou sociální pracovníci

V Ostravě je široká síť bezplatné sociální pomoci a poradenství. Sociální pracovníky najdete na magistrátu, úřadech městských obvodů a v neziskových organizacích. Poskytnou vám informace o vašem nároku na dávky sociální ochrany (např. dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, důchody), pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé dávky, zprostředkují další odbornou pomoc. Pomůžou vám překonávat problémy s hledáním nebo udržením zaměstnání a bydlení, se zadlužením. Jsou průvodci obtížnou životní situací i psychickou podporou.

Sociální pracovníci jsou tu pro všechny, kdo potřebují pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Nevíte, kam se obrátit? Obraťte se na SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu na Magistrátu města Ostravy, kde vám pomohou najít nejvhodnější pomoc pro vás. Kontakty, podrobnosti a otevírací dobu najdete zde.