bez domova_kočka_bouda_zimni program 2023_foto MMO_20230202_083630

Zimní program pomohl lidem bez přístřeší překonat nejtěžší část roku

|

Ostravský Zimní program pomáhá lidem bez přístřeší přečkat zimu v příznivějších podmínkách – v teple pod střechou. Program realizují sociální pracovníci neziskových organizací, úřadů městských obvodů a magistrátu s finanční podporou města Ostravy.

Zimní program začíná v době, kdy venkovní teploty klesnou k 0 °C, a končí s příchodem vyšších jarních teplot. Tento ročník proto trval od listopadu 2022 do března 2023. Program probíhal ve spolupráci Magistrátu města Ostravy, Armády spásy v České republice a Charity Ostrava.

Pilíře programu tvoří zimní noční centra (rozšíření činnosti nízkoprahových denních center) a posílení práce v terénu. Lidé mají možnost přečkat noc na matraci nebo „teplé“ židli, dostávají také čaj nebo polévku. V Armádě spásy bylo noční centrum otevřeno celkem 61 dnů, v Charitě Ostrava 37 dnů.

Sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů také navýšili svou depistážní činnost. Vyhledávání osob bez přístřeší proběhlo tentokrát na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Hošťálkovice, Poruba, Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih. Všem lidem, které zastihli, sociální pracovníci poskytli komplexní sociální poradenství a předali informační letáky s kontakty na zařízení poskytující sociální služby. Během zimního období proběhlo 8 celodenních výjezdů, při kterých sociální pracovníci kontaktovali 35 osob.

Pro realizaci zimního programu bylo na sezónu 2022/2023 vyčleněno 400 000 Kč, skutečné náklady však nepřesáhly 197 000 Kč.

Více informací o zimním programu a službách pro lidi bez přístřeší najdete v článku o zahájení programu.