image_large-1

Spuštěn Zimní program pro lidi bez přístřeší

|

Nízké noční teploty v zimních měsících vedou opět k zahájení tzv. Zimního programu města Ostravy pro pomoc osobám bez přístřeší. Město ze svého rozpočtu dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace, které se vedle poskytování širokého spektra potřebných sociálních aktivit podílejí i na zajišťování sociálních služeb k řešení problematiky osob bez přístřeší.

Zimní program je v Ostravě realizován pravidelně v každém zimním období a stejně tomu bude také letos bez ohledu na koronavirovou situaci. Program je spuštěn v případě nepříznivého počasí, kdy se noční teploty blíží 0 °C a dojde k naplnění kapacit stávajících nocleháren. 

Letos dojde v rámci Zimního programunavýšení běžné kapacity 749 míst o dalších 40 lůžek a 60 židlí, kde je možno ve teplém prostředí přečkat chladnou noční dobu. V zimním období probíhá také intenzivnější terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací osob bez přístřeší. Poskytují jim poradenství a odkazují na organizace, kde mohou přenocovat nebo dostat teplé jídlo a nápoje.

Zimní program realizuje město Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava a Armádou spásy v ČR. Problematice osob bez přístřeší se v Ostravě věnují i další nestátní neziskové organizace: Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., Nová Šance, z. s., nebo Služby Dobrého Pastýře.

V Ostravě žije přibližně 800 osob bez přístřeší, polovina z nich přebývá v sociálních zařízeních a druhá polovina se povětšinou, a to převážně přes den, zdržuje na ulici. V současné době je v Ostravě k dispozici 749 míst pro osoby bez přístřeší. Jedná se o 415 míst v azylových domech (168 pro muže a 247 pro ženy, resp. pro ženy s dětmi), jejich kapacita bývá většinou naplněna. Dále jsou k dispozici noclehárny s kapacitou 110 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 110 míst a domovy se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst a domov se zvláštním režimem Domov Přístav II, s kapacitou 29 míst. I přesto, že se v zimním období zájem o nabízené sociální služby zvyšuje, jsou v současné době kapacity zařízení dostačující.