tým ruce píše na whiteboard AdobeStock_308202976

Setkání ostravských kurátorů pro děti a mládež

|

V polovině dubna se na ostravském magistrátu konalo každoroční setkání kurátorů pro děti a mládež z Ostravy a jejího širšího správního obvodu. Stěžejním tématem bylo záškoláctví i násilná kriminalita dětí a mladistvých.

Kurátoři pro mládež jsou součástí systému sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to sociální pracovníci, kteří se věnují dětem a mladistvým s problémovým chováním. Pravidelné setkávání přispívá ke zvyšování jejich kvalifikace i výměně zkušeností a dobré praxe. Magistrát města Ostravy kurátorům poskytuje metodické vedení.

Zástupci Městského ředitelství policie Ostrava kurátory seznámili s možnostmi řešení záškoláctví nejen ve vztahu k samotným dětem a jejich pečujícím osobám, ale i z pohledu trestního řízení, především ve vztahu k trestnému činu ohrožování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku).

V Ostravě je nastavena na velmi dobré úrovni spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR a státního zastupitelství, která je při řešení záškoláctví a násilné kriminality dětí a mladistvých zásadní.

Na jednání zazněly i informace o programech sekundární prevence pro děti a mládež, které jsou nabízeny klientům v rámci komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit. Informace k práci s problematickou mládeží účastníkům předali zástupci organizace Institutu prevence, z.s. a Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Přehled programů sekundární prevence v Ostravě najdete na webu Bezpečnější Ostrava.

Seznam orgánů sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě a jejím širším správním obvodu najdete na webu ostrava.cz > Úřad > Magistrát > Odbor sociálních věcí a zdravotnictví > Oddělení sociálně právních ochrany dětí.