Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Připomínkování nové Strategie prevence kriminality – vypořádání připomínek

|

Připomínkování nové Strategie probíhalo od 25. 7. do 2. 8. 2022

Strategie prevence kriminality je významným strategickým dokumentem města Ostravy. V letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy strategii na dalších 5 let (2023–2027).

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě strategie prevence kriminality jsou konzultace a připomínky k návrhu dokumentu, do kterých se zapojuje odborná veřejnost i občané.

Chcete se podílet na podobě Strategie prevence kriminality města Ostravy? Zapojte se do připomínkování

Do procesu připomínkování se může zapojit každý. Návrh najdete zde: Strategie prevence kriminality města Ostravy na období 2023–2027 

Jak připomínkovat? Kam zaslat své připomínky?
Prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Kdy můžu zaslat své připomínky?
Od 25. 7. do 2. 8. 2022.

Všem podnětům bude věnována pozornost. O jejich vypořádání se dozvíte

Všechny přijaté podněty a připomínky vypořádáme. O způsobu jejich vypořádání (přijetí, nebo důvody nepřijetí) vás budeme informovat tady na webu do 8. 8. 2022.