PPP

Podpora sociálního podnikání

|

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017

Vyhlášení: 15. 6. 2017

Uzávěrka pro podání žádostí: 31. 7. 2017

Maximální výše grantu: v grantovém řízení bude podpořeno min. 6 sociálních podniků, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 180 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 40 000 korun.

Více informací naleznete ZDE

 

AKTUÁLNĚ vyhlášena výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 2017.

Platnost do: 30. 11. 2018

K dispozici je 150 000 000 Kč.

Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Více info ZDE

 

Podporou sociálního podnikání v ČR se zabývá organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

Co nabízí:

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí
  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech
  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS
  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz
  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci

Více informací naleznete ZDE