Město Ostrava má 3 nové strategické dokumenty

|

14. září 2022 schválilo zastupitelstvo města Ostravy tři strategické dokumenty, které významně ovlivní dění v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality na období následujících 5 let.

Dokumenty mají vliv i na oblast financování sociální práce, sociálních služeb a souvisejících aktivit, aktivit prevence kriminality v Ostravě, protože určují priority, cíle a směřování města v těchto oblastech.

Seznamte se:

V roce 2022 končí svou platnost prodloužená Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 – 2020. Nová už nebude následovat. Oblast protidrogové prevence je od roku 2023 součástí 6. komunitního plánu.

Město Ostrava také připravuje nový projekt sociálního bydlení, o jehož spuštění by mělo být rozhodnuto do konce roku 2022. Více informací o jeho plánovaných aktivitách najdete zde.

Přehled všech strategických dokumentů a projektů realizovaných městem Ostrava v sociální oblasti najdete v části Základní informace – Strategické dokumenty a projekty.