sociální bydlení autor takasu

Příprava dalšího projektu sociálního bydlení v Ostravě

|

Oblast dostupnosti bydlení a podpory domácností při jeho udržení je v kontextu zvyšujících se nákladů na bydlení, skokového zdražování energií a vysoké inflace klíčovou agendou. Projektem Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava se magistrát (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) ve spolupráci s osmi městskými obvody a společností Heimstaden s.r.o. zaměřuje na pomoc těm nejohroženějším domácnostem.

Připravujeme pomoc domácnostem v Ostravě

V projektu, který aktuálně prochází posuzováním na Ministerstvu práce a sociálních věcí, chceme vyčlenit minimálně 40 bytů pro účely sociálního bydlení a zabydlovaným domácnostem zajistit podporu sociálního pracovníka. Dále se budeme věnovat prevenci ztráty bydlení, tedy pomoci domácnostem ohroženým jeho ztrátou.

Plánujeme Kontaktní místo pro bydlení

Vytvoříme Kontaktní místo pro bydlení, které bude poskytovat poradenství a také přijímat žádosti o sociální byty.

Jedním z cílů je i aktualizace Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy.

Budeme-li v hodnotícím procesu MPSV úspěšní, zahájení projektu a jednotlivých aktivit plánujeme od listopadu 2022. Podrobné informace poté najdete v části Bydlení.

Podrobnější popis plánovaných aktivit najdete v tomto dokumentu: