PF-Ostrava-2023

Novoroční přání

|

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení partneři,

pro rok 2023 přeji Vám osobně pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a na výbornou splněná Vaše předsevzetí. 

V profesním životě, ať máme spolupracující klienty, ať je dokážeme ke spolupráci motivovat.

Ať máme partnery, se kterými můžeme situace klientů a rozvoj v oblasti sociální práce a sociálních služeb řešit a posouvat kupředu.

Ať máme podporu svých kolegů, zaměstnavatelů, oporu v legislativě a neustálou chuť se odborně rozvíjet a vzdělávat.

Přeji nám všem, abychom mohli hrdě naplňovat hodnoty a poslání sociální práce a zvyšovat prestiž svého povolání.

Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vám děkuji za spolupráci dosavadní a těším se na spolupráci navazující.

Zdeněk Živčák
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrát města Ostravy