bydleni-transp-sm

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

V listopadu 2018 proběhl Kulatý stůl k sociálnímu bydlení, jeho organizací město navázalo na aktivitu, která se konala v rámci aktivit Komunitního plánování. Jednání se účastnily zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, nestátních neziskových organizací či univerzity.

Úvodním bodem setkání bylo vyhodnocení údajů k sociálnímu bydlení na území statutárního města Ostravy. Na základě zaslaných údajů je možno konstatovat, že na území města bylo k 30. 6. 2018 evidováno 675 sociálních bytů/bytů s doprovodným sociálním programem, v nichž žilo 1997 osob a to na více než 38 tis. m2. Stále však mezi osobami v bytové nouzi evidujeme značnou poptávku, resp., potřebnost je značná a do budoucna je třeba se zaměřovat jak na podporu zabydlovaných domácností prostřednictvím sociální práce, tak na navyšování kapacit bytového fondu pro sociální bydlení. Součástí setkání byla také pracovní část, jelikož jsme chtěli využít zkušeností a perspektiv jednotlivých účastníků. Zaměřili jsme se postupně na dvě témata, a to 1) práce se sousedstvím a 2) samota a sociální izolace u domácností zabydlovaných v sociálním bydlení. Obě témata mají pro sociální bydlení velikou důležitost, jelikož ovlivňují to, zda se domácnost zabydlí a stabilizuje či ne. Závěr setkání zdůraznil bydlení jako jednu z klíčových oblastí, na níž se bude město Ostrava zaměřovat.